Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prednáška CEQLS Jesús Huerta de Soto: Finančná kríza a ekonomická recesia
15-09-2009 / redakcia / Rôzne

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

v spolupráci so

Stálou konferenciou občianskeho inštitútu

s podporou hlavného partnera

Penta Investments

si Vás dovoľujú pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

v rámci ktorého bude tentoraz prednášať

Jesús Huerta de Soto

profesor ekonómie, Univerzita kráľa Juana Carlosa v Madride

na tému

Finančná kríza a ekonomická recesia

Kedy? pondelok 28. september 2009 od 17.30 hod.

Kde? Crowne Plaza Hotel Bratislava (sála LONDON), Hodžovo nám. 2, Bratislava

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka

R.S.V.P.

Záujem o účasť na podujatí potvrďte e-mailom na conservative@institute.sk (alebo na skoi@skoi.sk) v termíne do 25. septembra 2009 do 15.00 hod. V e-maili uveďte svoje meno a priezvisko a taktiež informáciu, či požadujete simultánne tlmočenie. Účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku.

V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť), usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ďalšie prihlášky. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. V prípade, že neobdržíte naše vyjadrenie k prihláške do 48 hodín po zaslaní prihlášky, kontaktujte nás na tel. č. 02 546 300 62.

Moderuje: Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu CEQLS

Viac informácii, tu:

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?286...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk