Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Vyhlásenie ODM k návrhu zákonníka práce
22-03-2001 / Martin Cebo / Slobodný trh

Občiansko-demokratická mládež odmieta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odstrániť z predkladaného návrhu Zákonníka práce inštitút dohody o pracovnej činnosti. Táto aktivita ministerstva zasiahne predovšetkým študentov pracujúcich popri štúdiu a dôchodcov, snažiacich sa doplniť si už aj tak nízke dôchodky. Je príznačné, že podobný návrh vyšiel z dielne ministerstva vedeného predstaviteľom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Po absurdnom návrhu daňovej reformy je to pokus o ďalší socialistický experiment na občanoch SR. Po podobných návrhoch SDĽ o sebe už iba s veľkou dávkou cynizmu môže tvrdiť, že je zástankyňou práv pracujúcich.

Podobný zámer sa SDĽ usilovala presadiť už minulý rok, ale pre silný odpor verejnosti sa to nepodarilo. S týmto návrhom nesúhlasí ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Pre zamestnávateľov to znamená ďalšie zdraženie pracovnej sily. V prípade zamestnania študenta na dohodu o pracovnej činnosti pri príjme 6000 Sk predstavujú náklady zamestnávateľa 6180 Sk. Náhradou by mal byť kratší pracovný úväzok. V tomto prípade pri rovnakom príjme vzrastú náklady zamestnávateľa na 8280 Sk. To v konečnom dôsledku znamená, že pre zamestnávateľa je finančne podstatne výhodnejšie zamestnať jedného človeka na plný úväzok než dvoch alebo troch študentov na čiastočné pracovné úväzky. Preto je nanajvýš pravdepodobné, že prestanú zamestnávať študentov a títo stratia možnosť spolupodieľať sa na financovaní svojho štúdia a aspoň čiastočne odbremeniť rodičov od nákladov spojených so štúdiom na vysokej škole. Ďalšou nevýhodou, a pre študentov mnohých odborov zásadnou, je strata šance získať popri dennom štúdiu aspoň čiastočnú prax vo svojom odbore.

Občiansko-demokratická mládež preto vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri prerokovávaní návrhu Zákonníka práce doň v záujme študentov a stabilizácie ich sociálnej situácie opäť zakomponovali inštitút dohody o pracovnej činnosti.

V Bratislave, 14. marca 2001

Martin Cebo
podpredseda ODM

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk