Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

CEQLS: Charles Murray: Kolaps sociálneho štátu
06-05-2010 / redakcia / Rôzne

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

s podporou hlavného partnera

Penta Investments

si Vás dovoľujú pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

v rámci ktorého tentoraz bude prednášať

Charles Murray

akademický pracovník, American Enterprise Institute (USA)

na tému

KOLAPS SOCIÁLNEHO ŠTÁTU A EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO MODELU

Kedy: 18. máj 2010 (utorok) od 17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde: Falkensteiner Hotel Bratislava, konferenčná miestnosť Clever & Smart, Pilárikova ulica 5 (Staré Mesto, pri zastávke MHD Zochova), Bratislava

Jazyk: anglický, tlmočenie do slovenského jazyka je zabezpečené

R.S.V.P.

Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk (alebo na skoi@skoi.sk) najneskôr v termíne do 17. mája 2010 do 10.00 hod. V e-maili uveďte svoje meno a priezvisko a nezabudnite uviesť, či máte záujem využiť zariadenie pre tlmočenie. Účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku.

V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť) si usporiadateľ vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. V prípade, že neobdržíte naše vyjadrenie k prihláške do 48 hodín po zaslaní prihlášky, kontaktujte nás na tel. č. 02 546 300 62.

Moderuje:

Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu CEQLS

Viac informácií tu:

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?337...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk