Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prednáška CEQLS: Richard A. Epstein
12-03-2010 / redakcia / Rôzne

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

s podporou hlavného partnera

Penta Investments

si Vás dovoľujú pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

v rámci ktorého tentoraz bude prednášať

Richard A. Epstein

profesor práva, The University of Chicago

na tému

Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

Prednáška v Bratislave:

Kedy: pondelok 22. marec 2010 od 17.30 hod.

Kde: Hotel Crowne Plaza (sála London), Hodžovo námestie 2, Bratislava

Jazyk: angličtina (simultánne tlmočenie je zabezpečené)

R.S.V.P. Bratislava

Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk (alebo na skoi@skoi.sk) v termíne do piatka 19. marca 2010 do 16.00 hod. V e-maili uveďte svoje meno a priezvisko, v predmete e-mailu uveďte CEQLS BRATISLAVA a nezabudnite uviesť, či máte záujem využiť tlmočnícke zariadenie. Účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku.

V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť), usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany.

Moderuje: Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu CEQLS

Predaj knihy: Pred prednáškou bude možné zakúpiť si knihu Richarda A. Epsteina, ktorá pod názvom Právo, ekonomie a politika v týchto dňoch vychádza v českom preklade (orientačná cena 12 €).

Čaša vína: Po prednáške a diskusii s Richardom A. Epsteinom Vás pozývame na čašu vína.

Viac informácií tu:

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?329...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk