Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Stredovek neskončil – stredovek trvá?
11-01-2002 / Roman Hegedüs / Komentáre

Ani nie tak dávno som mal možnosť vzhliadnuť jeden strhujúci historický film z obdobia stredovekého Anglicka a Škótska. Hlavným motívom diela bol boj škótskeho hrdinu – W.W. – proti anglickej nadvláde v krajine. Dej filmu sa odohráva poväčšine v krásnej škótskej prírode, čo môže vyvolať určitú ilúziu o neporaziteľnosti nášho milého vrchára.

Ale nepredbiehajme.

Podstatná vec, na ktorú chcem upozorniť, je však trochu z iného súdka. V jednej časti filmu sa poukazuje na „zvyk-zlozvyk“ práva prvej noci. Po prvé: všetci dobre vieme o čo ide, tak s Vaším dovolením nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Po druhé: myslím si, že sa všetci zhodneme, uvažujúc triezvo, o skutku ako nemorálnom a odsúdeniahodnom všetkými desiatimi. Bohužiaľ, tento „zvyk-zlozvyk“ v spomínanej dobe takto chápaný v podstate nebol. Opakujem sa, bohužiaľ. Bol to obyčajný akt nechutnej perverzie, akt znásilnenia. Dnes uvažujeme s predpokladom, že v súčasnosti by spomínaný skutok určite neunikol spravodlivosti.

Nuž, píše sa 21. storočie a človek by si pomyslel, ako sme dospeli, socialisti s ľavicovými liberálmi (je v tom vôbec rozdiel?) by pritakávali a možno radostne ospevovali Francúzsku revolúciu, ktorá znamenala zrod „lepšieho“, „zodpovednejšieho“ a „morálne vyspelejšieho“ človeka, indivídua(sic!). Zhrozili ste sa? Nebojte, nič z toho nie je pravda.

Tých stredovekých panstiev voľajako ubudlo a feudálov v pravom slova zmysle snáď tiež, navzdory tomu tento blbý „zvyk-zlozvyk“ ostal. Stačil sa totiž pretransformovať do podoby nielen slovenského postmodernistického relativizmu. Najprv by som chcel ubezpečiť všetkých neľavicových liberálov (v ODM-BA), že tento „zvyk-zlozvyk“ nepatrí do tradícií britského a akéhokoľvek konzervativizmu, o ktorých hovoril Edmund Burke a teda neútočím na Tradíciu ako pilier konzervativizmu.

A čo je to teda, ten slovenský postmodernistický relativizmus práva prvej noci?

Dnes už to s určitosťou nie je onen zlý anglický feudál a taktiež to nemôže byť nevinná, vydajachtivá škótska horalka z vysočiny. Oni boli totiž hlavnými aktérmi udalostí v stredoveku. Dnes na miesto zlého feudála nastupuje sám veľký „mediálny“ komunikátor a horalku zastupuje – na prvý pohľad – vznešenejšia, ale o to hodnotovo prázdnejšia, markíza všetkých markíz, Markíza. A kto je tým feudálom? Nikto iný ako Pavol Rusko.

V tomto ponímaní sa právo prvej noci mení na právo každého večera. A to pravidelne od siedmej hodiny. To čo robí Pavol Rusko so svojou Markízou je iba politická prostitúcia a je to s kľudným svedomím porovnateľné so stredovekým právom prvej noci. Neukojené osobné a politické potreby na úkor cnostného života sú rovnako nemorálne a spoločnosť by sa mala nad nimi minimálne zamyslieť.

Pretože zatiaľ čo škótska horalka brániac sa takýmto manierom riskovala svoj život, markíza Markíza sa správa ako slečna z Krížnej. A k tomu jej pomáhaj koktavý Švajda, krásavica Parišková, Karásek bez hornej pery a vosková figurína Ďurianová.

Pri prostitučnom akte sa Rusko tvári ako keby pojedol všetku múdrosť sveta, vyzerá však tak prosto, že každý s IQ väčším ako húpací koník pochopí koľká bije. Problémom však ostáva, ak niekto, teda opäť Pavol Rusko (nech som konkrétny), pozdvihne takéto znásilňovanie na akt najvyššej cnosti. Spomínaný skutok – morálny problém, však pochopil už aj ten William Wallace v práve sa končiacom 13. storočí.

Ostáva nám len veriť, že naši ľudia a spoločnosť raz pochopia (okrem konzervatívcov, lebo tí to chápu už od čias Edmunda Burka) a ukážu prstom na Pavla „Bendera“ Ruska a jeho bandérium.

A kto bude tým naším človekom, ktorý vezme do rúk túto zodpovednosť ?

Bez komentára, určite to bude konzervatívec. Len dúfam, že nebude rozštvrtený ako náš milý vrchár. To by bola naozaj škoda.

Roman Hegedűs

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk