Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Ekologický humbug
17-03-2001 / Martin Hanus / Slobodný trh

„Včera zverejnil Medzinárodný panel OSN o klimatických zmenách (IPCC) už tretiu správu v poradí. (...) Prvá správa začiatkom roka pripísala vinu za otepľovanie človeku a druhá naznačila možný vplyv klimatických zmien na jednotlivé kontinenty. Predpovedala zaplavenie niektorých území, napríklad aj Maďarska či južného Slovenska, a rozšírenie chorôb a sociálny chaos.“ SME, 6.3. 2001

Tlak dnešnej mediálnej doby na ľudskú psychiku je neúprosný. Verejná mienka je predovšetkým v posledných desaťročiach programovo deštruovaná „zaručenými“ výkladmi najrôznejších odrôd ideológov. Práve problematika životného prostredia a nášho vzťahu k nemu sa stali nesmierne vďačným sústom pre ambicióznych ideológov-ekoaktivistov a nimi vedenú pojašenú „antiglobalizačnú“ mlaď .Od samého odporu k civilizácii „zozelenaní“ intelektuáli správne vytušili citlivé miesta na duši našinca a zaplavili ho prúdom svojich katastrofických vízií a správ o konci sveta. Krotitelia ich neurotických výplodov však proti nim veľa šancí v serióznej diskusii nemajú. Jednak preto, že ekoaktivisti o takúto diskusiu nestoja, pretože ich fantazmagórie by tak stratili zmysel, jednak preto, že katastrofické scenáre zožínali u väčšinovej populácie tradične väčšie úspechy, než kritické a vecné hodnotenia situácie. Príčiny sú v skratke asi tieto :

1) prirodzený sklon človeka vidieť svet okolo seba a jeho postavenie v ňom pesimisticky. Veď strach z blížiacich sa katakliziem je starý ako ľudstvo samo a z dnešného pohľadu je až úsmevné sledovať zlovestné a nám nie nepodobné predtuchy našich predkov z blížiacej sa, no stále sa nedostavujúcej katastrofy.

2) Okrem tohto čisto psychologického aspektu sa k tomuto pesimizmu pridružuje sociologický jav zvaný „katastrofická obsesia“, akási masívna panika spojená s túžbou po jednote pred hroziacou pohromou. Takto vybudený pocit ohrozenia je jedom spoločnosti – vytvára v nej falošný pocit spolupatričnosti zničujúco pôsobiaci na každú snahu o objektívne poznanie.

Dnešná ekologická obsesia má na spoločnosť dvojnásobne deštruktívny charakter. Je totiž nezničiteľná asi ako marxistická dialektika. Za svoju nezničiteľnosť však ani za mak nevďačí svojej vierohodnosti, ale veľmi šikovnej a vynaliezavej metodológii, privádzajúcej spoludiskutujúcich až na hranicu definitívneho zblbnutia. Po každej triezvej kritike ekologických téz narazíte na nepriepustný múr neprehľadnej a vnútorne nie príliš konzistentnej spleti „akožeargumentov“. Navyše, základné ekologické „brainwashingové“ pravidlo: po každej neuskutočnenej katastrofe si namiesto úľavy vymyslite ďalšiu, je proti rozumu dostatočne imúnne. Ak ste neoblomný a posmeľujete zanieteného ekológa k postaveniu alternatívy voči dnešnému škaredému a od emisií smradľavému svetu, s hrôzou zistíte, že ekologické „Endlösung“ by sa vo svojich domyslených dôsledkoch ani tak nelíšilo od toho „Führerovho“. Ekológovia totiž svojimi zhubnými a nerealistickými požiadavkami útočia na samotný základ slobodnej spoločnosti. Čo by asi tak spôsobili hromadné priemyselné odbúravanie, totálna regulácia hospodárskeho a spoločenského života, odstránenie voľného trhu, a to všetko len pre uskutočnenie bláznivých snov hŕstky zakomplexovaných dobrodruhov? Na polemiku s ekológmi treba pred verejnosťou vytasiť zbrane najsilnejšieho kalibru – fakty a poznatky získané vedou. I napriek tomu, že seriózni vedci sotva prekričia na mediálnom výslní sa rozťahujúcich katastrofistov, len precízne a nebojácne formulovanými vedeckými dôkazmi o nezmyselnosti šarlatánskych bludov si získajú tých najdôležitejších spojencov z radov politikov a ekonómov. Politikov a ekonómov, ktorí nepodľahnú hysterickému pokriku rôznych Greenpeacov, Detí Zeme, či v neposlednom rade „správ“ OSN o klimatických zmenách.

V tomto netreba byť pesimistom.

Martin Hanus

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk