Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Akým treba vyhovovať nárokom, ak chceme byť trocha prorokom?
08-01-2010 / Vlado Gregor / Kultúrna vojna

Kresťanské, ba aj židovské náboženstvo je založené na zjavení a na prorokoch. Sám mám pocit a presne viem odkedy, že mám volať a volám, aj keď ma väčšinou nikto nepočúva. Bolo to od jesene 1978, keď som sa dozvedel o 900 náboženských samovraždách v Guayane. Už samotný tento fakt ma rozhorčil, ale ešte viac to, ako to náš vtedajší komunistický režim využil na špinavú protináboženskú propagandu. Už 31 rokov teda niečo tvrdím a môžem sa pochváliť, že za nič z toho, čo som odvtedy napísal, sa nemusím hanbiť, nič som nemusel odvolávať a doteraz si všetko dokážem obhájiť.

Podstata proroctva je podľa mňa v tom, byť vždy pravdivý, za každých okolností. Ako hovorí Kristus, stále musím čistiť ten svoj vnútrajšok... (Lukáš 11, 39) Pretože začiatok všetkých neprávostí je nepoctivosť v myslení. Ak tvrdíme vo svoj prospech, alebo v prospech svojej skupiny niečo o čom nie sme vnútorne presvedčení, tak sme pri koreni zla, či už ide o marenie veľkých ideí, alebo o produkciu malých zlodejín...

„Zákon a proroci sú až do Jána, odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo...“ (Lukáš 16, 16) Tá požiadavka pravdivosti a poctivosti však platila tak pre dávnych prorokov, ako aj pre nasledovníkov Krista. Lebo nie je podstatné predpovedať budúcnosť, tá sa môže zvrtnúť, aj pomýliť sa môžeme, ale podstatné je pravdivo, úprimne a nezištne sa stavať zoči – voči žeravej prítomnosti – aj za cenu výsmechu, neúspechu a akejkoľvek obety. Spoľahnúť sa na Božiu milosť sa teda môžeme, ale nemôžeme si myslieť, že Boha prekabátime alebo učičíkame tak, ako sa nám to dlhodobo darí u množstva pomýlených ľudí...

Vlado Gregor

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk