Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Euroskeptici do toho!
16-01-2002 / Martin Hanus / EUtópia

Myslím, že posledné dva články s tematikou Európskej únie na Pravom Spektre (článok Františka Šebeja a môj písané pre SME) sú slušným základom pre vážnu diskusiu o obohranej pesničke s názvom „integrácia a EÚ“ aj iným tónom a smerom, oponujúcim pohodliu vybehaných cestičiek a konvenčných dogiem.

Dnes Európska únia naozaj nie je slobodným, dobrovoľným spolkom sebe rovnocenných suverénnych krajín. Euronadšenecké vety typu - EÚ je tu preto, aby v Európe nikdy viac nevypukla žiadna vojna, sú buď žalostným nepochopením toho, čím dnešná EÚ je, alebo úmyselným podvodom na ľuďoch. Obhajoba a kritika aktuálnej podoby EÚ v žiadnom prípade nie je sporom o vojnu a mier, o prosperitu, či biedu, o spoluprácu európskych krajín, či ich separáciu, ako sa to často podsúva. Je projektom s ďalekosiahlymi politickými, ekonomickými, štátoprávnymi dôsledkami.

Tvrdím, že v prípade ďalšej unifikácie v mene pochybných hodnôt subsidiarity dôjde v Európe k úpadku, ktorého symptómy sú viditeľné už teraz. Často nám euroskeptikom vyčítajú, že neponúkame alternatívu. V megalomanskom zmysle slova majú pravdu. Áno, neponúkame žiaden veľkolepý „kontraprojekt“, žiaden iný „kontrarecept“ na život v raji. Na rozdiel od eurofederalistov sme totiž triezvi a realistickí.

Skutočná alternatíva je jediná: začať diskutovať o konečnej podobe Európskej únie, konečnom súhrne právomocí rôznych európskych rád, komisií, výborov. Nebráňme sa preto i napriek veľkej riskantnosti podporiť myšlienku o Európske ústave, ktorá by toto kompetenčné vymedzenie definitívne upravila.

V opačnom prípade bude naďalej na všetkých nasledujúcich summitoch dochádzať k tomu, čo Václav Klaus výstižne nazval „plíživým sjednocováním Evropy“. Je ním postupné ukrajovanie, okresávanie členských štátov o ich pôvodné právomoci, devastácia pojmov ako zodpovednosť, mandát, zastupiteľská demokracia, oddiaľovanie moci od občanov a jej presúvanie do prítmia kancelárií „nezávislých“, nepolitických byrokratov a záujmových skupín.

V prípade takto poňatej ústavy sa pozície zainteresovaných stanú jasné a explicitne čitateľné. Úloha nás, pochybovačov (o nadnárodnej budúcnosti, konci dejín a krajších začiatkoch) bude jednoznačná: zastaviť trend supranacionálnej unifikácie a nechať moc tam, kam patrí a tomu, komu patrí - suverénnym štátom a ich občanom.

Martin Hanus

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk