ISSN 1335-8715

Vlado Gregor

Akým treba vyhovovať nárokom, ak chceme byť trocha prorokom?

Kresťanské, ba aj židovské náboženstvo je založené na zjavení a na prorokoch. Sám mám pocit a presne viem odkedy, že mám volať a volám, aj keď ma väčšinou nikto nepočúva. Bolo to od jesene 1978, keď som sa dozvedel o 900 náboženských samovraždách v Guayane. Už samotný tento fakt ma rozhorčil, ale ešte viac to, ako to náš vtedajší komunistický režim využil na špinavú protináboženskú propagandu. Už 31 rokov teda niečo tvrdím a môžem sa pochváliť, že za nič z toho, čo som odvtedy napísal, sa nemusím hanbiť, nič som nemusel odvolávať a doteraz si všetko dokážem obhájiť.
08-01-2010 | Kultúrna vojna

Vlado Gregor

Hľadaj s každým dohodu, no nedaj si vziať slobodu

Často sa zamýšľam nad pojmom kresťanská sloboda. Je viac charakterizovaná individualizmom, alebo zmyslom pre kolektív? Nakoľko úzky, či široký má byť ten kolektív a nakoľko sme povinní veriť všetkému, čo sa propaguje v rámci a záujme určitej skupiny?
28-12-2009 | Kultúrna vojna

Mária Leitnerová

Je Boh v mozgu alebo mozog v Bohu?

Výsledky súčasných výskumov dokazujú, že náboženstvo má svoj základ v mozgu. Neurovedci dokážu presne popísať priebeh mystického zážitku, molekulárni biológovia objavujú gény, ktoré podmieňujú spiritualitu a užívatelia halucinogénnych drog skúšajú chemickú stimuláciu náboženských systémov na vlastnej koži.
14-12-2009 | Kultúrna vojna

Marek Urban

Frankl verzus Améry - dva pohľady na utrpenie

Môže za to snáď náhoda, ale kniha Jeana Améryho „Bez viny a bez trestu“ sa ku mne dostala krátko po prečítaní autobiografickej knihy Viktora Frankla „A přesto říci životu ano“ s podtitulom „Psycholog prožíva koncentrační tábor“. Snáď by na tom nebolo nič zaujímavé, keby obaja autori nestrávili vojnu v tom istom koncentračnom tábore. A keby obaja z neho nevyšli s úplne opačným pohľadom na svet.
09-12-2009 | Kultúrna vojna

Peter Jedlička

Parížsky Panteón - symbol krízy i dospievania Európy

Máloktorá stavba podľa mňa tak plasticky vystihuje historické korene krízy západnej civilizácie ako je Panteón v Paríži. Podarilo sa mi dnes túto nádhernú budovu navštíviť a zacítil som v nej priam hmatateľný konflikt medzi osvietenstvom a kresťanským (katolíckym) náboženstvom.
26-11-2009 | Kultúrna vojna

Pavol Zlatoidský

„Fúzaté deti“ vo Vellinge

Okresné mestečko Vellinge susedí na severozápade s juhošvédskou metropolou Malmö. Okrem toho, že sa vyznačuje typickou ukľudňujúcou a pohodovou atmosférou malého juhošvédskeho mesta, obkopeného na severe úrodnými poliami a ovocnými záhradami a na juhu nádhernými plážami polostrova Skanör, má táto komúna povesť mesta pracujúcich. Zo susedného Malmö sa sem prisťahovalo veľa obyvateľov kvôli úniku pred kriminalitou v anonymnom, multikultúrnom veľkomeste a v neposlednom rade za nižšími komunálnymi daňami.
23-11-2009 | Kultúrna vojna

Emil Petřík

Dvadsať rokov po: demokracia – komunizmus 1:1

Toto letí! Už sú to dve dekády od pádu komunizmu v strednej a východnej Európe. U nás na Slovensku to však po toľkých rokoch stále nevyzerá na pád komunizmu, ale iba na remízu. Vystúpenie niekdajších nomenklatúrnych kádrov ex-súdruhov Schustera a Čiča na spomienke na Nežnú revolúciu je toho dôkazom.
20-11-2009 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Tajomstvo zmyslu života

Počas Vianoc a okolo Nového roka zvyknú ľudia intenzívnejšie bilancovať svoj život a zamýšľať sa nad jeho zmyslom či naplnením. U niektorých môže takéto sviatočné pozastavenie sa viesť k frustrácií a pocitom existenciálnej prázdnoty. Práve im zasvätil svoje životné dielo legendárny rakúsky psychiater a neurológ Viktor Frankl.
25-12-2008 | Kultúrna vojna

Igor Paulíček

Tolstoj verzus Solovjov

Rusko 19. storočia bolo poznačené nárastom apokalyptických vízií, sprevádzaných najmä pesimistickými náladami vtedajšej éry. Očakávaný príchod konca sveta mal výsostne dejinný ráz. Jedným z tých, u ktorých sa prejavovali apokalyptické nálady bol aj Vladimír Solovjov.
27-09-2008 | Kultúrna vojna

Peter Jedlička

Nietzsche, R. I. P.

„Nietzsche je mŕtvy.“ Boh. Vtipné otočenie Nietzscheho výroku o smrti Boha sa vďaka nápisom na rôznych múroch stalo veľmi známym. Nietzsche bol jedným z prvých prorokov ohlasujúcich nástup sekularizácie, čiže zmenšovania vplyvu náboženstva na spoločnosť. Význam náboženstva mal s vývojom spoločnosti upadať, až kým spoločnosť nedospeje do modernej, úplne sekularizovanej fázy. Predpoveď sa však nenapĺňa a sekularizmus prekvapivo čelí novým výzvam. Nápisy na múroch prestali byť iba slovnou hračkou.
01-09-2008 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Holokaust, osvienčimská lož a sloboda prejavu

Holokaust je veľmi citlivá, dá sa povedať kontroverzná téma. Diskusia o ňom je často podfarbená skôr emóciami ako faktami. Návrh Daniela Lipšica vypustiť osvienčimskú lož z trestného zákona sa rovná kacírstvu. Kde sú však hranice slobody prejavu? Týka sa holokaust iba Židov? Bol holokaust iba zakopnutie alebo bol priamo podmienený modernitou? Na tieto a ďalšie otázky by som chcel načrtnúť odpoveď vo svojej štúdii.
20-04-2008 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Náboženská sloboda a registrácia cirkví

Generálna prokuratúra SR podala nedávno podnet na Ústavný súd, aby rozhodol o ústavnosti zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti (Zákon č. 308/1991 Zb.). Existujú na Slovensku náboženské slobody alebo sú tieto práva obmedzené iba pre vyvolené skupiny? Bola novela zákona 201/2007 Z.z. účelová, aby sa zamedzilo registrácii moslimov?
03-03-2008 | Kultúrna vojna

Martin Pener

Dokument „Slovenský bigbít“ – premárnená šanca

Pred niekoľkými mesiacmi, upozornil čitateľ PS v diskusii k článku Martina P. Penera (o knihe „Collegium Musicum“) na pripravovaný televízny seriál „Slovenský bigbít“. Autor článku sa preto rozhodol dokončiť načatú tému a ponúka čitateľom PS svoj názor na tento dokument.
18-01-2008 | Kultúrna vojna

Juraj Brecko

Ako čeliť multikulturalizmu?

Multikulturalizmus je jednou z vážnych výziev našej doby. Ako mu čeliť a vyvarovať sa deštruktívnych následkov, ktoré so sebou prináša? Juraj Brecko prináša odpoveď, inšpirovanú príbehom Ježiša Krista a samaritánky.
12-01-2008 | Kultúrna vojna

Marek Hrubčo

Drobné poznámky k evolučnej stratégií kresťanstva

Bohabojnosť je počiatok múdrosti, píše žalmista (Ž 111,10). To by bola prvá reakcia na článok Lukáša Krivošíka (Kresťanstvo ako evolučná stratégia a uctievači naivného rozumu). K nej prikladám moje poznámky, ktoré nechcú vyvracať ani útočiť na základné tézy článku (napokon, v mnohom, najmä v základnej línii kritiky racionalistických konštruktov mu dávajú zapravdu). Chcú iba doplniť a znovu usporiadať niektoré referencie na pojem náboženstva, špecificky kresťanstva.
12-12-2007 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Kauza: Odluka cirkví od štátu

V rozpätí niekoľkých dní uverejnili týždenníky Trend a .týždeň a denník SME články a prieskumy, ktoré rozprúdili živú debatu na tému odluka cirkví od štátu. Je to proticirkevný boj nevercov alebo snaha o autonómnejšie postavenie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku? Nastal konečne čas, aby kňazi prestali byť štátnymi zamestnancami? Vo svojej krátkej štúdii sa pokúsim popísať stav na oboch stranách Atlantiku a načrtnúť jednu z možností odluky.
02-12-2007 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Kresťanstvo ako evolučná stratégia a uctievači naivného rozumu

V kultúrno-etických témach ako sú napríklad potraty, registrované partnerstvá, sexuálna výchova na školách, či „rodová rovnosť“, často stoja kresťanskí konzervatívci proti sociálnym liberálom, ktorí si nárokujú patent na rozum, modernosť, pokrokovosť a vedeckú pravdu. No skutočnosť môže byť nielen iná, ale presne opačná.
05-11-2007 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Éra Vasca da Gamu

Pred 510 rokmi, 8. júla 1497, vyplávala z Lisabonu flotila troch plavidiel. Mali oboplávať Afriku a nájsť námornú cestu do Indie. Týmto činom sa zmenilo všetko – vznikla nová Európa, a tá vládla novému svetu. Začala sa éra Vasca da Gamu.
26-08-2007 | Kultúrna vojna

Pavol Zlatoidský

Na homofronte nekľud

V nedeľu sa skončil niekoľkodňový festival gejov a lesbičiek v Štokholme, na ktorom sa zúčastnilo asi päťdesiat tisíc osôb z celého sveta a ktorý taktiež poctili návštevou aj predseda švédskej vlády Frederik Reinfeldt a jeho ministerka Maud Olofsson. Je to príznačné: táto krajina má jedny z najliberálnejších zákonov pre homosexuálov a dokonca ich chráni zákonom. Takýto životný štýl je tu takmer propagovaný a spomína sa dokonca aj v školských učebniciach.
10-08-2007 | Kultúrna vojna

Peter Sklenár

Tradičná latinská omša sa vracia

Hovorí sa, že dejiny sa nezvyknú opakovať, no niekedy dochádza k situáciám, ktoré nám svojím návratom môžu nielen pripomenúť, ale aj naživo lepšie spoznať niečo, čo nepatrí iba do múzeí či spomienok z detstva. Možno aj preto Benedikt XVI. opäť raz upriamil pozornosť na otázky, ktoré mnohí môžu považovať za nepodstatné a zbytočné, no ktoré sa bytostne dotýkajú života katolíkov latinského obradu.
08-07-2007 | Kultúrna vojna

Martin Pener

Marián Jaslovský: Collegium Musicum

Martin P. Pener recenzuje knihu Mariána Jaslovského o slovenskej rockovej legende 70. rokov, skupine Collegium Musicum (Slovart, 2007). Popritom sa zamýšľa nad vzťahom bigbítu a dobových hudobných technológií, o mieste bigbítu v dejinách či často smutnom osude slovenských rockových kapiel v minulom režime.
29-06-2007 | Kultúrna vojna

Martin Pener

Chvála slušným ozbrojeným občanom!

Každoročne rozbúria hladinu verejnej mienky prípady šialených, najmä amerických strelcov. Takmer automaticky nasledujú vášnivé diskusie – od vládnych/parlamentných až po „občianske“ - internetové o regulácii, či dokonca zákaze vlastníctva zbraní občanmi. Menej už odporcovia zbraní venujú pozornosť životnej realite (i tej našej slovenskej), kedy sú nevinní ľudia napádaní útočníkmi používajúcich strelné či iné zbrane.
21-05-2007 | Kultúrna vojna

Marián Šarkőzy

Sexuálne paradoxy pojmologických bratstiev

Politické združovanie je vždy spletitou kombináciou bratstva slov a pojmov a na druhej strane bratstva psychologického, následkom čoho sa obvykle pod jednou vlajkou ocitajú rôzne fyziologické typy, ktoré si rovnaké pojmy vykladajú po svojom. To je dôvod, prečo je politológia, ktorá sa snaží hľadať príčiny len vo sfére politických pojmov a hesiel taký popletený mišmaš.
15-05-2007 | Kultúrna vojna

Martin Hanus

Ohrozené deti

Organizátori tohto panelu sa nás všetkých asi trochu sugestívne pýtajú: Je európska civilizácia v rozklade? Pokúsim sa túto otázku zodpovedať tým, že budem hovoriť o deťoch. A to preto, že to, aký má daná civilizácia vzťah k deťom, vo veľkej, ak nie rozhodujúcej miere vypovedá o stave tejto civilizácie.
11-02-2007 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Kastílsky gavalier

Žijeme v zvláštnej dobe. V prostredí západnej civilizácie máme vo zvyku stále viac zapierať našu minulosť a sypať si bezdôvodne popol na hlavu. Z mužov ako Krištof Kolumbus, ktorí ju urobili veľkou, robíme zlosynov a naopak vyrábame hrdinov z negramotných domorodých náčelníkov, s kanibalskými sklonmi. V tomto smere je príjemným prekvapením historický román Aztécka perla, z pera bestsellerového autora Colina Falconera.
29-12-2006 | Kultúrna vojna

Marián Šarkőzy

Neznesiteľná ľahkosť nehanebnosti – výklad svetoznámeho českého románu

80-te roky ovládala ekologická panika. Náš profesor zemepisu nám rád rozprával svoju teóriu o tom, že človek premiestnený z dávnejšej minulosti do dnešných časov by po niekoľkých minútach zomrel na znečistenie vzduchu, nakoľko na rozdiel od nás nie je zvyknutý. Dnes, keď ekologická panika upadla by sme asi povedali, že smrť cestovateľa v čase by nastala až po niekoľkých hodinách. Slávny Kunderov román je o tom, že by človek z minulosti zomrel predsa len oveľa skôr – od hanby.
19-12-2006 | Kultúrna vojna

Mária Pešeková

Nenarodený život a prirodzený zákon

Na stránkach Pravého spektra toho bolo na tému interrupcií povedané už pomerne veľa, napriek tomu by som rada túto diskusiu obohatila o novú perspektívu. Ak sa pozrieme k našim severným susedom, kde Liga poľských rodín predložila ústavný návrh zákona, ktorým by sa absolútne zakazovali potraty, zistíme, že problém opäť nadobúda na aktuálnosti.
13-11-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Eurofeministky na Slovensku

Desiateho októbra 2006 navštívil Slovensko výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť pod vedením slovenskej kresťanskej demokratky Anny Záborskej. Výbor, ktorého jedinou zmysluplnou činnosťou môže byť jeho zánik, prezentoval tradičné protiskutočnostné snahy postaviť sa proti stvoriteľskému dielu Boha, a toto naprávať podľa šablón pomýlených feministických teórií.
08-11-2006 | Kultúrna vojna

Marián Šarkőzy

Návrat leninizmu (v podaní Michala Havrana ml.)

Priznám sa, že som už dlho na Slovensku hľadal typ, ktorý Paul Johnson označuje pojmom „intelektuál“, či „nepriateľ spoločnosti“. Človeka veľmi inteligentného a zároveň infantilne mocibažného v tej miere, že vníma vlastnú inteligenciu ako prekážku svojho pocitu moci až tak, že má potrebu správať sa k logike a vlastnej inteligencii ako vandal k lavičke v parku.
23-10-2006 | Kultúrna vojna

redakcia

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára už po deviatykrát možnosť pre angažovaných kresťanov zúčastniť sa výnimočného študijno-formačného programu. Ak máte záujem, prihláste sa.
11-08-2006 | Kultúrna vojna

Ondřej Šlechta

Uvažujme o trestu smrti

Polský prezident Kaczynski nedávno vzbudil v evropských kruzích pozdvižení, když prohlásil, že Evropská unie by měla přehodnotit svůj postoj k trestu smrti. Kaczynski dále řekl, že by se na toto téma měla otevřít diskuse i přes to, že smlouvy EU trest smrti striktně zapovídají. Navzdory tomu, že v drtivé většině států EU se znovuzavedení trestu smrti těší mezi obyvateli podpoře, téměř všechny vlády evropských států byť pouhou diskusi o jeho znovuzavedení odmítají.
05-08-2006 | Kultúrna vojna

Roman Joch

2 x ROMAN JOCH

Roman Joch, riaditeľ Občanského institutu v Prahe je autorom dvoch textov, ktoré vynikajú svojou priezračnou logikou i spôsobom argumentácie. Článok Gentleman a demokracie predstavuje a vyzdvihuje dnes už takmer zabudnutý mužský ideál. V článku Proč nejsem socialistou zase autor vysvetľuje absurdnosť a protispoločenský charakter všetkých odnoží socializmu. V kontexte nastupujúcej nacionálno-socialistickej garnitúry, ktorú k moci dosadil zlovoľný a závistlivý lumpenproletariát považujeme oba články za výsostne aktuálne.
07-07-2006 | Kultúrna vojna

Martin Pener

Jules Verne očami Ondřeja Neffa

Ondřej Neff sa vo svojej knihe venuje životu a dielu slávneho francúzskeho spisovateľa Julesa Verna. Rozhodne nejde o prvoplánový životopis a mechanické priblíženie kníh. Neff zachádza do mnohých aspektov a súvislostí, napríklad: Verne – nie vždy úspešný vizionár, Verne ako komunálny politik, Verne a utopistickí socialisti…
24-06-2006 | Kultúrna vojna

Vladimír Palko

Jazyk pani Černej

Pani poslankyňa Eva Černá povedala: "Bolo by veľmi dobre, keby sa Cirkev zamerala na teplošov vo svojich farách a farnostiach po celej Európe. Dobre viete, koľko škandálov vyšlo na povrch zemský." Málokedy sa podarí vysloviť tak stručný výrok s tak mnohovrstevnatou inkonzistenciou. Černá tak reagovala na výroky pápeža o neprípustnosti homosexuálnych partnerstiev. Dovoľte pár poznámok.
31-05-2006 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Kauza: Trest smrti

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem najvyššiemu trestu, jeho histórii, formám a pohľadu naň v súčasnosti. Zároveň stručne analyzujem názory zástancov a odporcov trestu smrti. Táto téma je krajne kontroverzná, pretože dôsledky uplatnenia tohto trestu sú nezvratné. Vyvstáva otázka, či je hrdelný trest konzervatívna agenda, keďže sa uplatňoval prakticky počas celých dejín ľudstva.
21-05-2006 | Kultúrna vojna

Vladimír Palko

Som na strane obetí

Denník SME nedávno položil otáznik nad trestom desať rokov väzenia pre 18-ročného kriminálnika, ktorý dvakrát ukradol bicykel a dvakrát sa dopustil ozbrojeného prepadnutia benzínovej pumpy. Rovnaký otáznik položil i Kornel Földvári v článku "Bude sa aj upaľovať?" (SME, 22.4.). Dovoľte niekoľko poznámok.
04-05-2006 | Kultúrna vojna

Peter Sklenár

Tridentská omša: mládež objavuje dávnu tradíciu

Minuloročné Svetové dni mládeže v Kolíne boli pre ich účastníkov nezabudnuteľným zážitkom a tiež príležitosťou lepšie si uvedomiť, že Cirkev je univerzálna, no nie uniformná. Kto pozorne listoval v oficiálnom programe, tak si mohol v spleti asi 300 ponúkaných aktivít všimnúť aj pontifikálne vešpery v klasickom rímskom obrade organizované hnutím Juventutem.
01-05-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo, Grzegorz Kucharczyk

Cirkev a antisemitizmus

Peter Frišo a Grzegorz Kucharczyk vo svojom texte vyvracajú za pomoci historických argumentov a svedectiev židovských učencov rozšírený ľavicovo-liberálny blud o antisemitizme Katolíckej cirkvi.
23-04-2006 | Kultúrna vojna

Svetozár Gavora

Ako súvisí Judášovo evanjelium s globálnym otepľovaním

Keď som si prečítal v tlači o Judášovom evanjeliu mal som pocit déjà vu. Nielen preto, že by mohlo ísť o rafinovaný marketingový prieskum Dana Browna alebo niekoho jemu podobného pred napísaním nejakého pokračovania Da Vinciho kódu.
17-04-2006 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Dabru Emet: Židovské stanovisko ku kresťanom a kresťanstvu

Dabru Emet (“Speak the Truth”) je stanovisko viac ako 170 židovských vzdelancov, vydané v septembri 2000 ku kresťanom a kresťanskej viere. Publikované bolo na stránkach magazínu First Things. Zverejňujeme ho v preklade Matúša Demka.
08-04-2006 | Kultúrna vojna

Martin Pener

Západná kultúra a science-fiction (zomrel Stanislaw Lem)

27. marca 2006 zomrel jeden z najvýznamnejších autorov literárneho žánru science-fiction – Stanislaw Lem. Spod jeho pera vzišli desiatky kníh, ktoré po desaťročiach vychádzajú v nových a nových vydaniach a ktoré nachádzajú nových a nových čitateľov. Stanislava Lema možno smelo nazvať jedným z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia. Čo Lem a jeho knihy znamenali a budú znamenať pre našu kultúru?
06-04-2006 | Kultúrna vojna

Tomáš Zavacký

Z dejín sexuálnych úchyliek na blogu denníka SME

Na začiatku tohto mesiaca umožnil denník SME zriadiť blog človeku s pedofilnou orientáciou, ktorý prostredníctvom neho začal šíriť romantizujúcu propagandu o neškodnosti tejto úchylky. Keďže denník SME sa k problému postavil alibisticky, vznikla iniciatíva, ku ktorej sa hlási aj redakcia Pravého Spektra. Vlastný pohľad na politiku SME-blogu prináša aj tento text Tomáša Zavackého.
27-03-2006 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Je dovolené brániť inkvizíciu?

Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.
19-03-2006 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

SCHIRRMACHER: Islam o potratoch

Korán v princípe odsudzuje zabíjanie ľudí (s výnimkou zabitia v sebaobrane a trestu smrti), ale k potratom sa jasne nevyjadruje. Islamskí teológovia preto zaujímajú rozličné uhly pohľadu: zatiaľ čo väčšina raných teológov povoľovala potrat do 40. alebo dokonca do 120. dňa tehotenstva, mnohé krajiny si dnes vykladajú tieto predpisy na ochranu detí konzervatívnejšie. Hoci islamský svet potraty neschvaľuje, neexistuje ani striktný a jednohlasný zákaz.
03-03-2006 | Kultúrna vojna

Branislav Jáger

O ľuďoch a túlavých psoch

Vážení priatelia! Po piatykrát je tu nové číslo časopisu Don Quichotte - Konzervatívny hlas z Trnavy. Ponúkame vám preto editorial jeho šéfredaktora a taktiež stručný prehľad toho, čo toto nové číslo ponúka.
22-02-2006 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Interrupcie z pohľadu európskeho a amerického práva

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem problematike potratov z pohľadu európskeho a amerického práva. Téma interrupcií je veľmi háklivá a emotívna. V práci neriešim morálne a spoločenské dôsledky potratov, ale analyzujem tento problém z pohľadu legislatívneho. Na základe právnych podkladov dokazujem napríklad to, že známy spor Roe vs. Wade fakticky nevychádza z Ústavy USA a že Európsky dohovor nehovorí o žiadnom práve na interrupcie.
19-02-2006 | Kultúrna vojna

Branislav Jáger

Znepokojenie obštrukčným správaním ministra Kukana

Občianske združenie Don Quichotte je znepokojené obštrukčným správaním ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, ktorý odmieta predložiť návrh Zmluvy o výhrade vo svedomí na rokovanie vlády SR s odôvodnením, že na MZV „s tým majú problémy“.
03-02-2006 | Kultúrna vojna

Martin Fott

Američtí skauti se ubránili homosexuálním fanatikům

Česká média a homosexuální agitátoři mohli v závěru roku 2005 slavit dílčí vítězství, když Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila především hlasy levicových poslanců návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Nejen v České republice je ovšem v současnosti v módě ochraňovat hodné homosexuály a pečovat o jejich práva proti netolerantní většině spoutané nemoderními předsudky.
11-01-2006 | Kultúrna vojna

Martin Hanus

Učiteľky sexu

Keď uvidíte v najbližšej dobe v obchode štrnásťročného chlapca s anjelským výrazom, ako si s rumencom v tvári vyberá z regálu prezervatív, vystrašene ho kladie do košíka a zahanbene sa potáca k prekvapenej predavačke, nemusí to nevyhnutne znamenať, že máte problém so zrakom. Ani to, že chlapca šikanuje starší kamarát číhajúci za rohom. To sa len na našich školách začína vyučovať sexuálna výchova v pokrokovom prevedení.
09-01-2006 | Kultúrna vojna

Martin Hanus

Nezabíjajte ma, prosím

Holandská vláda predložila zákon, ktorý umožňuje eutanáziu nevyliečiteľne chorých detí do dvanásť rokov so súhlasom rodičov. Krajina tolerancie, ktorá je pre mnohých vzorom a západným predvojom nových etických prístupov, tak prelamuje poslednú hrádzu. Kam smeruje postkresťanská civilizácia?
10-12-2005 | Kultúrna vojna

Michal Šabatka

O toleranci

Už v dobách velkých antických filosofů, jako byli Sokrates, Aristoteles nebo Platón, si lidé mnohem jasněji uvědomovali společenský rozměr bytí člověka. Aristoteles dokonce označil lidskou bytost za „zoón politikon“, tedy bytost společenskou, určenou k životu v politickém společenství.
05-12-2005 | Kultúrna vojna

Michal Drotován

Odlišné ponímanie náboženských slobôd v USA a v Európe

Krátka štúdia a komparácia európskeho a amerického systému náboženských slobôd. Snaha o dokázanie toho, že skutočnú slobodu a pluralitu môže zabezpečiť iba americký model oddelenia cirkvi od štátu.
03-12-2005 | Kultúrna vojna

Ján Gonda

Interrupcie: čierne na bielom

Prinášame vám rozsiahly článok na tému interrupcie, ktorý bojuje s mnohými poverami, ktoré v tejto citlivej otázke existujú.
07-11-2005 | Kultúrna vojna

Imrich Gazda

Vieš si kúpiť prezervatív?

Čitatelia ľavicovo-liberálneho denníka SME si mohli nedávno, dva dni po sebe, prečítať vo svojich obľúbených novinách články o sexe a ľudskej sexualite. Čo sa v nich dozvedeli?
31-10-2005 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

FÍN WALTARI

Historický román Egypťan Sinuhe, ktorého autorom je fínsky spisovateľ Mika Waltari, sa nachádza v knižniciach mnohých slovenských rodín. Príbeh zo 14. storočia pred Kristom o lekárovi, márne hľadajúcom dobro, ľudskosť a obyčajné ľudské šťastie, dodnes svojím príbehom oslovuje mladých ľudí. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho vydania.
28-10-2005 | Kultúrna vojna

Dan Drápal

Tři domy

Jak plyne čas, zmenšuje se i množství duchovních sil, které opravdu podstatným způsobem ovlivňují tento svět. Ano, buddhismus nebo hinduismus mají velký počet vyznavačů – počítají se na stamiliony. Hybnými silami současného světa však zůstaly síly tři: západní sekulární humanismus, islám, a židokřesťanská tradice.
16-10-2005 | Kultúrna vojna

Jozef Filko

Z druhého brehu – Amerika a kresťanstvo

Dlho som premýšľal, ako najlepšie opísať rozdiel v myslení Ameriky a Európy. Ak sa vrátime späť v histórii, je jasné, že práve Európania mali najzreteľnejší vplyv na kolonizáciu Ameriky, čo oba kontinenty vždy spájalo. A preto je logické, ak očakávame, že vývoj oboch kontinentov bude podobný. Faktom je, že v mnohom podobný aj bol. Ak však máme možnosť porovnať vzťah ľudí k viere a schopnosť otvorene o nej hovoriť, podobnosť sa vytráca.
08-10-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Vždy sa postarať, nikdy nezabiť: Deklarácia o eutanázii

Nasledujúcu deklaráciu vydalo Ramseyho kolokvium na Institute on Religion and Public Life v New York City. Kolokvium je skupina židovských a kresťanských teológov, etikov, filozofov a vedcov, ktorá sa stretáva pravidelne, aby uvažovala o otázkach etiky, náboženstva a verejného života. Je pomenovaná po Paulovi Ramseyovi (1913-1988), vynikajúcom metodistickom etikovi, ktorý bol priekopníkom na poli súčasných lekárskych odborov. Skrátená verzia deklarácie sa objavila vo Wall Street Journal 27.novembra 1991.
03-10-2005 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

„Modernosť“ – vo co go?

V poslednej dobe sme zo všetkých strán konfrontovaní so zvláštnym slovom „modernosť“. Napr. v jednej diskusii nám poslankyňa ANO oznámila, že spor s KDH je sporom „staromódneho“ a „moderného“ pohľadu na spoločnosť. Nedávno sa mi kamarát sťažoval, že pohľady KDH na homosobáše a interrupcie „nie sú moderné“. Priznám sa, mám so slovom „modernosť“ veľký problém.
07-09-2005 | Kultúrna vojna

Richard Mátéffy

Kolín SDM – z pohľadu dobrovoľníka

Prinášame vám čerstvú reportáž zo Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom od priameho účastníka tejto veľkolepej celosvetovej akcie, Riša Mátéffyho.
19-08-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Koniec kresťanskej politiky

Je kresťanská demokracia schopná uhájiť si v dnešnom postmodernom relativistickom svete svoj konzervatívny pohľad? Alebo je nevyhnutná cesta politických kompromisov a ustupovania ľavici, ako to vidíme u západoeurópskych kresťansko-demokratických strán? Na túto otázku odpovedá Peter Frišo.
18-07-2005 | Kultúrna vojna

Branislav Jáger

Don Quichotte po druhýkrát

Aréna, do ktorej Don Quichotte vstúpil, ho privítala sčasti tajomným mlčaním, sčasti búrlivým potleskom. Postojom tak nepodobným sa niet čo čudovať. Rytier obdobného výzoru tu už dlho nebol videný. Počkajme si, ako bude aréna reagovať, keď začne vystrájať svoje kúsky. Priradí ho k svojim miláčikom? Alebo ho zasype zhnitými paradajkami?
07-07-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Lepanto 1571: Nezabúdame

Ani dnes, keď sa zdá, že budúcnosť Európy v dôsledku úpadku, spôsobeného ateizmom, zrejme bude patriť islamu, nezabúdame na jej veľkú minulosť a na to, ako bol starý kontinent viackrát zachránený katolíckymi vojskami.
07-07-2005 | Kultúrna vojna

Vladimír Palko

Homosexuálna kauza v zápase o kultúru a slobodu

Aj keď sexuálna orientácia je osobnou vecou každého jednotlivca, rôzni aktivisti z nej neustále robia politikum. S láskavým dovolením redakcie časopisu Impulz uverejňujeme komplexnú analýzu a konzervatívne stanovisko k homosexuálnej kauze z pera ministra vnútra a podpredsedu KDH, Vladimíra Palka.
26-06-2005 | Kultúrna vojna

Jaroslav Daniška

Impulz do kultúrnej vojny

Vážení čitatelia Pravého spektra, dovoľte, aby som Vám predstavil novú revue na našom trhu. Spolu s kolegami sme sa rozhodli založiť revue pre modernú katolícku kultúru, ktorú sme nazvali Impulz. Prečo nový časopis, prečo katolícka revue?
26-06-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Rozprávaj mi o láske

Máj je odjakživa spojený s láskou. Katolícky kňaz Michal Quoist patrí k najznámejším duchovným autorom vo Francúzsku. Jeho kniha Rozprávaj mi o láske je postavená na dialógu mladého človeka s mudrcom, ktorý mu odhaľuje tajomstvá lásky. V 27. kapitole sa píše...
26-05-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Blízko k Bohu

Skupinku Tretí deň netreba priaznivcom gospelovej hudby nijak zvlášť predstavovať. Veď ich piesne, ktoré sú vždy oveľa viac modlitbami, ku ktorým – povedané slovami žalmistu – Pán nakláňa svoje ucho, sú často všeobecne známe, znejú v chrámoch, na gospelových festivaloch (ako CampFest, či Lumen), získavajú skalpy v gospelparáde na rádiu Lumen, či v televíznom Poltóne.
05-05-2005 | Kultúrna vojna

Jaroslav Daniška

Halíkove prednášky o Európe

Tomáš Halík je populárny český teológ, ktorý má ambíciu zaujať dnešného postmoderného mestského agnostika. No nie je vo svojich intelektuálnych postojoch konformný viac voči relativistickej dobe ako voči Cirkvi? Nie je Halíkova mediálna svätožiara len pozlátko? Odpoveď na tieto otázky dáva recenzia Halíkovej knihy Vzýván i nevzýván z pera Jara Danišku.
27-04-2005 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Znamenia čias

Máme pápeža! Stal sa ním doterajší kardinál a favorit Joseph Ratzinger. Hovorí sa, že konkláve, ktoré volí pápeža, je vedené Duchom Svätým. Voľba Benedikta XVI. potvrdzuje, že je to zrejme naozaj tak. Každopádne, kardináli vedia čítať znamenia čias.
23-04-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo, Branislav Jáger

Don Quichotte – konečne konzervatívne periodikum

Na Slovensku vzniklo nové konzervatívne periodikum Don Quichotte, ktorý vydáva kolektív trnavských konzervatívcov. Časopis nájdete v tlačenej podobe, ale aj na stránke www.donquichotte.sk . Novému partnerskému periodiku prajeme veľa šťastia.
14-04-2005 | Kultúrna vojna

Lucia Janotová

Život bez strachu - Veľkonočné evanjelium

Slávime Veľkú Noc. Slávime víťazstvo Života nad Smrťou. Teda večného Života nad večnou Smrťou. Ján Pavol II. sa rozhodol predniesť svoju Veľkonočnú kázeň. Je to zvláštna kázeň bez jediného slova. Je na tému "žiť pred smrťou na úteku".
12-04-2005 | Kultúrna vojna

L. Krivošík, M. Demko, P. Frišo

Ďakujeme, Karol Wojtyla!

Pápež Ján Pavol II., svedomie ľudstva, skonal. Už vyše jednu dekádu ho novinári a komentátori pochovávajú. Vyše dekády sa však Svätý otec držal na Petrovom stolci a krížovú cestu svojho úradu si vytrpel dokonca, aj keď ho mnohí vyzývali medzičasom k abdikácii. Trochu sa zdalo, že niektorí chcú mať toho staromódneho starca, čo neochvejne trvá na prekonaných pravdách, už konečne z krku.
02-04-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Prípad Terri SHYvo

Hospic, v ktorom Terri Schiavo ležala, bol strážený políciou kvôli demonštrantom – priaznivcom i odporcom. Niektorí z tých, čo prejavovali svoj súhlas s odpojením vyživovacej trubice, sa deklarovali ako ´mladí komunisti´. Apropo, kto je Terri?
02-04-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Kto neskáče, je pro-choice

24.februára 2005 mal na Hviezdoslavovom námestí prejav americký prezident George W. Bush. Je to človek, ktorý vyhlásil nedeľu 20.januára 2002 za Národný deň posvätnosti života. V reči pri tejto príležitosti povedal: „Tento národ bol založený na viere, že každý človek bol našim Stvoriteľom obdarovaný určitými neodcudziteľnými právami. Najdôležitejším z nich je samotné právo na život.“
24-03-2005 | Kultúrna vojna

Martin Hanus

Diskriminácia rozumu

Ľudstvo potrebuje scenáre o krivdách. Dnešné médiá si v nich priam voľkajú. Či sú to krivdy na životnom prostredí, menšinách, chudobných, alebo na ženách. Ak nejaká krivda reálne existuje, ľahko sa o nej píše, ešte ľahšie sa nafukuje, a ak pominie, nie je nič ľahšie, ako ju vymeniť za inú
22-03-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

AD. Ako čeliť kultúrnej revolúcii (.týždeň 2,4/2005)

Kultúrna vojna a konzervativizmus – vďačné témy, no ako dokazujú aj články v .týždni, sú predovšetkým vhodné na po povrchu sa kĺzajúce diskusie. Ak Juraj Brecko píše o tom, že pochod revolúcie (hodnej na obsiahlu analýzu v inom článku) „sa musel začať v Cirkvi“, dostáva sa nechtiac na koreň veci.
15-03-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Keď VALENTÍN, tak LÁSKA

Dočítal som sa, že existujú tri druhy lásky – „láska ak“, „láska pretože“ a „milujem ťa a bodka!“. „Lásku ak“ môžeme prijímať a dávať, ak sú splnené určité podmienky. Musíme niečo urobiť, aby sme si takú lásku zaslúžili. Či už sa to týka lásky v rámci rodiny, priateľstiev alebo v partnerskom vzťahu...
12-02-2005 | Kultúrna vojna

Roman Joch

V 66 letech matkou? To snad ne!

Ten starý excentrik, filosof Bertrand Russell byl v v roce 1961 zatčen za občanskou neposlušnost a nabádání k porušování zákonů. To vše v rámci protestů proti jaderným zbraním Západu. Nikoli proti těm sovětským, rozumíte, nýbrž proti těm západním, jež byly jediným prostředkem k tomu, jak odstrašit Sověty od útoku a rozpoutání války,...
03-02-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Šoa v našich dušiach

Šoa sa nedá opísať, našťastie som ho nezažil, ale otriasol mnou. Ukázal neľudskosť, ktorá je vlastná len človeku. Znamenal absolútne opustenie človeka človekom, tak nekonečne vzdialené onému opusteniu človeku Bohom v Getsemani.
03-02-2005 | Kultúrna vojna

Jozef Kučerák

Kultúrna revolúcia bez desatora

Jozef Kučerák bol ponovembrovým podpredsedom vlády SR pre ekonomiku. Tento reformátor ozrejmuje vo svojom texte postoj klasického liberalizmu k tzv. kultúrnej vojne. Jeho zásadný článok je písaný s nadhľadom a komplexne hodnotí celú problematiku.
28-01-2005 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Interrupcie a klasický liberalizmus

Interrupcie sú téma, ktorej sa klasickí liberáli (na rozdiel od ľavicovo-liberálnych fanatikov) zväčša vyhýbajú. Keď sa ich spýtate na názor, na ich tvári sa objaví rozpačitý výraz a oni zúfalo hľadajú nejakú náhradnú, zväčša ekonomickú tému, o ktorej by sa s vami mohli baviť. Prečo to tak je?
27-01-2005 | Kultúrna vojna

Ján Dinga

Nie je liberál ako liberál

Miroslav Kusý sa vo svojom článku (Liberalizmus nepochádza od diabla, ako tvrdia fundamentalisti, SME 10. 1.) snaží dokázať neopodstatnenosť dnešnej kritiky liberálov a tiež nevhodnosť ich označenia ako Leninových bratrancov. Nevedno však, koho myslí pod pojmom fundamentalisti, ani od koho vlastne pochádza inkriminovaný výrok.
21-01-2005 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Veriť v Ázií

Ako uvádza Sandro Magister, autor článku v L´espresso o prenasledovaní kresťanov v Ázii (27.7.2004), budhizmus sa spája s asociáciami ako mier, súcit, múdrosť a ekumenické bratstvo. No nemusí to byť vždy tak.
10-01-2005 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Obyčajný sen

Sobota večer. Pôvodne som myslel, že si hlavne budem čítať Furetovu Minulosť jednej ilúzie. No predsa som po 21:00 výnimočne zapol televíziu. Na ČT 1 dávali romantickú komédiu Otec rodiny v hlavnej úlohe s Nicholasom Cageom a Teou Léoni (manželka Davida Duchovneho). Nečakal som, že ho budem dlho pozerať, ale film ma zaujal.
05-01-2005 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík, Matúš Demko

Čo s Usámovými hodinkami?

Denník SME sa postupne mení na intelektuálnejší klon Pravdy. Svedčia o tom nielen mená prispievateľov (Ash, Kleinová, Sontagová...), ale aj obsah niektorých článkov. Minulý týždeň sa Pravé Spektrum stalo témou jedného zmätočného komentára. Zhodou okolností, deň predtým vyšiel v SME text Miroslava Kusého s podobnou ústrednou myšlienkou. Tu sú naše reakcie.
03-01-2005 | Kultúrna vojna

Imrich Gazda

Umierajúci Západ

Pomenovať veci otvorene a pravdivo nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to nielen fundovanú znalosť problematiky, ale aj odvahu a značnú dávku zdravej drzosti. Skĺbenie týchto prvkov však môže priniesť veľké ovocie. Platí to aj o knihe Patricka Buchanana Smrť Západu.
15-12-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

God bless America

Po porážke Johna Kerryho v prezidentských voľbách 2.novembra 2004 ostáva prezidentom naďalej George W. Bush. Napriek sporným otázkam ohľadom Iraku a boja proti terorizmu je metodista Bush predsa len o čosi lepšou alternatívou ako liberál a „katolík“ John Kerry.
02-12-2004 | Kultúrna vojna

Ján Dinga

Zákony platia pre všetkých

Ako jednu z výhrad k zákonu o rodine z dielne ministerstva spravodlivosti autorka Oľga Pietruchová uvádza, že z neho cítiť "silné ideologické pozadie" (Rodina podľa predstáv ministra Lipšica, SME 26. 11.). Túto výhradu voči KDH počuť pomerne často. Nemá však žiadnu argumentačnú hodnotu.
02-12-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Svet Franza Kafku

Franz Kafka patrí akiste medzi najväčšie skvosty svetovej literatúry. Muž, ktorý bol majstrom alineácie priniesol svojou tvorbou množstvo otázok. Napriek tomu, že akoby nikam nepatril (a možno pre túto antinomičnosť jeho bytia, ktorá je jednou z mála vecí, na ktorej sa zhodujú jeho životopisci i literárni vedci) – a možno práve preto – svojim dielom sa dotkol základných otázok ľudstva.
28-11-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Kniha pre samotu

Recenzia knihy Moniky Kompaníkovej by sa dala napísať mnohými spôsobmi, sám som mnohé svojej hlave „vydeletoval“, vyškrtal, zmenil, zavrhol, nahradil inými, tak že skutočné pocity, ktoré som z knižky mal nielenže nedokážem predať ďalej, ale ani sám si ich už nedokážem zrekonštruovať, hádam okrem ambivalentnosti, ktorú stále v sebe cítim.
27-11-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Hip Hop for Jesus

Michal Komárek svoju reportáž s názvom Hip Hop for Jesus v 37. čísle Reflexu začína takto: „Křesťanské církve nespí. Některé okázale, jiné skromněji zpracovávají „srdce a mysli“ mladých lidí s cílem proměnit tento hříšný svět. Běžná představa, že v této k víře vlažné zemi jsou církve za zenitem a mládež nezajímají, je zcela mylná.“
06-11-2004 | Kultúrna vojna

Jaroslav Daniška

O defektoch slovenskej liberálnej ľavice

Sklamaní voliči prezidentského kandidáta Martina Bútoru tvrdia, že Slovensko potrebuje novú liberálnu stranu. Podľa toho, čo píšu, majú na mysli ľavicovo-liberálnu stranu, ktorej nepôjde ani tak o výšku daní, ako o ľudské práva, ktoré netreba pred štátom chrániť, ale ich uplatňovaniu aktívne napomáhať.
21-10-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Pašie Jethro Tull

Veľa sa hovorilo o Gibsonových pašiách, ktorým sa dostalo filmového prevedenia. Menej sa už spomínali pašie, ktoré boli svojim spôsobom revolučné – boli to pašie Jethro Tull a ich album A Passion Play. Pašiové hry sú známe od 15. storočia.
13-10-2004 | Kultúrna vojna

Ján Dinga

Sme zrelí na vyhynutie?

Prakticky vo všetkých západných krajinách začína úmrtnosť obyvateľstva prevyšovať pôrodnosť. S týmto trendom môžeme v najbližších desaťročiach očakávať narastajúce ekonomické problémy, vymieranie národov a zmenu geopolitického nastavenia sveta. Táto problematika však dnes zaujíma len málokoho.
06-10-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Kde je stred Európy?

Stanislaw Mucha pripravoval dokument o geografickom strede Európy vyše tri roky. Je to jeho v poradí šiesty filmový počin, a treba uznať, že veľmi úspešný a dobrý. Film sa zaoberá hľadaním stredu Európy. Je štyridsať miest, ktoré si nárokujú na toto privilégium.
04-10-2004 | Kultúrna vojna

Jaroslav Bublinec

Čriepky o tolerancii a islame

Mnohým (bývalým) študentom teraz iste prehovorím z duše. Pred mesiacom som si na vlastnej koži vyskúšal, že pred štátnicami existujú aj väčšie nočné mory než strach zo zlyhania alebo kognitívna stránka veci. Najťaživejšie je premýšľanie, ako sa pri rozprávaní o dielach marxistických spisovateľov...
29-09-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

O homosexualite z pohľadu kresťana

Nie som lekárom, psychológom ani sexuológom, aby som mohol odborne písať o probléme homosexuality. No kauza Ake Green ma primäla k tomu, aby som o homosexualite uvažoval z pohľadu kresťana, resp. aby som širšej verejnosti objasnil postoj katolíkov.
24-08-2004 | Kultúrna vojna

Matúš Demko

Stratení na Sibíri

Film Alexandra Mittu z roku 1991 Stratení na Sibíri rozpráva dramatický príbeh o hrôzach stalinských gulagov. Do jedného z nich uniesla sovietska Čeka anglického archeológa, odsúdený bol po falošnom obvinení zo špionáže.
18-08-2004 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Kultúrna vojna

KDH si zaslúži obdiv. S odvahou otvára témy, ktoré sa v západnej Európe zväčša považujú za príliš kontroverzné a horúce. Ide o bojiská kultúrnej vojny. Odhodlanie a tvrdohlavosť s akou kresťanskí demokrati zápasia o to, čo považujú za správne je príjemným osviežením v marazme slovenskej politiky.
11-08-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Priama linka k Bohu

Pred časom „zúrila“ v Trenčíne Pohoda. Veta dosť ďaleko od kontextu recenzie, ale aj v kontraste s ňou. Mohol som totiž rovnako byť na Pohode a predsa by som mal menší pôžitok, než aký mám pri počúvaní nového CD Mareka Novotného.
06-08-2004 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Mužatky proti Záborskej

V šedom priestore medzi mužským a ženským pohlavím existuje zvláštne medzipohlavie. Nosí to vyťahané svetre, často aj krátke vlasy, rastú mu fúzy, fajčí to jednu cigaretu za druhou a má to vagínu – áno, ide o militantné feministky. Zo zjavného protikladu medzi ženským pohlavím a privysokým obsahom mužského hormónu pramení viacero komplexov menejcennosti.
02-08-2004 | Kultúrna vojna

Kolektív autorov

Otvorený list švédskemu kráľovskému veličenstvu

32 slovenských občanov poslalo otvorený list švédskemu královi, premiérovi a ministrovi spravodlivosti, v ktorom odsúdili uväznenie švédskeho kňaza Ake Greena za jeho kázeň. Pravé Spektrum sa k protestu pripája.
20-07-2004 | Kultúrna vojna

Kristína Uhlíková

Prehnitá Zlatá palma

Porota 57. ročníka Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes udelila ceny v hlavnej súťaži. Zlatú palmu si odniesol dokumentárny film Fahrenheit 9/11 amerického režiséra Michaela Moorea. Mooreov film je kritikou spôsobu, akým sa americký prezident George Bush postavil k vojne v Iraku a k útokom z 11. septembra 2001.
28-05-2004 | Kultúrna vojna

Peter Frišo

Boj o moc a tajná služba

Stalo sa módou, že slovenskí politici píšu knihy. Kniha ministra vnútra Vladimíra Palka je však výnimočným kúskom vybočujúcim mimo rámec iných takých diel. Je to tak z jednoduchého dôvodu, čitateľ od začiatku až do konca cíti jasný postoj, ktorý neuhýba, nezahmlieva, nestráca na zásadovosti a predovšetkým nestiera rozdiely medzi pravdou a lžou, čiernou a bielou, svetlom a tmou, dobrom a zlom.
25-05-2004 | Kultúrna vojna

Lukáš Krivošík

Prcák na jazyk

V sobotu, 10. januára odvysielal Slovenský rozhlas nočnú reláciu Linka nádeje na tému národného sebavedomia. Hosťom moderátorky bol univerzitný profesor Zelina, ktorý tiež odpovedal na otázky divákov.
26-01-2004 | Kultúrna vojna

Martin Hanus

Stop interrupciám!

Zhruba pre dvoma rokmi obvinili aktivisti hnutia pro-choice amerického prezidenta Georga Busha z „fašistických postojov“. „Fašista“ Bush sa totiž krátko po nástupe do úradu dopustil krvilačného zločinu: zakázal financovať z amerických daní medzinárodné organizácie pre plánované rodičovstvo, ak tieto „praktizujú, alebo aktívne podporujú“ politiku potratov.
16-02-2003 | Kultúrna vojna

Roman Joch

Nikoli beze cti

Jak lze být zároveň přesvědčen o posvátnosti lidských práv, o odpovědnosti Pinochetova režimu za smrt nevinných lidí, a přitom mít příznivé mínění o Pinochetovi?
25-07-2002 | Kultúrna vojna

Richard Mátéffy

Spravodlivá vojna, oprávnená obrana, trest smrti

Žijeme v nepokojnej dobe. V dobe vojny v Afganistane, terorizmu, agresivity a násilia, v dobe stúpajúcej neistoty a stále sa zvyšujúcej dynamiky zmien. Je len logické, že človek sa začína pýtať, čo je správne. Majú Američania právo útočiť na Afgáncov a násilím si vynucovať spravodlivosť?
08-04-2002 | Kultúrna vojna

Roman Joch

Rasismus a potraty

Českí vládní zmocněnec pro lidská práva, pan Jařab, v nedávné televizní relaci „21“ uvedl, že s reklamní kampaní proti rasismu, již připravil jeho úřad, nesouhlasí jen skinheadi. Aby pan Jařab nesetrvával v bludu i nadále, řeknu mu, že s ní nesouhlasím taky.
28-03-2002 | Kultúrna vojna

Roman Joch

Rytířskost a civilizace

Většině mužů v západní společnosti na sklonku 20. století se nedostává mužnosti a jemnosti. Naopak, jsou v zajetí zženštilosti a hrubosti.
11-12-2001 | Kultúrna vojna

Roman Joch

Proč je trest smrti přípustný

Jedním z mnoha předsudků moderní doby je předsudek proti trestu smrti. Domnívám se, že je předsudkem neopodstatněným, což se budu snažit ukázat v následujícím pojednání. Nejdřív se soustředím na prokázání, že trest smrti je v principu legitimní.
06-11-2001 | Kultúrna vojna

Ivan Poldauf

Tmavomodrý svet

Keď sa koncom apríla objavil na obálke Reflexu Zdeněk Svěrák v koženej veste, zbystril som pozornosť. Bolo prečo. Nový film Svěrákovcov bol na to dobrým dôvodom. Po Oskarovej nominácii Obecnej školy a skvelom, už aj “akadémiou” ocenenom Koljovi, snáď konečne dobré mainstreamové kino.
24-09-2001 | Kultúrna vojna

Sergej Danilov

Film Juliana Schnabela: Kým sa zotmie (Before the night falls)

Film je nakrútený podľa spomienkového románu kubánskeho spisovateľa Reinalda Arenasa(Javier Bardem). Zavedie vás do exotického prostredia “ostrova slobody”. Kubánska revolúcia a mladý náruživý spisovateľ, zahorí za jej ideály. Korením filmu je však láska muža k mužovi, priateľstvo a zrada. Režim je len stále viac rastúcim a dotieravejším komárom. Ak nie ste pripravení na homosexuálne ladený film...
15-08-2001 | Kultúrna vojna

Ivan Poldauf

You’re at home baby

Po dlhšom odmlčaní spôsobenom chýrno – prozaickými dôvodmi rozhodol som sa ‘nadátumovať‘ Kulturistan (mimochodom dobrý názov pre rubriku, ďakujem všetkým zúčastneným). V historicky prvom regulérnom príspevku by som rád nadviazal na prológ ku Kulturistanu a predstavil vám možnosť, ako ostať in v hudbe a zároveň neutrpieť ľahšiu psychickú ujmu. Takže k veci.
12-06-2001 | Kultúrna vojna

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 

Odporúčame
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group