ISSN 1335-8715

Roman Jančiga

Ahistorizmus, anti-empirizmus a uskutočniteľnosť anarchokapitalizmu

Ako si položiť otázku o tom, čo neexistuje a čo historicky ani nikdy neexistovalo? Myslieť utópiu a myslieť ju tak, aby bola imunizovaná voči ontologickej neuskutočniteľnosti, no zároveň s tým aby bola v súlade s prísnym racionalizmom a deduktívno-logickými pravidlami. Myslieť nemožné, no predsa logicky odôvodnené - to je, zdá sa, ekonomický aprirozmus. Aký je cieľ tohto smeru?
03-04-2010 | Ideológia

Michal Drotován

Občianska neposlušnosť a právo na odpor

Občianska neposlušnosť a právo na odpor majú svoje veľmi významné miesto v repertoári demokracie. Umožňujú, v krajnom prípade, zabrániť nielen tyranií väčšiny, ale tiež akejkoľvek systémovej nespravodlivosti. Obracajú sa pri tom na prirodzené právo a tiež ideu, že ak sa deje neprávosť, nie je potrebné, aby menšina čakala na to, kým si to uvedomí väčšina. S nedávnym štrajkom autodopravcov je možné, že táto otázka nebude iba čisto akademickou debatou.
24-01-2010 | Ideológia

Roman Jančiga

Liberalizmus a zmena paradigmy v teoretickej reflexii politiky

Nebola politická filozofia nahradená politickou ekonómiou a nebola politická veda nahradená ekonómiou ako vedou? A čo za touto zmenou stojí? Práve tento druh otázok sa nám vnára do mysle pri štúdiu liberalizmu. Liberalizmus - smer politickej filozofie, ktorý je bodom obratu. Nie však pre novosť a originálnosť myšlienok, s ktorými liberalizmus prišiel. Novosť liberalizmu spočiva skôr v otázkach, ktoré postuluje smerom k politike a v ich účele. Venujme sa preto chvíľu liberalnej politike a zmene, ktorú liberalizmus nepochybne priniesol do vzťahu politickej filozofie a politiky.
22-09-2009 | Ideológia

Ján Gonda

Libertarianizmus: vlastníctvo ako oprávnenie

Odpoveďou na otázniky vo vzťahu súkromného vlastníctva a štátu, ktoré vyvoláva liberálna teória, je tzv. libertariánsky legalizmus. Nasledujúci text sa pokúsi obhájiť inštitút vlastníctva z titulu oprávnenia a zároveň doplní túto diskusiu o egalitárne-libertariánsku argumentáciu.
12-08-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Štát, vlastníctvo a politika

Štát, vlastníctvo a politika. Tri pojmy, ktoré tvoria základnú os modernej politickej filozofie. Aby boli tieto pojmy vo vzájomnej harmónii a aby sa vzájomne nevylučovali, bola vytvorená nová ideológia - liberalizmus.
26-07-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Jednorozmernosť súčasnosti alebo O čo išlo Marcusemu

Herbert Marcuse bol jeden z najdôležitejších filozofov kultúrneho marxizmu 20. storočia, ktorý mal vplyv aj na formovanie súčasnej ľavice. Konzervatívci a liberáli by preto mali poznať, čo tvrdil, aj v čom spočívalo jadro jeho omylu. Marcuseho myslenie v akademicky ladenom texte ozrejmuje Roman Jančiga.
30-03-2009 | Ideológia

Igor Paulíček

Niccolo Machiavelli - kacír štátovedy

Niccolo Machiavelli bol počas celého svojho života predchnutý myšlienkou národnej jednoty a veľkosti svojej roztrieštenej vlasti. Pochádzal z Florencie, kde sa narodil v roku 1469 v patricijskej rodine právnika. Takmer ako tridsaťročný vstúpil do politiky, stal sa druhým kancelárom Florentskej republiky a slúžil Rade desiatich, čo bol výbor zodpovedný za zahraničné a diplomatické vzťahy Florencie.
16-03-2009 | Ideológia

Michal Drotován

Komunistická utópia – peklo na zemi

Mao Ce-tung a Pol Pot. Dvaja komunistickí vodcovia, ktorí konkretizáciu svojej utópie doviedli do úplnej absurdnosti. Pri excesoch komunistov v Číne a Kambodži ako ich opisuje v predloženom článku Michal Drotován, blednú aj naše skúsenosti s predchádzajúcim režimom.
01-02-2009 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Ľudská prirodzenosť podľa Erica Hoffera

Originálny americký mysliteľ Eric Hoffer – autor slávnej knihy True Believer sa zaoberá povahou masových politických hnutí. Duchaplnosť a paradoxnosť Hofferových aforizmov stojí podobne ako je tomu u jeho obľúbených francúzskych aforistov (Montaigna, LaRochefoucalta, Pascala) na rozlišovaní formálneho obsahu mobilizujúcich myšlienok a cieľov, ku ktorým vedú ako stratégie boja, čím dovádza svojho čitateľa k oslobodzujúcemu poznaniu, že proklamované a skutočné ľudské ciele sú pozoruhodne často, ba priam pravidelne, vo vzájomnom protiklade.
19-01-2009 | Ideológia

Roman Jančiga

Slová a veci

Mojím prvým zoznámením sa s tvorbou M. Foucaulta bolo čítanie jeho kľúčového diela Slová a veci. Už po prvých stranách som vedel, ze Foucault je iný ako ostatní. V tej dobe som už mal načítané aspoň niektoré z najvýznamnejších filozofických diel a prác rozličných autorov. Od filozofie som na základe tohto očakával systematickosť postupu a argumentov, jasnosť, dôraznosť a takpovediac suchosť a exaktnosť. Slová a veci však boli celkom iné.
14-11-2008 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Obama a my, konzervatívni frfloši

Najskôr som chcel písať len o Barackovi Obamovi, ale potom mi zišlo na um, že komentovanie si zaslúži skôr tá hystéria, čo okolo jeho víťazstva vznikla. Keď som pred pár rokmi pochopil, aký obmedzený je ľavicovo-liberálny pohľad na svet, v ktorom som vyrastal a dezertoval som k pravici, postupne mi došlo, že ako konzervatívec už nikdy nebudem zažívať istý typ kolektívneho ošiaľu.
06-11-2008 | Ideológia

Andrej Beňo

Libertariánska dilema: ako premaľovať červenú planétu na modro?

Ešte pred tým než sa pustíte do čítania tohto článku by som rád poznamenal, že nasledujúci text je len voľnou úvahou. Autor osobne neverí v žiadnu formu historicizmu, dejinnú nevyhnutnosť ani v možnosť kvalifikovanej predikcie budúceho ľudského vývoja. Netvrdím, že prípadné konzekvencie, vyplývajúce z týchto úvah sú plne realizovateľné. Článok si nerobí nárok na vedeckosť. Idey obsiahnuté v tomto článku je samozrejme možné a žiaduce podrobiť kritike.
02-11-2008 | Ideológia

Jakub Jošt

Je vlastníctvo skutočne základnou axiómou spoločnosti?

Na úvod môjho článku pár technických poznámok. Dôvod, prečo som sa rozhodol ponúknuť svoj článok na uverejnenie na Pravom Spektre je, že práve na tejto stránke som sa najčastejšie stretol s typom čitateľa, s ktorým by som chcel viesť polemiku naznačenú v názve článku.
15-10-2008 | Ideológia

Roman Jančiga

Popper večne živý alebo O vede a metóde

Existuje len málo filozofov, ktorých vplyv bol (a stále je) taký silný, ako vplyv Karla R. Poppera. Jeho dielo významným spôsobom ovplyvnilo diškurz všeobecnej metodológie vied, politickej filozofie a politológie, sociológie či rôznych smerov historicistických filozofických systémov a koncepcií.
15-06-2008 | Ideológia

Marek Hrubčo

Quo vadis KDS?

Na pravicovom politickom poli vznikol nový subjekt. Najpolitologickejšia trojica Kusý - Haulík - Mesežnikov sa poponáhľala so svojimi "aktuálnymi" prognózami a zaplnila stránky denníkov. Strana nemá šancu, znie verdikt prekurzorov verejnej mienky. Pravicové spektrum mlčí, "kádeháci" vyčkávajú, čo bude. Alebo lepšie, tvária sa, že sa nič nedeje.
18-03-2008 | Ideológia

Peter Jedlička

Islam a reformácia?

Dnes je medzi západnými intelektuálmi rozšírený názor, že islam sa nachádza vo svojej stredovekej fáze a potreboval by niečo ako reformáciu, ktorá zmodernizovala kresťanstvo. Ak sa však pozrieme na obsah reformačných ideí, zistíme, že vec je zložitejšia. Možno by dnešný islam nepotreboval reformáciu, ale skôr protireformáciu.
18-02-2008 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Každý môže byť superstar

Jedna vec nám v „komunistických“ úvahách uniká. Nachádza sa mimo radov pred obchodmi a devízových prísľubov. Ako niekto mohol mať rozkoš z toho, že v obchodoch nič nebolo? Nikto z toho samozrejme pasiu nemal. Išlo o iný typ pôžitku a ten pretrval, ba dokonca dnes kvitne ešte košatejším kvetom, čo ma vedie k názoru, že mnohí mladíci, ktorí sa čudujú ako bol komunizmus možný a ťukajú si na čelo by boli vzornými zväzákmi.
27-11-2007 | Ideológia

Pavol Zlatoidský

Johan August Gripenstedt

Tak sa volal muž, ktorý položil základy bohatého Švédska. Deti sa o ňom neučia v škole. Je večným tŕňom v oku predstaviteľov vládnucej ľavicovej ideológie, ktorí by jeho meno najradšej vymazali z pamäti národa. A predsa, bez jeho prispenia by dnes pravdepodobne Švédsko vyzeralo celkom inak.
22-10-2007 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Kľúč k totalitarizmu

Postmoderne a slovensky signifikantným pokusom definovať totalitarizmus je „Diablova práca“ Tomáša Zálešáka. Zálešák totiž naznačuje, že už samotnou definíciou totalitarizmu by sme sa stali totalitnými mysliteľmi.
10-09-2007 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Čo je to morálny relativizmus?

Predstavte si, že bývate v paneláku pod bezohľadným susedom, ktorý vás každý deň vytápa, púšťa si naplno dychovku do druhej ráno a do rytmu si trieska ocelovou trubkou o radiátor. V reakcii na vaše sťažnosti vám s drzým úsmevom napľuje do tváre a pridá facku. Tak tento váš sused morálnym relativistom nieje, minimálne z toho dôvodu, že na akúkoľvek morálku zvysoka kašle.
14-06-2007 | Ideológia

Mária Pešeková

Potrebujeme politickú stranu na etnickom princípe?

Snem Strany maďarskej koalície narušil monotónnosť a bezfarebnosť v súčasnej slovenskej opozícii, otázne ale je, či „senzácia“ v spôsobe výmeny predsedu SMK bola vhodná. Okrem analýz možného vývoja vzťahov v opozícii môže stranícky boj v SMK človeka viesť k otázke či je na Slovensku vôbec nutná a prospešná existencia strán založených na etnickom princípe. Pričom táto úvaha nemusí byť sprevádzaná prítomnosťou vulgárneho nacionalizmu J. Slotu.
07-06-2007 | Ideológia

Michal Drotován

Je demokracia kultúrne univerzálna?

Je liberálna demokracia a jej základné elementy ako voľný trh, konštitucionalizmus, právny princíp, rovnosť príležitostí a slobodné voľby ako politický systém kultúrne univerzálna? Je teoreticky možné, že sa uplatní všade na svete a v zmysle empirických poznatkov, že liberálne demokracie voči sebe iba zriedkavo vedú vojny, zavládne mier a blahobyt? Je ľudstvo predurčené k vytvoreniu slobodného sveta? Nie je to všetko iba utópia? Na tieto otázky by som sa vo svojej eseji pokúsil odpovedať.
25-04-2007 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Zmrdi, alfasamci a vzbura deprivantov

Dielko, ktoré vyšlo už raz vyšlo pred desiatimi rokmi a teraz vychádza znova po úprave a zakomponovaní nových zistení, by sa dalo s istou dávkou zveličenia prirovnať k D-fensovej Zmrdologii. Zaoberá sa totiž tou istou témou – sociálne efektívnym, respektíve úspešným sociopatom, ktorého autori nazývajú deprivant.
07-12-2006 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Liberalizmus, konzervativizmus a socializmus - prečo existujú?

S pojmami „liberalizmus“, „konzervativizmus“ a „socializmus“ sa dnes žongluje veľmi neviazane. Chýba jasné vymedzenie. Na Slovensku žijú napríklad dve skupiny, z ktorých každá samu seba označuje za liberálnu, zastávajú však úplne protichodné stanoviská. Potom sú tu konzervatívci, z ktorých niektorí nadávajú iným konzervatívcom do „liberálov“. A asi nikde nepanuje taká roztrieštenosť ako medzi socialistami. Čo ich drží dnes pri moci, je skôr nostalgia za komunistickým režimom a vôľa konzervovať zastaraný sociálny systém.
22-11-2006 | Ideológia

Roman Joch

Opäť 2 x Roman Joch

Roman Joch je konzervatívny gentleman, ktorý vo svojich článkoch dokazuje, že konzervativizmus je viac, než len politická ideológia. Je to životný štýl. Dokazuje to aj v dvoch nasledujúcich textoch. Drogy - západní jsou symbolem civilizace, východní symbolem barbarství, tvrdí Joch vo svojom prvom článku. V druhom, s názvom Casino Royale – aneb co očekávat od nové bondovky, rozoberá nového Jamesa Bonda.
15-11-2006 | Ideológia

Marián Šarkőzy

Nietzcheovská lekcia z politológie

Mám rád Nietzcheov spôsob pohľadu na históriu skrz vlastné vnútro. Alebo Dostojevského. Históriu ako druh introspekcie. Príbeh „psychologického románu“ za dejinami. Myslím, že obidva extrémne typy, ktoré sa tu snažím spodobiť, obsahuje v tej, či onej miere každý z nás. Aj boj medzi nimi.
09-10-2006 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Prop.sk – konzervatívci alebo paranoici?

Nedávno som dostal e-mail jedného čitateľa, ktorý náhodou narazil na Pravé Spektrum. Vravel, že niektoré články sú tu dobré. Najviac sa mu páčili texty v sekcii Kultúrna vojna a ocenil preklady komentárov Patricka Buchanana. Na záver však povedal, že sme príliš prožidovskí, proamerickí, prodzurindovskí, a teda protislovenskí. Vraj skutočne konzervatívnou webstránkou je na Slovensku len internetový magazín Proti prúdu.
19-09-2006 | Ideológia

Benedikt XVI.

Čo povedal Benedikt XVI.?

Moslimská ulica sa opäť búri. Dôvodom tentokrát nie sú karikatúry zosmiešňujúce Proroka, ale filozoficky ladená prednáška pápeža z Regensburgu. Redakcia Pravého Spektra zastáva názor, že islamskí klerici (ani boľševický NY Times) nemajú právo predpisovať pápežovi, koho smie citovať a koho nesmie. Preto zverejňujeme celý text pápežovej prednášky, ktorý vyvolal také neodôvodnené negatívne reakcie.
16-09-2006 | Ideológia

David Ravic

Křivá zrcadla modernismu: Libertariáni

Často vnímáme liberální a konzervativní koncepci vidění světa jako komplementární a tím navzájem slučitelné. Bohužel, není tomu tak zcela. Naopak v tomto textu se pokusím vysvětlit na základě analýzy jedné knihy opak. Liberalismus, nově libertarianismus proto, aby se odlišil od levicových liberálů, má velice blízko k socialismu, je dokonce jeho rodným dvojčetem. Není proto náhodou, že konservativci především v první polovině 20. století, se kriticky vyjadřovali k ateistickému a racionalistickému liberalismu, stejně jak jsou kritičtí k socialistické verzi modernistické utopie.
17-08-2006 | Ideológia

Ján Gonda

Krajná pravica alebo Keď zlodej kričí – chyťte zlodeja!

Európski socialisti si podľa očakávania vzali pod paľbu kritiky rozhodnutie Smeru-SD o vládnom pakte s nacionalistami. „Renomovaní“ politológovia nás s akademickou noblesou varujú pred „ulrapravicovou“ SNS. Oxymoron „extrémnej pravice“ je medzi ľavicovými intelektuálmi bežne zaužívaný. Nekričí však náhodou zlodej – chyťte zlodeja?
18-07-2006 | Ideológia

Ivan Vojtaššák

Zodpovednosť človeka 21. storočia za veci verejné

Žijeme v Európe 21. storočia a sme aktérmi a svedkami vytvárania nových vzťahov v rámci našej spoločnosti, ako i budovanie nebývalých väzieb tak v hraniciach tohto kontinentu, ako i v planetárnom priestore. Medzi nami sú ľudia, ktorí sledujú tento postup radosťou a nadšením, ale sú i takí, u ktorých prevláda nedôvera, sklamanie a odstup. Rovnako i prístup kresťanov k týmto novotám nie je jednoznačný. Pre ľudí prejavujúcich konzervatívne hodnoty, brániacich tradíciu je to pochopiteľné, že z javov prinášaných modernou dobou majú skôr obavy, ako naplnenie nadšením.
16-07-2006 | Ideológia

Peter Frišo, Tomáš Zálešák

Zálešák verzus Frišo: polemika o konzervativizme a demokracii

Na konci minulého roku prebehla na stránkach časopisu .týždeň zaujímavá debata, ktorú vyvolala knižka Tomáša Zálešáka: Diablova práca - Úvahy o totalitarizme. Na zmienenú publikáciu reagoval Peter Frišo a vznikla z toho zaujímavá polemika o podstate demokracie i politickom konzervativizme ako takom.
11-07-2006 | Ideológia

Lukáš Krivošík

36 strategém: čínska náuka úskoku

S pokračujúcim vzostupom Číny je pre západných politikov i podnikateľov stále dôležitejšie poznať starobylé čínske zásady ľsti. Spisovateľ David Wingrove raz napísal, že dvaja Číňania sú schopní popíjať spolu čaj, navzájom sa na seba usmievať a pritom sa k pravde preklamať. Kým my na Západe sme skôr asertívni a radi jednáme priamo a na rovinu, Číňania povýšili lesť na niečo medzi vedou a umením.
29-06-2006 | Ideológia

David Ravic

Několik poznámek k metodologii společenských pseudověd

Když vysvětluje Paul Johnson v dnes již legendární knize Intelektuálové metodologický přístup Karla Marxe k realitě píše...S použitím Hegelovy dialekty došel ve všech elementárních základech k závěrům, týkajícím se osudu lidstva, již na konci 40. let…(19.století)... Jediné, co ještě musel udělat, bylo najít fakta, která by tyto závěry doložila...
19-05-2006 | Ideológia

Peter Jedlička

O pravde, tolerancii a postmodernom myslení

Postmoderný filozof Richard Rorty tvrdí, že liberalizmus je najlepšou myšlienkou v dejinách Európy. No n  základe čoho to tvrdí? Aký je vzťah postmoderny, liberalizmu, pravdy a relativizmu? Viac o týchto témach v článku Petra Jedličku.
01-05-2006 | Ideológia

Pavol Zlatoidský

Tridsaťjedenpercentná nostalgia

Tridsaťjeden percent. Presne toľko občanov Slovenska by prijalo radšej socializmus ako kapitalizmus. Najvyššie číslo v nových krajiných EU. Viac je to už iba v Bulharsku a Rusku. Toľko hovoria suché fakty. Nostalgia za touto periódou je i vo mne – a to nie som v žiadnom prípade ľavicovo zameraný.
01-04-2006 | Ideológia

Peter Gonda

Klasický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu

Je to už 16 rokov odvtedy, čo sme sa zbavili reálneho socializmu (pút neslobody) a stali sme sa súčasťou Západu. Dnes so znepokojením pozorujeme, že práve zo Západu k nám prenikajú iné formy socializmu. Nie sú totalitné a priamo obmedzujúce osobnú slobodu či dobrovoľné výmeny na trhu. Ich skrytejšie podoby a demokratické prestrojenie sú však rafinovanejšie, pre mnohých akceptovateľnejšie, a tým pravdepodobne aj dlhodobo udržateľnejšie a nebezpečnejšie.
14-02-2006 | Ideológia

Peter Frišo

Návrat kráľa

K tomuto článku ma inšpirovala jedna poznámka Romana Jocha na tradičnom stretnutí organizovanom „Občanským institutem“ v Krkonošiach. Osobne mám Romanovu ironickú rétoriku veľmi rád, vtedy však ma jeho poznámka, ktorú myslel ironicky, veľmi potešila, lebo podľa mňa vyslovil jednu z tých právd, ku ktorým človek prirodzenie prilnieva, ale ktoré sa dnes už pomaly nesmú ani myslieť, nieto ešte vysloviť – príklad sodomitských pseudozväzkov sa mi zdá byť signifikatný. Roman Joch totiž povedal asi toto: „Všetci by sme chceli žiť pod panstvom dobrého kráľa Aragorna“.
12-02-2006 | Ideológia

Gabriel Martinický

Sloboda versus liberalizmus

Čas, keď predsedu politickej strany, hlásiacej sa k liberalizmu, jej vlastní členovia prirovnávali k Hitlerovi a Stalinovi, zapadá prachom. Štiepenie strany ANO, rovnako ako predošlé odchody poslancov z jej radov alebo spory členov strany ANO s ostatnými stranami, môžu mať svoju príčinu nielen v takzvaných neuspokojených ekonomických záujmoch, ale aj v nepresnom používaní slovenského jazyka.
06-02-2006 | Ideológia

Branislav Jáger

Koniec „nekresťanských“ konzervatívcov v Británii

Tak sa to konečne prevalilo. Stalo sa, čo sa muselo stať. Britská konzervatívna strana, celé desaťročia brániaca pozíciu takzvaného sekulárneho konzervativizmu, to nakoniec vzdala. Necelé dva týždne po zvolení svojho nového lídra verejne ohlasuje definitívny príklon na stranu ľavicového liberalizmu.
25-01-2006 | Ideológia

Matúš Demko

Bärbel Debus: Islamský fundamentalizmus – ideály a realita

Ponúkame vám analýzu Islamského fundamentalizmu, ktorú vypracoval Bärbel Debus. Uverejnená bola na serveri Institute for Islamic Studies, www.islaminstitut.de. Článok preložil redaktor Pravého Spektra Matúš Demko.
01-12-2005 | Ideológia

Juraj Lauko

Prirodzený zákon: dilema súčasnej právnej teórie a filozofie?

Prirodzený zákon je nočnou morou súčasnej sekularizovanej spoločnosti. Svedčí o tom aj samotná diskusia v radoch etikov, filozofov, právnikov, teológov a politikov. Jedným z dôkazov tohto stavu je aj skutočnosť, že samotní odborníci v tejto oblasti sa priamym odpovediam zväčša vyhýbajú, alebo tieto výpovede natoľko zahmlievajú, že sa z nich fakticky nedá nič dostať.
24-11-2005 | Ideológia

Peter Frišo

O smrti konzervativizmu

Tento článok si nepraje byť ničím viac a ničím menej ako propedeutikou konzervativizmu. Zachytáva pár vstupných myšlienok, ktoré sú dobrým úvodom pre dôsledné vymedzenie konzervativizmu, na ktoré sa podujmem v svojej prednáške 3.decembra 2005 na konferencii Konzervativizmus – liek proti sekularizácii Európy?, ktorá sa uskutoční v Trnave.
12-11-2005 | Ideológia

Martin Hanus

Pár slov k Hoppemu

Text Hansa-Hermanna Hoppeho sa čítal napodiv dobre, hoci niektoré povinné libertariánske jazdy – keď Misesa citujú ako komunisti Marxa - bolo treba pretrpieť. Najvýstižnejšia je pasáž, keď si podáva svet zachraňujúcich neokonzervatívcov, ktorí vztýčili vlajku boja za globálnu demokraciu, kým reálne starosti vlastnej krajiny tak idú na vedľajšiu koľaj.
01-10-2005 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Bol Bismarck konzervatívcom?

Bol Otto von Bismarck konzervatívcom? Zaujímavá otázka vzhľadom k tomu, že tu často kritizujeme tzv. „sociálnych“ alebo „ľavicových liberálov“. Existuje aj niečo ako „ľavicoví konzervatívci“? Aký je vzťah konzervatívcov k štátu? Je pravda, že mnohé z postojov najmä západoeurópskych „konzervatívcov“ sa za legitímne konzervatívne považovať nedajú. A nie je to len o ekonomike.
10-09-2005 | Ideológia

David Ravic

Okcidentalismus: „Som z toho volaký zmetěný“

Tak tato slavná věta majora Terazkyho z Černých baronů, byla mojí bezprostřední reakcí po té, co jsem dočetl knihu Okcidentalismus od Iana Buruma a Avishaie Margalita. Cílem této knihy je ukázat západní civilizaci očima jeho nepřátel, jak stojí v podtitulu.
02-09-2005 | Ideológia

Juraj Lauko

Moderná demokracia a tomizmus?

Aký je vzťah súčasnej katolíckej filozofie (najmä z pohľadu neotomizmu) a modernej liberálnej demokracie? Prinášame vám recenziu knihy Liberty, Wisdom, and Grace: Thomism and Democratic Political Theory J.P. Hittingera z pera Juraja Lauka.
30-08-2005 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Späť do 19. storočia

Jeden americký inžinier nedávno zverejnil štúdiu, podľa ktorej bolo 19. storočie ďaleko bohatšie na originálne technické vynálezy, ako to dvadsiate. Po roku 1870 to vraj so svetom ide dolu vodou a odvtedy viac-menej len rozvíjame vymyslené. Pre nás konzervatívcov a čitateľov Stefana Zweiga to nie je nič prekvapujúce.
05-08-2005 | Ideológia

George W. Bush

Prejav prezidenta

Ponúkame vám slovenský prepis prejavu prezidenta Spojených štátov amerických Georga W. Busha na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorý preložila Kristína Uhlíková.
01-03-2005 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Budúcich 15 rokov KDH

Pred pätnástimi rokmi (vo februári 1990) v Nitre sa konal ustanovujúci snem Kresťanskodemokratického hnutia. Tých pätnásť rokov charakterizoval húževnatý zápas o našu krajinu. Bolo to dobré obdobie. Ale aký osud čaká túto stranu v budúcnosti?
27-02-2005 | Ideológia

Lukáš Krivošík

HAYEKOVA TEÓRIA EVOLÚCIE SPOLOČNOSTI

Hayekova teória kultúrnej evolúcie je považovaná za najvýznamnejšiu spoločenskovednú teóriu 20. storočia. Napriek jej významu je u nás takmer neznáma a to aj medzi mnohými zástancami slobodného podnikania. V rozsiahlom texte ju predstavuje Lukáš Krivošík. Aktualizované 25. 2. 2005!
16-02-2005 | Ideológia

Peter Frišo

Gnóza a Eric Voegelin

Fenomén Eric Voegelin je u nás pomerne neznámy, napriek tomu, že ide o jedného z najvýznamnejších konzervatívnych učencov. Vynikajúci text z pera Petra Friša je stručným vstupom do filozofie tohto muža.
11-11-2004 | Ideológia

Štefan Majerník

Popper a „nepriatelia otvorenej spoločnosti“

Karl Reimund Popper, predstaviteľ kritického racionalizmu sa narodil 28. júla 1902 vo Viedni. Vo svojom diele sa zaoberá ako problematikou modernej teórie vedy, tak sa tiež kriticky vysporadúva s „nemeckou filozofiou“ predovšetkým s Heglom, Marxom, Husserlom či Heideggerom.
09-10-2004 | Ideológia

Marek Hrubčo

Duma bratislavská
Pokus o interpretáciu poézie Egona Gála

Veľmi ma udivil článok Egona Gála „Každý dostal mozog ako nevyvolaný negatív“ (SME Fórum, 7. 8. 2004), najmä potom, čo som si prečítal základné informácie o jeho autorovi. Zarazil ma najmä nejasný odkaz článku, hmlisté pojmy a autorov skrytý relativizmus. Od prednášajúceho na Univerzite Komenského a Inštitúte judaistiky som čakal viac.
17-09-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Edmund Burke - prvý medzi konzervatívcami

O Edmundovi Burkeovi zrejme nestačí napísať krátky článok, bolo by treba minimálne monografiu. A predsa, Edmund Burke je otcom konzervatívcov – teda tých, ktorí veria, ...že človek patrí k nejakému dávno už existujúcemu spoločenskému poriadku a že práve táto skutočnosť je zvrchovane dôležitá pri každom jeho rozhodovaní čo a ako robiť.
29-07-2004 | Ideológia

Lukáš Krivošík, Martin Pener, Peter Frišo

Ronald, ďakujeme!

Ronald Reagan. Bol to najväčší americký prezident v 20. storočí. Bol to muž, ktorý by mal mať miesto v srdci každého slovenského vlastenca. Náš život by sa totiž bez neho vyvíjal úplne iným smerom. Jeho odhodlanie, ktoré povzbudzovala guráž Margaret Thatcherovej a podporovala vízia pápeža Jána Pavla II. sú hlavnými dôvodmi, prečo z čaše slobody dnes môžeme piť plnými dúškami.
08-06-2004 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Thatcherizmus ako „reforma myslenia“

Reformy legendárnej M. Thatcher inšpirujú ešte aj po 25 rokoch po celom svete. Čo však imponuje viac než zmeny inštitucionálneho rámca pre štát a ekonomiku, je hodnotový posun britského obyvateľstva, ktorý sa udial počas 18-ročnej vlády konzervatívcov.
18-05-2004 | Ideológia

David Ravic

Libertariáni versus konzervativci

Josef Šíma je pro mne vzorem libertariána. Je myslitelem, pro kterého se pod MY neskrývá nic dobrého. Libertariáni jsou v jistém smyslu upjatí individualisté, hlásající svoji „víru“ v racionalitu soukromého vlastnictví se stejnou neomylností jako komunisté hlásají „víru“ v kolektivní vlastnictví.
12-05-2004 | Ideológia

Peter Frišo

Prečo Hayek nebol konzervatívcom

Vie o tom možno málokto, ale August Friedrich Hayek patrí medzi mysliteľov, ktorí majú v mnohom blízko ku konzervatívcom. Margaret Thatcherová určite súhlasila s mnohými Hayekovými ekonomickými názormi – korektne však musíme uznať a Hayek to zvlášť prízvukuje, že konzervatívcom nebol, sám sa označil za liberála.
13-04-2004 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Sociálna spravodlivosť podľa F. A. Hayeka

Keď v roku 1990 postupne ako domček z karát popadali totalitné režimy vo východnej Európe, zdalo sa, že sloboda s definitívnou platnosťou zvíťazila nad diktatúrou, pravda nad lžou, život nad smrťou, a láska nad nenávisťou. Zdalo sa, že nový zápas bude zvádzaný skôr ako boj lásky proti sebaláske, života proti nihilizmu, pravdy proti hmle politickej korektnosti, a zodpovednej slobody s absolútnou voľnosťou.
19-02-2004 | Ideológia

Marek Hrubčo

Konzervativizmus ako viera v zázrak?

Liberální institut na svojej stránke uverejnil článok Josefa Šímu s názvom „Konzervativizmus ako viera v zázrak“, v ktorom okrem kritiky konzervatívcov a ich „naivnej viery v schopnosť štátu, politiku záujmových skupín” a „dobro konajúci štát“ možno nájsť aj pokusy hľadať rozdiel medzi libertarianizmom a konzervativizmom.
16-02-2004 | Ideológia

Lukáš Krivošík

Čaro ničnerobenia

Keby ste sa amerického demokrata spýtali, koho považuje za najväčšieho prezidenta v 20. storočí, zrejme by odpovedal, že Johna F. Kennedyho alebo Franklina D. Roosevelta. Je dôkazom neskutočnej manipulácie dejín zo strany liberálnej ľavice, že práve sexuálny maniak podozrivý zo spolupráce s mafiou a Stalinov pudlík sa stali súčasťou amerického panteónu.
29-09-2003 | Ideológia

Martin Hanus

Pravica verzus ľavica, časť II.

V minulom článku som skonštatoval, že i napriek veľkej zaťaženosti pojmy pravica a ľavica, ktoré nežijú vo svete vypreparovaných definícií, oddeľuje predsa jasná čiara. Tá je miestami možno rozmazaná, no inokedy vystupuje veľmi čitateľne.
26-12-2002 | Ideológia

Martin Hanus

Pravica verzus ľavica, I. časť

Prinášame vám prvú časť článku Martina Hanusa o zmysle pravice a ľavice, uverejnenú na stánkach Inzinu, kde vyvolal veľmi kontroverzné reakcie diskutujúcich.
20-12-2002 | Ideológia

Ladislav Michálek

Problém identity

Napriek tomu, že na stránkach Pravého Spektra v súčasnosti diskusia o tom, čo je to vlastne ODM nie je témou číslo jedna, považujem za potrebné uviesť niekoľko kritických poznámok k nielen ODM.
17-03-2002 | Ideológia

Roman Hegedüs

Čo predstavuje konzervativizmus?

Aké sú jeho idey? Je prínosom, či určitým druhom spiatočníctva niekoľkých intelektuálov? Je konzervativizmus na ústupe? Má šancu prežiť? Nebol konzervativizmus len náhodnou a nejasnou reakciou na udalosti svojej doby?
01-11-2001 | Ideológia

Martin Hanus

SDKÚ: Priestor pre sklerózu

Programové konferencie sú dôležitou súčasťou politického života každej strany. Slúžia k tríbeniu postojov, myšlienok, programových východísk, ujasňujú zmysel jej existencie v hlavách členov a sympatizantov, dodávajú potrebnú energiu na presadzovanie jej programu v „reálpolitike“.
01-11-2001 | Ideológia

Roman Hegedüs

Paradoxy Demokratickej strany

S veľkým záujmom som si prečítal článok v SME /24.7.2001/ od podpredsedu Demokratickej strany, Miroslava Tomana „Slovenský boľševik nikdy neprekročí svoj tieň.“ Zo začiatku som si pomyslel, ako dobre, že niekto pomenoval pravú podstatu SDĽ a jej boľševické jadro, jej neschopnosť a nechcenie decentralizovať štátnu správu. Avšak po pár chvíľach som si uvedomil, že podpredseda Toman sa snaží skôr o zakrytie niečoho, s úmyslom odviesť pozornosť na reformne – nereformnú SDĽ.
15-08-2001 | Ideológia

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 

Odporúčame
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group