Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Lex Orwell
23-06-2008 / Pavol Zlatoidský / EUtópia

Od nového roku bude všetku elektronickú komunikáciu vo Švédsku neobmedzene sledovať Armádny úrad pre elektronickú komunikáciu (FRA). Jedná sa o zákon, ktorý nemá obdobu v západnej civilizačnej sfére.

Osemnásteho júna schváli švédsky parlament dlho diskutovaný a silne kritizovaný zákon povoľujúci FRA neobmedzenú kontrolu obsahu telefonátov, esemesiek a internetovej komunikácie so zahraničím bez dôvodného podozrenia a bez príkazu súdu. Strany pseudopravicovej koalície tak napriek silnému odporu verejnej mienky a niekoľkostočlennej demonštrácii pred budovou parlamentu umožnili štátnemu úradu prenikať do najintímnejších oblastí komunikácie širokých vrstiev občanov.

Na obranu tohoto dramatického obmedzenia osobnostnej integrity a slobody švédskeho obyvateľstva uvádzajú navrhovatelia zákona akútnu potrebu sledovania komunikácie medzi vysoko organizovanými medzinárodnými teroristickými a zločineckými skupinami ktoré dostali v podobe mobilnej a internetovej siete do rúk vysoko účinný operačný a organizačný prostriedok a možnosť efektívnej výmeny informácií.Predkladatelia tvrdia že zákon nebude možné zneužívať napríklad na škandalizovanie alebo vydieranie.

V prvom rade si treba uvedomiť, že Švédsko sa stalo rajom zlodejov a teroristov vďaka dlhoročnej vláde sociálnych inžinierov zo SAP s ich multikulturalistickými a rovnostárskymi teóriami, nanútenými spoločnosti bez ohľadu na to že v praxi zlyhávajú. Tento zákon, obmedzujúci slobodu je teda len dôsledok nezmyselnej ľavicovej politiky. Ďalej je nutné si uvedomiť, že všetko, čo sa dá zneužiť sa zneužije, je to len otázka času a aj najpreverenejší štátni úradníci sú iba ľudia omylní a úplatní.

Medzi ľuďmi na diskusných fórach je dosť rozšírený názor, že boj proti ťažkej kriminalite je len zásterkou pre aktivitu úplne iného typu: Nezistené ale veľké množstvo švédskeho obyvateľstva si chráni svoje úspory pred nenažraným hrtanom štátu s jedným z najvyšších daňových zaťažení na svete, v zahraničí. Tento zákon umožní neobmedzenú kontrolu komunikácie so zahraničnými bankami zo švédskeho územia. A potom stačí iba vyhlásiť daňový únik za ťažký zločin...

Zavedenie zákona nebude pre daňových poplatníkov lacné. Úrad pre elektronickú komunikáciu bude potrebovať dvestopäťdesiat špiónov na odlišovanie liebesbriefov a rodinnej komunikácie od pokynov pre Al Kajdu. Taktiež bude potrebovať superpočítače na spracovanie enormného množstva dát, ktoré tiež nie sú zadarmo.

V ústave každej krajiny patriacej do západnej kutlúrno-civilizačnej sféry sa nachádza zákon alebo ustanovenie o ochrane integrity odsobnosti a podobný zákon by pravdepodobne v takejto krajine skončil na ústavnom súde. Problém je v tom, že Švédsko ústavný súd nemá. Pokiaľ sa v tejto krajine prijme zákon, ktorý porušuje ústavné práva, občanom ostáva iba držať hubu a krok. Na moderných železničných staniciach už ani tie lampárne nie sú.

Ajhľa, nová totalita sa rodí v štáte, o ktorom jeho najznámejší politik Olof Palme riekol, že je najcivilizovanejšou krajinou sveta. Len nevysvetlil, čo rozumie pod pojmom „najcivilizovanejší“...

Pavol Zlatoidský

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk