ISSN 1335-8715

Pavel Šamalík

Inflácia meny a jej nástrahy

V blízkej budúcnosti predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre naše financie (úspory a mzdy) inflácia. Média prezentujú infláciu ako stúpanie cien, čo je značne zavádzajúce, pretože stúpanie cien nie je priamo inflácia, ale je len sprievodným javom a dôsledkom inflácie.
25-04-2011 | Slobodný trh

Richard Epstein

Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

Akákoľvek snaha o vytvorenie slobodnej spoločnosti vyžaduje vzájomné pôsobenie dvoch dominantných princípov klasického liberálneho myslenia: vládu zákona (rule of law) a inštitúciu súkromného vlastníctva, ktoré nachádza oporu v inštitúciách ľudskej spoločnosti. Ako tieto princípy spolu súvisia?
31-03-2010 | Slobodný trh

Gene Smiley

Veľká depresia a súčasná ekonomická kríza: podobnosti a rozdiely

Gene Smiley je ekonomický historik, ktorý sa zaoberá Veľkou hospodárskou krízou. O jej podobnosti s tou súčasnou prednášal tento týždeň na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v Bratislave. Tu je abstrakt jeho prednášky.
25-11-2009 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Prečo je ekonómia nepochopená

Nepochopenie ekonomických zákonitostí politikmi a falošné predstavy voličov o skutočnej povahe trhového mechanizmu predstavujú v každej krajine bariéru pre ekonomický rozvoj. Pritom základný paradox ekonómie, na ktorý treba vždy pamätať, je známy už od čias Adama Smitha.
15-06-2009 | Slobodný trh

Pavol Zlatoidský

Biopalivá - podvod, ktorý zaplatia daňoví poplatníci

Každá doba má svoje apokalyptické vízie. 20. storočie ich tiež spoznalo niekoľko a poplatne dobe boli založené na pseudovedeckej báze - energetická kríza, populačná explózia, vyčerpanie zdrojov, pandémia AIDS - to všetko nám, strednej generácii bolo prezentované v tak hrôzostrašných farbách, že keby sa splnila len časť týchto vízií, dnes by sme už nemali vlastne ani existovať ako ľudský druh.
22-02-2009 | Slobodný trh

Juraj Brecko

Kalvín a kapitalizmus

Jánovi Kalvínovi nešlo v prvom rade o vytvorenie nového ekonomického systému. Nevenoval sa špeciálne ekonomickej teórii. Bol zahĺbený predovšetkým v teológii. Nebol však len teológom – teoretikom, aj keď možno po takej dráhe túžil. Ženevský pastor Farel ho prinútil stať sa teológom – praktikom. No a praktický dosah Kalvínovej teológie bezpochyby vplýval aj na rozvoj kapitalizmu.
11-02-2009 | Slobodný trh

Radovan Kavický, David Rintel

Kríza ako dôsledok rozdrobenosti vlastníctva

Ekonómovia a analytici pri pátraní po príčinách a dôsledkoch prebiehajúcej finančnej krízy dosiaľ prehliadajú jeden veľmi dôležitý aspekt – vplyv toho, ako sa zmenil charakter súkromného vlastníctva.
14-01-2009 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Sociálny štát v starom Ríme

Rím to so svojou ríšou dotiahol vysoko, ale zároveň padol veľmi hlboko. Od tejto starobylej civilizácie sa máme čo učiť – v dobrom i zlom. Zaujímavé paralely sa dajú nájsť medzi určitými opatreniami, ktoré uskutočnil rímsky štát a moderným sociálnym systémom.
24-11-2008 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

METOIKOVIA

Keď sa na Slovensku hovorí o domácich národnostných menšinách, či prisťahovalcoch z iných krajín, často sa spomínajú len Maďari, Rómovia alebo Arabi. Na jednu menšinu sa však zabúda. Sú ňou metoikovia a malo by byť v záujme Slovenska, mať metoikov čo najviac.
20-10-2008 | Slobodný trh

Marek Mičúch

Úskalia cenovej regulácie

Pôvodne som zamýšľal uviesť článok romantickým parafrázovaním najvplyvnejšieho diela Leonarda Reada o nekonečnej zložitosti trhových vzťahov, ktoré vplývajú na koncovú cenu konkrétneho produktu. O nemožnosti jedinej mysle, ba ani skupiny myslí obsiahnuť rad celosvetových interakcií, ktoré sú kondenzované v jedinom čísle predkladanom obchodníkom spotrebiteľovi. Čím viac však sledujem dianie okolo zavedenia eura na Slovensku, tým menej sa mi žiada zdržovať sa akýmkoľvek romantizmom.
18-09-2008 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Znalostná ekonomika a roztrúsené poznatky

Na objednávku vlády vypracovali slovenskí akademici dlhodobú víziu rozvoja Slovenska, ktorej leitmotívom je podpora znalostnej ekonomiky. Nejde však len o marketingový pojem? A na akých znalostiach sa skutočne bohatne? O tom predložené dva články.
12-09-2008 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Univerzita ako produkt spontánneho poriadku

K téme systému slovenského vysokého školstva a nevyhnutnosti jeho reformy sa už na Slovensku prelialo hodne atramentu (a na tomto fóre nie menej). Osobne za jediný konzistentný návrh reformy považujem zavedenie trhových prvkov do systém, t.j. keď už nie jeho úplnú privatizáciu, tak aspoň spoplatnenie vysokoškolského štúdia.
27-07-2008 | Slobodný trh

Miroslav Řádek

55 rokov od menovej reformy v Československu

Začiatkom júna tohto roka uplynie jedno výročie, ktoré pravdepodobne bude opomenuté. Súčasné dejiny Československa poznajú mnoho totalitných zločinov. Do učebníc a kníh dejepisu sa už dostali informácie o charaktere komunistického bezvládia, pre mnohé však stále nie je miesto – na prelome mája a júna uplynie 55. rokov od menovej reformy v Československu.
01-06-2008 | Slobodný trh

Marek Mičúch

Naše štátne svojstojné letisko

Stalo sa, že som uplynulý mesiac letel tak z bratislavského ako aj z pražského letiska. Môj zážitok z cestovania bol však ohromujúco rozdielny. Chvíľu som odolával veľkému sklamaniu zo stavu bratislavského letiska argumentmi, ktorými si my Slováci zvykneme hojiť naše rany v porovnaní z českou realitou. Diskontoval som veľkosť a komfort pražského letiska jednou tretinou a snažil sa byť v porovnávaní nezaujatým.
02-04-2008 | Slobodný trh

Jozef Filko

Money, money, money…

Dvadsiateho ôsmeho februára sa konalo zasadnutie Financial Services Committee Kongresu Spojených štátov. Pred reprezentantov kongresu predstúpil šéf FEDu Ben Bernanke, aby prezentoval pravidelnú polročnú správu o stave ekonomiky Spojených štátov.
08-03-2008 | Slobodný trh

Jozef Filko

Asociálna charita?

Žijeme v republike, ktorej ekonomika je vraj založená na „princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“. Čo to presne je, nik poriadne netuší. Naša národno-socialistická vláda pracujúcej inteligencie však tvrdí, že buduje sociálny štát, ktorý sa o každého (nie len v núdzi) postará. A rovnako to tvrdia aj inštitúcie EÚ.
22-02-2008 | Slobodný trh

Tomáš Krištofóry

Rusi nedodajú Slovnaftu ropu - ľudia, bojte sa

Pravicoví publicisti kritizovali snáď všetky aspekty aféry okolo kazašskej novinárky, nie však ekonomické dôvody návštevy Nazarbajeva. Kazašský prezident sa stretol s podnikateľmi, pričom prisľúbil spoľahlivosť dodávok ropy do ropovodu Družba. Kritizovanie kupovania ropy od diktátora nestačí.
20-12-2007 | Slobodný trh

Michal Drotován

Trvalo udržateľný rozvoj – mýtus či nevyhnutnosť?

Rúti sa ľudstvo do záhuby a hrozia katastrofálne dôsledky spôsobené činnosťou človeka? Stane sa postupne Zem neobývateľnou planétou s vysokou teplotou a horami odpadkov? Alebo naopak je environmentalizmus novodobou totalitnou ideológiou či panteizmom a Zem by mala ostať modrá a nie zelená, ako tvrdí Václav Klaus?
15-10-2007 | Slobodný trh

Václav Klaus

Prejav V. Klausa o klíme v OSN

Prezident Českej republiky, Václav Klaus, predniesol na konferencii Organizácie spojených národov o klimatických zmenách dôležitý prejav, ktorý polemizuje so zažitými ideologickými klišé o globálnom otepľovaní.
26-09-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Červená zeleným, zelená rozumu (recenzia)

Obhajca slobodného trhu to na Slovensku, ale ani inde vo svete nemá ľahké. Na jednej strane sa musí vyrovnať s “folk economics”, čo môžeme definovať ako súbor presvedčení siahajúcich podľa toho, koho sa pýtate od čistého marxizmu až po tvrdenia typu “slobodný trh áno, ale”, pričom to „ale“ do značnej miery relativizuje slobodný trh samotný.
02-09-2007 | Slobodný trh

Jozef Filko

Má aj monopol vlastnícke práva?

Boj s monopolmi sa stal akousi „svätou vojnou“ proti vykorisťujúcim spoločnostiam, ktoré bažia za „nemorálnymi a neprimeranými“ ziskami, a ich manažment sa topí v peniazoch získaných bez práce. Pre smrteľníka je nad slnko jasné, že väčšina členov predstavenstva nadnárodnej spoločnosti (samozrejme monopolnej) sú darmožráči a podvodníci, ktorí sa na svoje miesto dostali najskôr cez kamarátov a v živote k poctivej práci nepričuchli.
01-06-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Čo hovorí aralské bahno?

Občas sa v médiách vyskytne správa, ktorú takmer všetci prehliadnu, alebo ju nepovažujú za dôležitú. Ale mysliacim jedincom, ktorí si dokážu spojiť súvislosti, poskytne o stave tohto sveta lepší obraz než siahodlhá analýza rôznych expertov. Jednou z takýchto informácií je aj správa o pôžičke Svetovej banky vláde Kazachstanu.
07-05-2007 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko

Keď Milton Friedman v roku 1947 spoluzakladal s hŕstkou ďalších Montpélerinskú spoločnosť, zrejme ani v najodvážnejších snoch nedúfal, že sa v nasledujúcom polstoročí premení vo vnímaní verejnosti z „výstredného akademického extrémistu“ na súčasť mainstreamu. A že ho dokonca vlastný syn David raz bude kritizovať sprava.
29-04-2007 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Ako sociálny štát rozvracia spoločnosť

Rozbité rodiny a prepad pôrodnosti. Zdravotníctvo, ktoré zabíja pacientov. Sociálne panelákové byty a dávky pre slobodné matky, ktoré celé sídliská premenili na getá, plné násilia, depresie a odcudzenia... To všetko je britský „štát blahobytu“(welfare state).
09-04-2007 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Prečo má škola študentov v paži?

V Novinárskej cene 2006 bol Lukáš Krivošík za tento článok Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS - OSF) nominovaný v kategórií "najlepší komentár v printových médiách". Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v pondelok večer. Text vyšiel vlani na stránkach T-Station.sk. O víťastvo v zmienej kategórií sa popri šéfredaktorovi Pravého Spektra budú uchádzať ešte Imrich Gazda a Peter Javůrek.
30-03-2007 | Slobodný trh

Ján Gonda

Morálna voľba existuje vždy – len prežiť nestačí

Symptomatickou črtou totalitných (kolektivistických) ideológií a jedným z chránených plodov osvietenstva je vylíčenie predstavy, že správanie ľudského jedinca je determinované spoločenskými („okolitými“) podmienkami v protiklade k povahe ľudskej bytosti, ako biografickej entite s vlastnou a racionálne cielenou vôľou. Morálka je len schizofrenická konvencia, ktorú je možné spoločenskými plánovačmi kedykoľvek odhodiť. Máme skutočne aj v horkých časoch priliehavej aj priedušnejšej kazajky neslobody morálny výber vo vlastných rukách?
18-03-2007 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Eko-ideológovia z IPCC

Pokiaľ mal niekto nepríjemné pocity z toho, že už dlho nezaznamenal výraznejšiu aktivitu environmentalistov, môže opäť nadobudnúť svoju stratenú duševnú rovnováhu. Zelení si zorganizovali rendez-vous na mieste najpríhodnejšom – v Paríži, aby nám oznámili, že apokalypsa (v podobe globálneho otepľovania) je TENTORAZ UŽ NAOZAJ, za dverami.
05-03-2007 | Slobodný trh

Vladimír Palko

Ekonomika konzervatívnej solidarity

Kandidát na predsedu KDH Vladimír Palko dnes predstavil prvú časť nového ekonomicko-sociálneho programu Ekonomika konzervatívnej solidarity. Nesie názov: "Ako prosperovať a nevymrieť". Predstavil tiež kandidáta na nového podpredsedu pre ekonomiku, Milana Krajniaka.
22-02-2007 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Kristus, Keynes a časové preferencie

V pravej časti politického spektra zväčša nachádzame kresťanských konzervatívcov s rezervovanými postojmi k slobodnému trhu a ekonomických liberálov s vlažným vzťahom k organizovanému náboženstvu. Paradoxom je, že konzervatívne odpovede na niektoré kultúrno-etické otázky ležia vo sfére liberálnej ekonómie, kým slobodný trh najlepšie vyrastá z kultúrneho podhubia, ktoré je naklonené jeho kľúčovým prvkom ako súkromné vlastníctvo, úrok, dôvera, záväznosť zmluvných vzťahov, ochota podstupovať riziko a podobne.
07-02-2007 | Slobodný trh

Matúš Pošvanc

Výzva za zákonné víťazstvo dobra nad zlom

K rukám všetkým politicky činným záchrancom, revolucionárom, predstaviteľom, zákonodarcom a orgánom. Veľavážení všetci! Viete, že nemalému počtu ľudí žijúcich na tejto planéte je denno-denne zle? Nie že by všetci holdovali alkoholu, ráno sa budili s bolesťami hlavy a neidentifikovateľnou chuťou v ústach. To nie!
03-02-2007 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Vzdelávacia revolúcia v rozvojovom svete

Od súkromných škôl v slumoch Afriky cez brazílske vzdelávacie reťazce až po indický „offshore tutoring“ – súkromný sektor v rozvojových krajinách prichádza s inovatívnymi vzdelávacími službami, ktoré by mohli pohnúť aj stojatými vodami školstva vyspelých krajín.
18-01-2007 | Slobodný trh

Tomáš Krištofóry

#12 – Ďalší dôvod mať rád Chicago

Je známy fakt, že Chicagská škola (Faculty of economics of the University of Chicago) je najlepším ekonomickým pracoviskom na svete. Pôsobilo tam najviac nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu, napríklad nedávno zosnulý Milton Friedman, ďalej Gary Becker, F. A. Hayek, George Stigler, Ronald Coase... Nedávny príchod Petra Bondru do tímu Chicaga Blackhawks je dalším, iste však nie posledným dôvodom mať rád Chicago.
27-12-2006 | Slobodný trh

Matúš Pošvanc

Chcete spoznať reálny život na Kube? (Cestopis)

„Logiku treba nechať na letisku“, tak popísal jeden Kubánec realitu života v tejto krajine. A to som ešte netušil, ako mi táto veta utkvie silno v pamäti. Vynorila sa ihneď, ako som po dvoch týždňoch pozeral cestou späť v lietadle dokument, ktorý mi mal naposledy pripomenúť túto krajinu. Ukazoval spievajúcich Kubáncov a atmosféru Kuby. Vedľa mňa sediace turistky, matka s dcérou, jedna oblečená v tričku s Che Guevarom a druhá s maskáčovou čiapkou s červenou hviezdou, sa vlnili na každý kubánsky tón.
16-12-2006 | Slobodný trh

Ján Gonda

Idea slobodného vzdelania ako kontrarevolúcia

Je myšlienka odluky vzdelania od štátu revolučnou „metastázou“ alebo len nastavením výhybky revolučných koľají zasadených osvietenskou pýchou rozumu? Môže voľný trh vo vzdelaní priniesť slobodou vykúpený spoločenský blahobyt? Na tieto otázky sa vo svojej reakcii na spochybňovanie myšlienky „Odluky školy od štátu“ (v kritickej prílohe .týždňa 45/2006: Pupala, Humajová, Kaščák) pokúšam odpovedať v konzervatívnych aj liberálnych súvislostiach.
10-12-2006 | Slobodný trh

redakcia

Prednáška CEQLS: Vlastnícke práva vs. "verejný záujem"

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizuje ďalšiu z cyklu prednášok v rámci Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS), tentoraz na tému: Vlastnícke práva vs. "verejný záujem". Prednášať bude Josef Šíma, ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu, Praha.
06-12-2006 | Slobodný trh

Marek Hrubčo

Za Miltonom Friedmanom (novembrová úvaha o slobode)

Bol azda najvýznamnejším ekonómom 20. storočia, veľkým obhajcom ekonomickej slobody, slobody človeka rozhodovať sa bez štátneho diktátu. Je pozoruhodné, že ako jeden z mála liberálov nepovažoval liberalizmus za etický koncept. Vo svojom diele sa zaoberal slobodným rámcom pre ľudské konanie, podmienkami a predpokladmi fungovania tohto rámca bez ohľadu na jeho obsah – morálnu kvalitu konania. Teoreticky neriešil otázku, čo je správne konať. Nebol to filozof, skôr ekonóm slobody. Prispel nielen k ekonomickej teórii, ale aj k jej popularizácii. Odišiel sedemnásť rokov po páde totality.
26-11-2006 | Slobodný trh

Peter Gonda

Neetická a nesociálna kritika trhu

Predvolebná viera niektorých neľavicových intelektuálov v zázrak príchodu ako tak racionálne sa správajúcej vlády na čele so SMER-om sa v praxi rozpúšťa ako „cukor v čaji“. Dnešná národne a socialisticky orientovaná vládna moc prechádza v ekonomickej a sociálnej oblasti „konzistentne“ od slov k činom.
10-11-2006 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Málo vody na planéte? Veľa vody v mozgu!

Svet smeruje do horúcich pekiel, nakúpte posledné dostupné zásoby a pripravte sa na príchod apokalypsy. S pripojenou, ale nahlas nevyslovenou politickou konotáciou – môže za to neľudský kapitalistický systém a slobodné podnikanie. Naposledy prišiel k podobnému záveru UNICEF a oznámil nám, že vyše jedna miliarda obyvateľov tejto planéty nemá prístup k pitnej vode a ďalších 2,6 miliardy nemá prístup k sanitárnym zariadeniam. Nuž, nalejme si vo veci čistej vody a pokúsme sa zanalyzovať príčinu tohto stavu.
03-11-2006 | Slobodný trh

Ján Gonda

Dezinfekcia ziskom ako odpoveď na „mágiu“ sociálneho konštruktivizmu

Ktosi múdry raz vyslovil názor, že oheň je dezinfekciou prírody. Ak by sme však mali identifikovať „dezinfikátor“ spoločnosti, potom nech je nám užitočný fakt, že ľudská vôľa nie je konštantnou veličinou, s ktorou možno sociálne žonglovať podľa administratívneho manuálu bez morálneho hazardu. Nuž a čo iné lepšie, ak nie senzitívny bohapustý zisk, preriedi škodlivé ľudské aktivity a „nespáli to ľudské v nás“?
02-11-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Odluka školy od štátu

Drzí a slabí žiaci, prestarnutý, prefeminizovaný pedagogický zbor, nízke platy učiteľov, nezáujem rodičov, nízke spoločenské docenenie, nezáujem politikov... To všetku sú dôvody, ktorým sa pripisuje súčasná mizéria verejného školstva.
31-10-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Manažment podľa „rakúšanov“

Rakúska škola ekonómie, ktorej predstavitelia (Menger, Mises, Hayek...) patria k najsilnejším zástancom slobodného trhu, je známa najmä ako národohospodárska škola. No Charlesovi Kochovi, výkonnému riaditeľovi americkej spoločnosti KOCH Industries, sa podarilo pohľady „rakúšanov“ na kapitalizmus aplikovať na riadenie svojej firmy.
08-09-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Bludy o liberálnej ekonómii

Často aj ekonomicky vzdelaní ľudia vyslovujú voči liberálnym ekonomickým školám výhrady, v ktorých im pripisujú niečo, čo tieto školy nehlásajú. Za nezmyselné a protirečivé argumenty potom skrývajú vlastné ideologické výhrady proti slobodnému trhu a slobodnému obchodu.
09-08-2006 | Slobodný trh

Andrej Beňo

Skeptický ekológ alebo Kritické myslenie stále žije...

Minimálne od čias renesancie sa v praxi overuje fakt, že jednotlivá ľudská myseľ nie je schopná v sebe obsiahnuť ani elementárne poznatky z každej prírodnej, či spoločenskej vedy. Nevyhnutne sme sa teda stali špecialistami vo svojich jednotlivých oboroch, čo prinieslo značné výhody, ale aj nevýhody... (recenzia knihy Bjorna Lomborga: Skeptický ekológ)
26-07-2006 | Slobodný trh

Matúš Demko

Biznis ako poslanie

Bývalý poradca amerických prezidentov Forda a Cartera Michael Novak nás v knihe Biznis ako poslanie oboznamuje s poznatkom, že mnohí ľudia pracujúci v biznise berú svoju prácu ako poslanie a povolanie. Pre tých, čo sa pohybujú v prostredí biznisu, nie je jedinou motiváciou zarábanie veľkého množstva peňazí. Ide o výzvy, ktorým môžu čeliť. Keď sa tieto výzvy pominú, mnohí biznismeni svoj biznis opúšťajú.
27-06-2006 | Slobodný trh

Pavol Zlatoidský

Ľavicová solidarita alebo Bývanie po švédsky

Život ma jedného dňa, tak ako to občas robí, postavil pred problém: vyriešiť bývanie mojej rodiny. Vo firemnom byte, ktorý som dostal do prenájmu, keď som nastúpil do zamestnania, nám začalo byť trocha tesno. V niekoľkých rozhovoroch s kolegami som bol poučený, že najlepšie je kúpiť novostavbu rodinného domčeka, ktoré sa tu stavajú na kľúč, pretože z novostavieb sa prvých päť rokov neplatí daň z nehnuteľnosti, mimochodom, najvyššia na svete.
09-06-2006 | Slobodný trh

Jozef Filko

Dave Thomas - zakladateľ Wendy’s

Zakladateľ fastfoodovej siete Wendy’s je výnimočným príkladom podnikateľa, ktorý spojil trhový úspech v biznise s aktívnou pomocou sirotám. A to zmaturoval až ako 61-ročný...
04-06-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Potrebujeme viac sociálnych rozdielov

Podľa viacerých prieskumov považuje väčšina Slovákov za jeden z najväčších problémov súčasnosti materiálnu nerovnosť. Naši ľudia si spravodlivú spoločnosť predstavujú ako takú, kde neexistujú veľké príjmové nerovnosti. No nekráčajú náhodou nivelizácia príjmov a chudoba ruka v ruke?
14-05-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Rothschildovci – bankári bohatých a mocných

Vraj ovládajú svet. Sú opradení tajomným oparom obrovského vplyvu a bohatsva. V skutočnosti však ide o rodinu, v ktorej sa stretli nesmierne talenty so šťastnou zhodou okolností. Máloktoré priezvisko je také previazané v mysliach ľudí s rozprávkovým bohatstvom a zákulisným vplyvom na svetové dianie. Aká je história a súčasnosť legendárnej dynastie Rothschildovcov?
17-04-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Conrad Hilton - muž, ktorý prespával v hoteloch

Multimiliónová hotelová dedička Paris Hilton napĺňa pravidelne svojimi divokými škandálmi stránky bulváru. Ale kto bol vlastne jej pradedo, muž, ktorému vďačí za zdedené bohatstvo – Conrad Nicholson Hilton?
13-03-2006 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Katolícky pôvod liberálnej ekonómie

Martin Štefunko napísal knižku, v ktorej stručne predstavuje takzvanú rakúsku školu ekonómie, ktorá je spomedzi všetkých ekonomických škôl najsilnejším obhajcom slobodného podnikania a slobodného obchodu. V knihe poukazuje na jej katolícke korene a polemizuje s dogmami dominujúcej neoklasickej doktríny.
27-02-2006 | Slobodný trh

Václav Klaus

Před patnácti lety se u nás začal rodit kapitalismus

Prvého januára 1991 sa spustila československá ekonomická transformácia. Málokto si dnes uvedomuje, že radikálna reforma nebola samozrejmá. Oponovali jej najrôznejší zástancovia "tretích ciest" a gradualistických koncepcií. Pohľad Václava Klausa, vtedajšieho federálneho ministra financií a hlavného architekta našej transformácie, prinášame v jeho eseji.
13-01-2006 | Slobodný trh

Michal Maťovčík

Ekonómia slobody

„Je možné, že základné premisy hlavného prúdu ekonomickej teórie sú založené na omyle? A ak áno, čo to znamená pre svet, ktorý z týchto mylných téz vychádza po celé generácie? Čo je to spravodlivá cena? V čom spočíva skutočné jadro neúspechu socializmu? Prečo štátne zásahy vždy znižujú blahobyt? Ako treba bojovať proti monopolom? Aká je úloha centrálnych bánk?“ Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď kniha Martina Štefunka Ekonómia slobody.
29-12-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Prečo zomierajú bezdomovci?

V Bratislave zomreli dvaja bezdomovci, a to priamo v centre mesta. Tento rok ich bolo už šestnásť! Natíska sa otázka: kto je na vine? Je na vine počasie? Je na vine spoločnosť, ktorá podľa ľavice vytvára veľké materiálne rozdiely a chudobných, ktorých potom necháva skapať na ulici? Alebo sú na vine samotní bezdomovci so svojím neprispôsobivým životným štýlom a neochotou urobiť niečo pre zmenu svojho postavenia?
28-12-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Patrí „sociálne cítenie“ do politiky?

„Sociálne cítenie“ je politickým zaklínadlom našej doby. Napr. jedna poslankyňa na margo Ľudovíta Kaníka raz povedala, že „minister práce proste musí mať sociálne cítenie“. Prezident Gašparovič zase založil svoju kampaň na tvrdení, že má nielen „sociálne“, ale aj „národné cítenie“. Bez „sociálneho cítenia“ a veľkého terénneho Volva sa nezaobíde ani Robert Fico. Za týchto okolností sa aj „pravicoví“ ministri a poslanci boja vyjsť na ulicu bez „sociálneho cítenia“. Politici neváhajú kedykoľvek svoje „sociálne cítenie“ vytiahnuť na verejnosti a pred celým národom si premeriavať, kto ho má väčšie.
14-12-2005 | Slobodný trh

David Ravic

Jak demontovat sociální stát?

Najradikálnejší libertariáni často označujú konzervatívcov za takmer dvojičky socialistov. Avšak David Ravic vo svojom provokujúcom texte ukazuje, prečo je sociálny štát logickým dôsledkom liberalizmu. Jeho záver je neúprosný: sociálny štát sa dá demontovať len s konzervatívcami. Nikdy nie s liberálmi.
20-10-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Nerušme Saktorove kruhy

V Banskej Bystrici sa v sobotu 15. októbra konalo zhromaždenie KOZ a rôznych odnoží komunistov „proti chudobe“. Šéf odborárov, Ivan Saktor, na stretnutí okrem iného vyslovil vetu, za ktorú by si zaslúžil nomináciu prinajmenšom na Nobelovu cenu za ekonómiu. Povedal: „Čím nižšia je miera zdaňovania, tým vyššia je miera chudoby“. Podľa tejto logiky je zrejme najnižšia miera chudoby tam, kde je miera zdaňovania najvyššia. A najbohatšie by teda mali byť tie štáty, ktoré berú občanom na daniach 100%...
18-10-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Učňom Donalda Trumpa

Výstredný americký miliardár Donald Trump je u nás známy najmä svojím manželstvom a rozvodom s Češkou Ivanou Trumpovou. No v USA je hlavnou postavou reality show The Apprentice („Učeň“), ktorá sa stala bezprecedentným kultúrnym fenoménom.
27-09-2005 | Slobodný trh

Stanislav Janota

Bez zrušenia penzijných systémov Európa skolabuje

V tomto storočí pravdepodobne poklesne počet obyvateľov Slovenska až o polovicu. Veľkú časť mladých ľudí budú tvoriť deti z rodín, ktoré ich slabo vychovávali pre život v technicky náročnom svete, z rodín, ktoré si z rodenia detí spravili živnosť bez dostatočnej zodpovednosti za výchovu. Svet, ale najmä Európa, sa stane svetom opustených, bezmocných starých ľudí, o ktorých sa nebude mať kto postarať'.
19-09-2005 | Slobodný trh

Wolfgang Ockenfels

SOCIÁLNÍ POLITIKA A KŘESŤANSKÝ OBRAZ ČLOVĚKA

Má sociální stát v Evropě budoucnost? Na tyto otázky odpovídá ve své studii německý dominikán a profesor na univerzitě v Trevíru P. Prof. Wolfgang Ockenfels. Dochází přitom k závěru, že systém sociálního státu směřuje ke zvyšování závislosti lidí na státu a ke snižování úlohy nižších přirozených společenství - rodiny, charit apod. Chce-li evropská civilizace přežít, musí se zbavit tohoto přežilého a jí cizího modelu sociálního státu blahobytu.
14-09-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Ekonomie a právo - učebnica anarchokapitalizmu

Aký zostal vzťah ekonómie a práva po ich rozvode? Je možné dať ich opäť dohromady? Je anarchokapitalistický model, kde neexistuje štát, reálne uskutočniteľný? Vysoká škola ekonomická v Prahe vydala prevratnú učebnicu, ktorá pojednáva nielen o týchto témach.
25-08-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Stredoeurópsky hospodársky model

Róbert Fico často a rád opakuje frázu o „ultrapravicovej“ vláde, ktorá na Slovensku údajne zavádza pre nás vraj atypický „anglosaský konkurenčný model“ na úkor „európskeho sociálneho modelu“. Je to naozaj tak?
09-08-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Agrodotácie sú absurdné

Dotovanie poľnohospodárstva je nemorálny nezmysel s takou širokou paletou škodlivých následkov, že je až zarážajúce, koľko ľudí je schopných ho ešte stále obhajovať.
01-08-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

LIVE 8 a súkromné školy v Afrike

Celosvetová sieť koncertov, ktorá má údajne „pomôcť pri odstraňovaní chudoby v Afrike“ pod názvom LIVE 8 v posledných dňoch okupuje médiá. Pri celej tej veci sa človeku zastavuje rozum. Ak má byť cieľom pomoc čiernemu kontinentu, ide v skutočnosti o úžasne pomýlenú akciu.
02-07-2005 | Slobodný trh

Jozef Filko

Poistenie v stredoveku

V dnešnej dobe je slovo sociálny v TOP 10 politického slovníka. Veľká časť obyvateľstva si jeho vznik iste spája so vznikom socialistických a im podobných myšlienok. Tradičnou oblasťou, kde sa toto slovíčko vyskytuje je poistenie...
08-06-2005 | Slobodný trh

Peter Frišo

Katolícky pohľad na ekonomiku

Americkí katolícki laici prišli v 80.rokoch s inšpiratívnym pohľadom na ekonomiku. Odlišoval sa tak od manicheisticko-gnostických keynesiánskych, či marxistických pohľadov ako aj od toho libertariánskeho.
29-05-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Surovinové zdroje sú neobmedzené

Mnohí intelektuáli považujú za najväčšiu výzvu, ktorá stojí pred ľudstvom 21. storočia, vyčerpanosť prírodných zdrojov surovín. No je to naozaj problém? Skutočnosť môže na prvé počutie znieť paradoxne: prírodných zdrojov nielenže nie je čoraz menej. Prírodných zdrojov je naopak čoraz viac.
14-05-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Ray „fast food“ Kroc

McDonald’s, symbol globálneho kapitalizmu, nenávidený ľavicovými intelektuálmi po celom svete. Keď v roku 1979 marxistické guerilli v San Salvádore vyhodili do vzduchu reštauráciu tejto firmy, vyhlásili to za „smrteľný útok na americký imperializmus“. Na počiatku príbehu firmy McDonald’s stál Raymond Albert Kroc.
10-04-2005 | Slobodný trh

Imrich Gazda

Náhľad na sociálne učenie Jána Pavla II.

Po smrti Jána Pavla II. sa stala zaujímavá vec. Fidel Castro, jeho priznaný obdivovateľ Róbert Fico a predseda KSS Jozef Ševc si samozrejme museli aj pri tejto príležitosti nechutne prihriať svoju antikapitalistickú polievočku. Aké boli skutočné názory Karola Wojtylu na ekonomiku? Aké sociálne učenie presadzoval?
05-04-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

John D. Rockefeller - kapitalista a filantrop

Brániť kapitalizmus pred jeho nespočetnými odporcami nie je možné bez spomenutia vynikajúcich mužov, ktorí svojím pôsobením vôbec umožnili, aby systém fungoval. Tento článok o Johnovi Davisonovi Rockefellerovi je prvý z dlhého radu portrétov o veľkých podnikateľoch. Článok vyšiel v časopise .týždeň 12/05. Tu je v neskrátenej podobe.
27-03-2005 | Slobodný trh

Michal Mertinyák

Malý krok správnym smerom

Dokončenie reformy vysokých škôl sa stalo témou posledných dní. Jednotlivé reprezentácie vysokých škôl sa vyjadrujú už k štvrtému návrhu zákona o študentských pôžičkách z dielne Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Minister školstva Martin Fronc, poučený najmä posledným neúspechom v parlamente, začína oslovovať všetkých poslancov s predstihom.
02-03-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Kam sa vytratila podnikavosť?

Eurobarometer, zverejnený 17. januára, skúmajúci podnikavosť v EÚ a USA dopadol neslávne. Výpovednú hodnotu má aj trend a ten svedčí o úpadku Európy za neustáleho a pokračujúceho rozmachu v USA.
23-01-2005 | Slobodný trh

Peter Frišo

Odštátnenie školstva III. Pohľad konzervatívca

V diskusii o odštátnení školstva chýba zo strany pravice ešte konzervatívny pohľad. Ten v mnohom súhlasí s liberálnym stanoviskom, v niektorých ohľadoch však považujú konzervatívci liberálny pohľad za mylný.
12-01-2005 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Odštátnenie školstva II. Pohľad podnikateľa

Robert Kiyosaki nie je ani politik, ani ekonóm, ani libertarián. Je podnikateľ a investor, ktorý učí iných ľudí úspešne podnikať. Napriek tomu jeho kritika moderného školského systému vyúsťuje presne tým smerom, kam mieria aj argumenty Matúša Pošvanca.
02-01-2005 | Slobodný trh

Matúš Pošvanc

Odštátnenie školstva I. Pohľad libertariána

Tento text je prevzatý z www.hayek.sk, teda zo stránky Nadácie F. A. von Hayeka. Autor v ňom uvádza zásadné argumenty pre tézu, že "slobodná spoločnosť musí byť založená na slobode vzdelávania".
02-01-2005 | Slobodný trh

Martin Pener

Biele miesto na marketingových mapách Slovenska

Vzťahy a správanie spotrebiteľov i predajcov mi niekedy pripadajú ako komédia. V čase okolo Vianoc ako komédia absurdná. V každej ankete, televíznej besede (rozumej talk-show), úvodníkoch decembrových vydaní všetci svorne apelujeme na duchovný rozmer vianočných sviatkov a potom poďho na lov do obchodov.
27-12-2004 | Slobodný trh

Peter Frišo

Osloviť Zacheja

Vo svojom texte sa Peter Frišo venuje vzťahu Krista k bohatstvu a peniazom. V poslednom čase demagóg (a či skôr Magog?) najmä voči KDH vznáša výčitku nesúladu ekonomickej politiky súčasnej garnitúry so sociálnym učením Cirkvi. Bol však Ježiš skutočne proti bohatstvu alebo tu predseda Smeru zase raz čosi prekrúca?
22-12-2004 | Slobodný trh

Matúš Demko

Čo navrhujú komunisti

Komunistická strana Slovenska v novembri pripravila zaujímavý návrh zákona o „nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989“. Predkladajú ho Karol Ondriaš, Jozef Ševc...
17-12-2004 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Sprivatizujme TANAP!

V súvislosti s prírodnou pohromou vo Vysokých Tatrách sme svedkami neskonale primitívneho populizmu zo strany slovenských politikov. Celý týždeň cestujú do Tatier a priživujú sa na katastrofe, ktorá by predmetom politiky vôbec nemala byť. Pritom dôležitá a netriviálna debata o budúcnosti národných parkov u nás absentuje.
28-11-2004 | Slobodný trh

Kristína Uhlíková

Správa z Miletičky

Už dávnejšie som sa rozhodla, že si kúpim tričko s americkou zástavou. Zdalo by sa, že to nebude problém. Ak sa však o to niekto pokúsi, rýchlo zistí, že takéto tričká sú ozajstným nedostatkovým tovarom. Po dlhšom hľadaní som sa rezignovane vybrala na známe trhovisko Miletičova.
24-09-2004 | Slobodný trh

Ján Dinga

Spravodlivá rovná daň?

Slovensko nedávno zreformovalo svoj daňový systém. Princípom reformy bolo zmeniť boľševické progresívne zdaňovanie a nahradiť ho systémom spravodlivejším, účinnejším a efektívnejším. Dnes teda máme na Slovensku 19% rovnú daň, v našich končinách dosť neobvyklú.
30-08-2004 | Slobodný trh

Ján Dinga

Vzdelanie nie je pre verejné blaho

Na Slovensku sa pomaly stáva realitou to, o čom sa doteraz len hovorilo - spoplatnenie vysokoškolského štúdia. Ľavica sa usiluje postaviť problém tak, že dnes máme funkčné školstvo zadarmo a z ničoho nič bude spoplatnené. Ich dedukciou, ktorá vychádza z tohto mylného predpokladu, je, že mnoho študentov prestane študovať z dôvodu, že na to nebudú mať peniaze.
01-06-2004 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

S KSS nie je sranda

Odmyslite si, čo hovoria! Vnímajte na chvíľu len ich zovňajšok, teda to, ako hovoria. Ševc, Ondriaš, Bollová a ich výraz tváre, konštrukcia viet, slovná zásoba. Tento spolok by sa do NR SR nikdy nedostal, ak by sa volali napríklad Robotnícka strana Slovenska alebo Marxistický revolučný front.
01-01-2004 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Experiment značky CPE

To, že komunizmus bol obludný systém, ktorý zabil milióny ľudí a ďalšie držal za ostnatým drôtom, dnes spochybňuje málokto. Dokonca aj obskúrne postavičky z vedenia KSS to priznávajú - s tým, že išlo o “poľutovaniahodné omyly”. Stále je však medzi nami dosť takých, ktorí sa s nostalgiou pozerajú na centrálne plánovanú ekonomiku (ďalej len CPE).
09-11-2003 | Slobodný trh

Lukáš Krivošík

Chudoba a rovnosť

Mnohí dnes plačú za „starým dobrým socializmom“, kde všetci zarábali približne rovnako, nikto nemal viac, či menej než priemer. Nedávno som videl reportáž o poprednom švédskom chirurgovi, ktorého mzda bola zhruba na úrovni švédskeho taxikára. Je však fakt, že niekto zarába viac a niekto menej naozaj nevyhnutne zlý?
28-08-2003 | Slobodný trh

Peter Spáč

Profitná daň pre Slovensko!

Princíp profitnej dane je veľmi jednoduchý. Ako prvé treba podotknúť, že jedinou podmienkou jej zavedenia je už fungujúca rovná daň v danej krajine. Je založená na motivovaní človeka k vyššiemu výkonu a tým aj zisku, pretože sadzba dane sa počíta na základe dvoch čísiel. Ide o minuloročný a tohtoročný zisk.
19-08-2003 | Slobodný trh

Martin Hanus

Dve prázdne slová

Žijeme v zložitom svete. A máme prirodzený sklon si ho zjednodušovať. Tak vznikajú módne slová. Napríklad globalizácia...
07-03-2003 | Slobodný trh

Roman Joch

Daňový absolutizmus verzus sloboda

Ľavicovo-liberálni obhajcovia ľudských práv považujú niektoré práva – napríklad právo menšín nebyť diskriminované – za vznešené. Na druhej strane právo vlastniť majetok považujú za prízemné. Preto keď niekto niekoho urazí kvôli jeho etnickému pôvodu, je to podľa nich nehoráznosť.
03-06-2002 | Slobodný trh

redakcia

Esej o škodlivosti ochranných opatrení v ekonomike

Esejistická súťaž pre študentov na tému škodlivosti ochranárskych hospodárskych opatrení v ekonomike.
25-03-2002 | Slobodný trh

Martin Hanus

Dobrá a zlá správa pre rodinu

Vyše 3500 detí sa dočkalo. Po rokoch diskusie náš parlament konečne schválil novely Občianskeho súdneho poriadku a zákona o rodine, podľa ktorých sa významne uľahčí možnosť umiestnenia „zoštátneného“ dieťaťa do výchovy ľudí, ktorí dieťa vychovávať chcú.
02-02-2002 | Slobodný trh

Martin Hanus

Óda na radosť...

...pre slovenských chovateľov, daňových poplatníkov a podnikateľov
15-01-2002 | Slobodný trh

Maroš Kemény

Je monopol skutočne zlý?

Na túto jednoduchú otázku existuje ešte jednoduchšia odpoveď. Je. Monopol ako forma zlyhania trhu je všeobecnou ekonomickou teóriou považovaný za nežiadúci jav. Spravidla totiž generuje nízky output a vysoké ceny.
13-01-2002 | Slobodný trh

Robert Holman

Frédéric Bastiat 1801-1850

Bastiat snad lépe než kdo jiný pochopil, jaký význam má svoboda člověka pro společenský pokrok a zároveň jaké nebezpečí jí hrozí za strany státu – a to i státu plně demokratického.
06-01-2002 | Slobodný trh

Martin Čihák

Frédéric Bastiat: Petice...

Petice výrobců svíček, svícnů, voskovic, lamp, lustrů, svítilen, kandelábrů, kratiknotů, zhasínadel, jakož i výrobců loje, oleje, pryskyřic, alkoholu a obecně všeho, co souvisí s osvětlením.
31-12-2001 | Slobodný trh

Martin Čihák

Leonard E. Read: Já, tužka

Milton Friedman: „Neznám žádný jiný text, který by tak stručně, přesvědčivě a efektivně ilustroval význam Smithovy neviditelné ruky trhu – tj. možnosti kooperovat bez donucení – a Hayekova důrazu na význam rozptýlených znalostí a úlohy cenového systému při přenosu informací, které přimějí jednotlivce dělat žádoucí věci, aniž by jim někdo musel říkat, co mají dělat.“
31-12-2001 | Slobodný trh

Marian Šrámek

Zavedenie školného na vysokých školách

Hlavnou témou akademickej obce na Slovensku je v súčasnosti finišujúca príprava nového vysokoškolského zákona. Ako pri každom návrhu zákona, tak aj pri tomto návrhu dochádza k diferencii názorov medzi predkladateľom zákona, ministerstvom školstva a inštitúciami, ktoré budú nový zákon realizovať v praxi, vysokými školami a akademickou obcou.
29-10-2001 | Slobodný trh

Matúš Mládek

Humoristi na Najvyššom súde SR

Človek by si myslel, že ho v tomto štáte už nič nemôže prekvapiť. O to šokujúcejšia je správa o rozhodnutí Najvyššieho súdu neuznať Fond ochrany vkladov za veriteľa v prípade Dopravnej banky. Pravdepodobne už ťažko napíšem k tomuto prípadu a rozhodnutiu niečo nové, ale predsa…
15-10-2001 | Slobodný trh

Martin Hanus

CO² - koniec jednej legendy?

V mediálnej prietrži emocionálnych pokrikov na adresu najväčších priemyselných krajín jednohlasom zaznieva stále dookola jedno a to isté: dnešný konzumný človek ako pôvodca všetkého ekologického zla musí obmedziť svoje potreby. V celom huriavku však zaniká to podstatné. Pri obrane pred jednou z dnes najnebezpečnejších ideológií, akou je ekologizmus, totiž nejde o konflikt človeka verzus prírody, ako sa nám snažia nahovoriť vierozvesti blížiacej sa ekologickej katastrofy.
15-08-2001 | Slobodný trh

Sergej Danilov

Stará práca v novom šate

Zrušenie Inštitútu dohody o pracovnej činnosti – viac sociálnej ochrany, ale šanca pracovať takmer klesla.
22-07-2001 | Slobodný trh

Martin Hanus

Odborárska republika?

Občiansko-demokratická mládež sa už v minulosti rázne postavila proti Magvašiho „reformám“ (pozri článok Martina Ceba), ktorý našej mládežníckej organizácii svojimi víziami priamo nahodil na „petičný“ smeč. Týkali sa predovšetkým študentov – zamýšľané odstránenie inštitútu dohody o pracovnej činnosti by totiž výrazne sťažilo možnosť ich zamestnávania.
30-06-2001 | Slobodný trh

Martin Hanus

Stanovisko ODM-BA ku koncepcii novej maturitnej skúšky

Bratislavská ODM podporuje novú koncepciu maturitnej skúšky, ktorá povedie k zreálňovaniu cieľových požiadaviek kladených na maturanta. Práve v jej externizácii vidíme šancu na zvyšovanie validity maturít, čo spätne pozitívne ovplyvní i kvalitu výuky jednotlivých predmetoch a vytvorí potrebný priestor pre porovnávanie našich škôl a tým ich vzájomnú konkurenciu.
06-06-2001 | Slobodný trh

Martin Cebo

Neberte študentom prácu alebo dohody o pracovnej činnosti sa zrušia

Dohody o pracovnej činnosti sa rušia. A s nimi aj možnosť pre študentov a dôchodcov privyrobiť si. Takto by sa dal v skratke charakterizovať návrh Zákonníka práce predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
28-03-2001 | Slobodný trh

Martin Cebo

Vyhlásenie ODM k návrhu zákonníka práce

Občiansko-demokratická mládež odmieta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odstrániť z predkladaného návrhu Zákonníka práce inštitút dohody o pracovnej činnosti. Táto aktivita ministerstva zasiahne predovšetkým študentov pracujúcich popri štúdiu a dôchodcov, snažiacich sa doplniť si už aj tak nízke dôchodky. Je príznačné, že podobný návrh vyšiel z dielne ministerstva vedeného predstaviteľom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Po absurdnom návrhu daňovej reformy je to pokus o ďalší socialistický experiment na občanoch SR. Po podobných návrhoch SDĽ o sebe už iba s veľkou dávkou cynizmu môže tvrdiť, že je zástankyňou práv pracujúcich.
22-03-2001 | Slobodný trh

Martin Cebo

Vyhlásenie ODM-BA k aktivitám OZ KOVO

ODM Bratislava (ďalej ODM-BA) je pobúrená zámerom OZ KOVO, ktorým sa snažia upozorniť na zlú sociálnu situáciu na Slovensku a podporiť kolektívne vyjednávanie. Nepovažujeme zvolený spôsob protestu za vhodné riešenie nedobrej situácie v mnohým regiónoch Slovenska. Blokovanie bezproblémovej prevádzky súkromných firiem je vrcholne nezodpovedné. Nie sú to predsa tieto podniky, ktoré daný stav spôsobili a hnev odborov by sa mal obrátiť na nezodpovedné manažmenty krachujúcich a vytunelovaných podnikov.
22-03-2001 | Slobodný trh

Richard Mátéffy

Taký malý anarchokapitalistický víkend

Nadácia F.A.Hayeka zorganizovala od 9. do 11. marca v Senci ďalšiu akciu Liberálny víkend. Cieľom akcie bolo priblížiť účastníkom myšlienky liberalizmu. Séria prednášok im mala prehĺbiť vzdelanie z oblasti liberálnej ekonómie.
22-03-2001 | Slobodný trh

Martin Hanus

Ekologický humbug

„Včera zverejnil Medzinárodný panel OSN o klimatických zmenách (IPCC) už tretiu správu v poradí. (...) Prvá správa začiatkom roka pripísala vinu za otepľovanie človeku a druhá naznačila možný vplyv klimatických zmien na jednotlivé kontinenty. Predpovedala zaplavenie niektorých území, napríklad aj Maďarska či južného Slovenska, a rozšírenie chorôb a sociálny chaos.“ SME, 6.3. 2001
17-03-2001 | Slobodný trh

Martin Hanus

O jednej poslaneckej iniciatíve

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajinka. Nie hocaká krajinka, ba ani Šulíkova krajinka, ale krajinka so smerom. Ani ten smer nebol hocaký - bol to totiž SMER poslanca Fica. Nuž ani ten náš poslanec Fico nebol len hocaký poslanec, ale rovno nezávislý poslanec. Nie však hocaký nezávislý poslanec, ale veľmi plodný poslanec produkujúci jednu legislatívnu iniciatívu za druhou. Ani tie legislatívne iniciatívy neboli len hocaké legislatívne iniciatívy, ale priamo socialistické iniciatívy.
17-03-2001 | Slobodný trh

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 

Odporúčame
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group