Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prednáška CEQLS: Victoria Curzon-Price
06-06-2008 / redakcia / Rôzne

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

v spolupráci so Stálou konferenciou Občianskeho inštitútu

s podporou hlavného partnera

Nadácia Penta

Vás pozývajú na ďalšiu z cyklu prednášok

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Victoria Curzon-Price

profesorka ekonómie na Ženevskej univerzite a viceprezidentka Mont Pèlerin Society

Na tému:

Zvládanie rôznorodosti a konkurencia vo Švajčiarsku: príklad pre Európu?

Kedy? 12. jún 2008, 17.30 hod. Kde? Auditórium Maximum, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Moderuje: Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu CEQLS

Prednáška prebehne v anglickom jazyku. Simultánne tlmočenie je zabezpečené.

R.S.V.P. Ak máte záujem zúčastniť sa prednášky, prosíme Vás, prihláste sa e-mailom na adresu conservative@institute.sk alebo na SKOI na adrese jsupova@bonet.sk do 11. júna 2008 do 17.00 hod. a zároveň uveďte, či mienite využiť možnosť simultánneho tlmočenia.


Ďalšie informácie, tu: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?201...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk