Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

CEQLS: MARCEL GUARNIZO (Ekonómia, filozofia a základy demokracie)
03-12-2008 / redakcia / Rôzne

Konzervativny institut M. R. Stefanika

v spolupraci so Stalou konferenciou Obcianskeho institutu

a s podporou hlavneho partnera, ktorym je Nadacia Penta

si Vas dovoluju pozvat na dalsiu z cyklu prestiznych stvrtrocnych prednasok KI

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

MARCEL GUARNIZO

E K O N O M I A , F I L O Z O F I A

A

Z A K L A D Y D E M O K R A C I E

Kedy? 10. december 2008 (streda) od 17.30 hod.

Kde? Sala Dominant v Hoteli Devin, Bratislava

Marcel Guarnizo (USA) je katolickym knazom Moskovskej arcidiecezy. Studoval teologiu a filozofiu v Rime, kde sa specializoval na metafyziku. Bol jednym z prvych knazov vysvatenych v Rusku po pade zeleznej opony. Je zakladatelom a prezidentom organizacie Aid to the Church in Russia, ktora sa venuje obnove odkazu cirkvi po obdobi komunizmu v Rusku. Je taktiez zakladatelom a predsedom Educational Initiative for Central and Eastern Europe (EICEE) – nadacie, ktora sa zameriava na podporu a posilnenie rozvoja slobodnej, spravodlivej a demokratickej spolocnosti v statoch strednej a vychodnej Europy.

Rev. Marcel Guarnizo od roku 1993 prednasa a uci na univerzitach vo viacerych krajinach. Okrem ineho, prednasal i na vyznamnych liberalnych ekonomickych forach, spomenme:

- Free Market Road Show v Prahe v paneli Vlastnictvo, sloboda a demokracia (viac tu)

-Economic Forum of Young Leaders v Nowom Sanczi v paneli Foundation of Democracy (viac tu)

- European Resource Bank Meeting v Tbilisi v paneli Reforms need more than sound economics (viac tu)

Jazyk: Prednaska prebehne v anglickom jazyku s moznostou vyuzitia simultanneho tlmocenia do slovenskeho jazyka.

Prednasku moderuje Peter Gonda, ekonom KI a koordinator projektu CEQLS

Medialni partneri:

TREND - Tyzdennik o ekonomike a podnikani

SITA - Slovenska tlacova agentura


Viac informacii, tu: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?221...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk