Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Nebezpečenstvo Obama
09-06-2008 / Viktor Petrašovský / Komentáre

Človeku, ktorému nie je ľahostajný okrem svojich osobných potrieb a motívov aj osud širšej spoločnosti a ktorý postupom času nadobudol istú mieru zbehlosti v sledovaní geopolitiky, určite nebude proti ak poviem, že najdôležitejšou udalosťou tohto roka nebude letná olympiáda v Pekingu, ale jesenná voľba nového amerického prezidenta.

Teraz, keď je už zrejmé, že protikandidátom republikánskeho kandidáta na úrad prezidenta Spojených štátov amerických Johna S. McCaina bude silno liberálne založený demokratický kandidát Barack H. Obama, je jednoznačné, že v hre spolu s kreslom najvplyvnejšieho politika planéty bude aj budúce smerovanie celej západnej civilizácie. Mám na mysli príklon alebo odklon spoločnosti k tradičným hodnotám a pilierom západnej civilizácie ako sú kresťansko-judaistická etika, sloboda jednotlivca alebo pluralita názorov.

Václav Havel ešte za doby komunistického útlaku povedal poučnú vetu, ktorá znie približne takto: „Demokraticky zmýšľajúcim politikom demokracia zväzuje ruky, nedemokratickým politikom demokracia umožňuje excelentné uplatnenie svojich cieľov.“ (ako príklad možno uviesť Ahmadínedžadovo nukleárne experimentovanie, keď Západ v medziach demokratických prostriedkov nie je schopný nájsť spôsob ako iránskemu prezidentovi znemožniť cestu k potenciálnemu vyvinutiu nukleárnej technológie a ohrozovaniu Izraela, či dokonca Európy, neschopnosť Západného sveta potrestať teroristov za svoje činy alebo nemohúcnosť západných súkromných koncernov čeliť konkurencii štátnych ekonomických kolosov z Ruska a Číny).

V tejto súvislosti chcem poukázať na riziko postupného, demokratickým systémom daného, zákonitého ustupovania tradičných západných hodnôt v prospech moslimsko-ázijského vplyvu nie že vo svete, ale priamo doma v Európe a Amerike. Keď k „vonkajšiemu nepriateľovi“ prirátame fakt, že tradičné hodnoty Západného sveta sú čoraz intenzívnejšie „nahlodávané“ zvnútra – mám na mysli ultraliberálne hnutia a lobbystické skupiny, ktorých evidentným „najprvoradejším“ cieľom je prevrátiť všetko doteraz zaužívané naruby – máme tu situáciu, ktorá okrem toho, že je vážna je aj bezprostredne reálna.

V letargii spôsobenej egoistickými starosťami o vlastný blahobyt, pôžitkárstvo a konzum a na druhej strane znepokojením liberálnych aktivistov z obrancov úlohy morálky v chode západnej spoločnosti prichádza situácia, keď nebude možné nie len že vyvíjať činnosť v duchu tradičných západných hodnôt, (napr. vražda holandského režiséra Thea van Gogha a politika Pima Fortuyna, obmedzovanie katolíckych sirotincov v Británii, ukrývanie sa kritičky islamu Ayaan Hirsi Ali, či neustále hrozby atentátov zo strany moslimských extrémistov), ale ani vysloviť názor (napr. prvotné odsúdenie švédskeho kazateľa Akeho Greena a administrátora švédskej kresťanskej webstránky Leifa Liljeströma, infantilné protesty ultraľavicových študentov a profesorov talianskej univerzity La Sapienza proti prednáške Benedikta XVI., či ľavicovo-liberálne odmietnutie Rocca Buttiglioneho ako eurokomisára).

Keďže voľba amerického prezidenta vždy dáva do chodu procesy v celom svete ako možno nič iné, je pravdepodobné, že prípadné víťazstvo B. H. Obamu by „dalo krídla“ už i tak silnému ľavicovo-liberálnemu hnutiu v západnom svete, pričom ochrancovia tradičných pravicových hodnôt by stratili silného spojenca v podobe republikánskej administratívy v Bielom dome.

Najtragikomickejším faktom na celej veci je to, že liberálny princíp bojujúci proti konzervativizmu, uľahčuje cestu príchodu moslimsko-ázijských hodnôt, pre ktoré je liberalizmus v skutočnosti absolútne neprípustným náhľadom na veci a preto by paradoxne prvou obeťou ich vplyvu boli tí, ktorí sa najviac zaslúžili o umožnenie ich pôsobenia – teda samotní liberáli. Lenže toto liberáli buď doteraz nevidia alebo nechcú vidieť.

Viktor Petrašovský

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk