Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

„Fúzaté deti“ vo Vellinge
23-11-2009 / Pavol Zlatoidský / Kultúrna vojna

Okresné mestečko Vellinge susedí na severozápade s juhošvédskou metropolou Malmö. Okrem toho, že sa vyznačuje typickou ukľudňujúcou a pohodovou atmosférou malého juhošvédskeho mesta, obkopeného na severe úrodnými poliami a ovocnými záhradami a na juhu nádhernými plážami polostrova Skanör, má táto komúna povesť mesta pracujúcich.

Zo susedného Malmö sa sem prisťahovalo veľa obyvateľov kvôli úniku pred kriminalitou v anonymnom, multikultúrnom veľkomeste a v neposlednom rade za nižšími komunálnymi daňami. Vellinge je totiž okresom s najnižšími daňami a prichádzajúcich víta tabuľou:

Okres Vellinge tu je slobody viac ako inde.

Obyvatelia tu tradične volia pravicových okresných politikov a dlhodobo odmietajú prijať utečencov v snahe ochrániť si oázu kľudu pre prácu a odpočinok po nej neďaleko veľkomesta. To, samozrejme, neznamená že tu nežijú cudzinci. Tí vo Vellinge ale patria do kategórie cudzincov pracujúcich, tvoriacich hodnoty a daňami prispievajúcich do spoločnej kasy. Takíto cudzinci, či už európski alebo neeurópski, nemajú vo Vellinge najmenšie problémy.

Samozrejme, i tento okres a jeho predstavitelia si vyslúžili v istých tlačených a internetových médiách povesť rasistov, podobne ako iné juhošvédske mestečko Sjöbo, kde v deväťdesiatych rokoch prebehlo referendum o výstavbe utečeneckého tábora, ktorý obyvatelia jasnou väčšinou odmietli.

Deti - utečenci

I keď v deväťdesiatych rokoch došlo ku sprísneniu pravidiel pre udeľovanie politického azylu v snahe zabrániť zneužitiu ekonomickými prisťahovalcami, nájde sa vždy dosť takých, ktorí vedia obísť sprísnený systém azylovej procedúry. Najnovšou fintou ako ostať v zasľúbenej zemi je jvydávať sa za deti, to jest osoby mladšie ako osemnenásť rokov. Zvesť o tom že slovo „dieťa“ otvára vo Švédsku dvere všetkých štátnych opatrovateľských inštitúcií, sa rozšírila ďaleko za hranicami Európy veľmi rýchlo.

Tieto „deti“ prichádzajú bez akýchkoľvek dokladov z ktorých by sa dal zistiť ích vek alebo krajina pôvodu a je vylúčené objektívne posúdiť, či naozaj majú nárok na politický azyl. A odmietnuť akúkoľvek žiadosť dieťaťa je pokladané za smrteľný hriech proti právam detí, tolerancii a solidarite. Inštitúcia alebo osoba, zodpovedná za takéto rozhodnutie, by sa okamžite stala terčom intenzívnych útokov všakovakých organizácií, spolkov i jednotlivcov, o ktorých existencii za normálnych okolností človek ani nechyruje.

Z tohoto dôvodu prišlo len minulý rok do Švédska 2400 detí, čo je 33-percenný nárast oproti prognózam z júla minulého roka. Takíto „detskí“ azylanti sú umiestňovaní do rozličných okresov, ktoré za ne musia prebrať časť zodpovednosti najmä pokiaľ ide o ubytovanie, výživu, pripadne i školskú dochádzku.

A tu to začína v poslednej dobe škrípať. Mnohé komúny o takýchto utečencov nemajú záujem, odmietajú ich prijímať kvôli značnej nevôli obyvateľov, vnímajúcich veľké problémy multikultúrnych štvrtí veľkomiest. Migračný úrad začína mať problémy. A aké deti sem prichádzajú je možné vidieť napríklad na tejto stránke po zoskrolovaní asi do tretiny:

http://www.rebell.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=400:skaeggiga-qbarnq-och-en-foerljugen-debatt&catid=82:politik&Itemid=19...

Nečudo že ich diskutéri na necenzurovaných stránkach nazývajú „fúzaté deti“.

Ako oklamali obyvateľov Vellinge

V Malmö žije jedna z najväčších imigrantských komunít vo Švédsku. Toto mesto praská vo švoch a jeho rozpočet zďaleka nestačí na zabezpečenie existencie tak početnej neproduktívnej masy prisťahovalcov. Kedže menšie okolité okresy nejavia príliš veľkú ochotu prijímať utečencov, je na nich vyvíjaný nátlak zo strany štátnych orgánov, médií i mimovládnych organizácií. Vo Vellinge to nepomohlo a tak s obyvateľmi vybabrali inak: Pravdepodone poznajúc ich neoblomný postoj, súkromná firma zodpovedajúca za ubytovanie týchto detí prenajala v obci Hököpinge, susediacej takmer v priamom dotyku s Vellinge od súkromnej osoby budovu s miestami pre tridsať utečencov.

Nečakane prudká reakcia nasledovala v mestečku ihneď po tom ako sa správa rozšírila. Primátor Lars-Ingvar Ljungmann zvolal do budovy okresného úradu zhromaždenie občanov. Prišlo ich toľko, že sa nezmestili do sály, množstvo stálo pri stenách a všetci dali najavo rozhodný nesúhlas s umiestením utečencov v bezprostrednej blízkosti ich mesta i to, že nájomná zmluva je medzi privátnou firmou a súkromnou osobou a tak vedenie mesta do veci nemôže zasiahnuť. Primátor sa spočiatku rozhodne zastal obyvateľov a vyhlásil, že urobí všetko preto, aby nasťahovaniu utečencov zabránil.

Hneď na druhý deň sa v mienkotvorných médiách zdvihla vlna nebývalej hystérie pripomínajúcej snáď len svojho času hektickú kampaň proti Charte 77 v bývalom Československu zvanej familiárne „Anticharta“. Okrem reakcií v mienkotvorných médiách prišli na komúnu tisíce meilov s kritickým, nenávistným i výhražným obsahom, odsudzujúcich demokratickú voľby obyvateľov, rovnako ako ich „rasizmus“ a nedostatok solidarity. Veľmi dobre sa tu ukázala opäť typická švédska povahová črta dať dychtivo najavo taký názor ako sa očakáva..

Vo Vellinge je ohlásená fakľová demonštrácia i protidemonštrácia extrémistickej ľavicovej AFA (Antifašistická akcia). V pokojnom mestečku to začína vrieť - a zdá sa že nielen tam.

Pohár pretiekol…

To, že Švédi nemajú záujem o multikultúrnu spoločnosť v bezprostrednom susedstve je už dlho jasné. Politici parlamentných strán, pravicových či ľavicových, žijúci väčšinou v bohatých, čiste švédskych štvrtiach hlavného mesta, pretekajúci sa v odsudzovaní rasizmu a netolerancie opäť ukazujú ako sú na hony vzdialení problémom obyčajných ľudí ktoré sa hromadia a nik ich nerieši.

Preto vôbec neprekvapuje priam zákonitý raketový nárast volebných preferencií strany Švédskych demokratov, ktorí majú v programe zastavenie imigrácie ekonomických migrantov a návrat ku tradičným, konzervatívnym švédskym hodnotám. Zatiaľ čo v parlamentných voľbách získala táto strana 3.1 percenta hlasov, podľa agentúry Sifo má dnes volebné preferencie 5.8 percent a podľa agentúry Sentio dokonca 7.2 percenta – to všetko napriek permanentnej, aktívnej diskriminácii tejto strany v prístupe k masmédiám. Pokiaľ bude nárast preferencií tejto strany pokračovať takýmto geometrickým radom, tak v roku 2014 budú Švédski demokrati zostavovať vládu. V súčasnosti majú väčšie preferencie než centristi alebo bezfarební švédski kresťanskí demokrati.

Kyvadlo vychýlené do krajnej polohy po uvoľnení prejde rovnovážnu polohu veľkou rýchlosťou a vychýli sa do krajnej polohy na opačnej strane.Podobne sa správa i spoločnosť. Začalo švédske kyvadlo pohyb smerom do opačnej krajnej polohy? To ukáže budúcnosť.

Pavol Zlatoidský


Zdroje:

http://sverigedemokraterna.se...

http://sydsvenskan.se/system/topicRoot/Flyktingmottagande_i_Vellinge...

http://www.migrationsverket.se...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk