Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Esej o škodlivosti ochranných opatrení v ekonomike
25-03-2002 / redakcia / Slobodný trh

Milí študenti a študentky

Bratislavská organizácia Občiansko-demokratickej mládeže a Nadácia Friedricha Augusta Hayeka si Vás dovoľujú osloviť ako spoluorganizátori esejistickej súťaže na tému škodlivosti ochranárskych hospodárskych opatrení v ekonomike.

Ako sami vidíte, téma je formulovaná subjektívne. Vychádzame totiž z presvedčenia, že nie trh, ale štátne privilégiá a regulácie sú príčinami mnohých ekonomických problémov a zlyhaní. Naše presvedčenie čerpáme nielen z literatúry, ale i z každodenne prežívanej skúsenosti u nás doma, na Slovensku. Otázka miery zasahovania štátu do ekonomiky stojí v pozadí väčšiny konkrétnych spoločenských sporov. Vy sami budete čoskoro konfrontovaní s prijímačkami na Vysoké školy, ktoré sú v mene vznešeného cieľa bezplatnosti priestorom pre privilégiá, korupciu a sterilitu.

Ak sa sami zamyslíte a porozhliadnete po svojom okolí, zalistujete v novinách, istotne nájdete veľa iných príkladov odhaľujúcich hlúposť ochranárskych opatrení v ekonomike. Od uvedomenia si ich škodlivosti bude priamo závisieť život v našej krajine. My všetci spolurozhodujeme o tom, či Slovensko uprednostní slobodu a individuálnu zodpovednosť pred neslobodou a kolektívnou ľahostajnosťou.

Vašou troškou by ste mohli prispieť k formovaniu verejnej mienky a jej ostražitosti voči populárnym, častokrát však populistickým riešeniam konkrétnych problémov.

Informácie o súťaži

 1. Vašou úlohou bude napísať esej, ktorú treba poslať s krátkym osobným profilom a kontaktom na Vás na našu adresu. Bližšie informácie spolu so zdrojom inšpirácie nájdete na stránke www.Prave-Spektrum.sk.

  Súťaž bude vyhodnocovať porota zložená zo zástupcov ODM Bratislava a Nadácie F.A. Hayeka.

  Téma: Esej o škodlivosti ochranárskych opatrení v ekonomike

  Najskôr si musíte uvedomiť, aké sú znaky eseje. Esej je literárny útvar, v ktorom sa duchaplne a na vysokej štylistickej úrovni vyjadrujete k aktuálnym spoločenským problémom. Esej má vlastnú štruktúru, jej časti sú vyvážené podľa konkrétneho, ale jednotného vzoru. Spôsob, akým sú jednotlivé časti eseje vo vzájomnom vzťahu, vytvára jej originalitu.

  Široko postavená téma našej súťaže Vám dáva možnosť zvoliť si mnoho uhlov pohľadu, akými k nej pristúpite.

 2. Pravidlá
  • poslať esej napísanú v slovenskom jazyku v rozsahu okolo 1000 slov
  • poslať krátky osobný profil, ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, kontakt(e-mail, telefónne číslo), znalosť cudzieho jazyka, krátky motivačný list
  • musíte byť žiakmi stredných škôl
  • nesmiete byť členom ODM
  • esej pošlite najneskôr do 30. 4. 2002
   • buď poštou na adresu

    Občiansko-demokratická mládež
    Šancova 70
    813 47 Bratislava

   • alebo e-mailom na adresu odmba@pobox.sk>
 3. Študijné materiály

  Predtým než sa pustíte do písania, nechajte sa inšpirovať.

  Ak Vám meno Frédérica Bastiata nič nehovorí, nevzdávajte sa. Tento skvelý francúzsky ekonóm, ktorý žil v prvej polovici 19.storočia Vám svojím nadhľadom, jednoduchosťou, britkosťou humoru a nadčasovou aktuálnosťou vyrazí dych.

  Na stránkach spoločenského e-zinu www.Prave-Spektrum.sk Vám prinášame jeho svetoznámu esej Petícia výrobcov sviečok. Rovnako tu nájdete skvelý text o Bastiatovi z pera známeho českého ekonóma Roberta Holmana, ktorý Vám pomôže utriediť si pojmy a získať lepšiu predstavu o celej problematike.

 4. Ceny
  • pobyt na konferencii ODM
  • ekonomicko- filozofické knižné publikácie
  • uverejnenie v týždenníku Domino-fórum a v e-zine Pravé Spektrum
  • tričká ODM
 5. Partneri
  • politicko-spoločenský e-zin Pravé Spektrum
  • Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
  • Nadácia F.A. Hayeka

Veľa štastia Vám prajú

organizátori

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk