Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Chvála slušným ozbrojeným občanom!
21-05-2007 / Martin Pener / Kultúrna vojna

Vysvetlivky na úvod:

1) V článku pod „zbraňou“ chápeme krátku ručnú palnú zbraň (teda pištoľ, revolver, eventuálne deringer), pokiaľ nie vyslovene uvedené napr. „chladná zbraň“ a pod. Adjektívum „strelná“ pridávam len tam, kde som to pokladal za potrebné.

2) Pod „občanom“ rozumejme bezúhonného občana, osobu ktorá nepoužíva zbraň na výkon povolania (teda nie policajt, príslušník SBS atď.)

3) V texte používam často iné, hovorovejšie označenie a pojmy, než aké používa naša legislatíva. Od podstaty obsahu označenia či pojmu som sa však neodchýlil.

4) Hovorový pojem „ostrá zbraň“ znamená strelnú zbraň na pištoľové resp. revolverové strelivo. (Pre odlíšenie od plynových a iných zbraní.)

Divoký západ?

Každoročne rozbúria hladinu verejnej mienky prípady šialených, najmä amerických strelcov. Takmer automaticky nasledujú vášnivé diskusie – od vládnych/parlamentných až po „občianske“ - internetové o regulácii, či dokonca zákaze vlastníctva zbraní občanmi.

Menej už odporcovia zbraní venujú pozornosť životnej realite (i tej našej slovenskej), kedy sú nevinní ľudia napádaní útočníkmi používajúcich strelné či iné zbrane. Vinné nie sú zbrane ale ľudia – nie len tí ktorí stláčajú spúšť, ale aj legislatívci, médiá, rôzni aktivisti a ďalší.

Pravda Amerika vždy bola krajina extrémov a to v mnohých oblastiach. Treba si však uvedomiť, že je to krajina s takmer 300 miliónmi obyvateľov, žijúcich v 50 štátoch (a ďalších územiach). Legislatíva sa tak logicky líši štát od štátu – kým na jednej strane je dnes už „odzbrojený“ New York, na strane druhej Virgínia, kde si zo dve pištole mohol kúpiť i psychicky narušený cudzí štátny príslušník.

V čase dokončovania tohto článku, priniesol portál www.bleskovky.sk správu, že v Illinois bez problémov a legálne vybavil otec zbrojný pas pre svojho desaťmesačného syna! Podľa tamojších úradov na totiž neexistuje vekové obmedzenie pre vydanie preukazu. Správa končila informáciou, že tatko hneď bábätku kúpil Berettu (talianska pištoľ), ktorá zrejme ostane v dedovom dome až do chlapcových štrnástych narodenín.

Pre mnohých sú zbrane synonymom zla a spoločnosť treba od nich „očistiť“. Avšak napadlo by niekoho, vzhľadom na takmer každodenné úmrtia na našich cestách zakazovať či regulovať predaj áut a zavádzať zložité a nie lacné povolenia na ich nákup? A pritom koľko nevinných ľudí každoročne pozabíjajú nezodpovední vodiči. Kam sa hrabú zbrane...

Avšak sú i iné prípady ako strieľajúci Kórejec z Virgínie, a to aj u nás doma. Tu je aspoň jeden z nich: 21.4. 2006 vnikli do predajne mobilov na nám. SNP v Bratislave dvaja maskovaní muži. Jeden z nich, ozbrojený, vyhrážal predavačovi zastrelením. Druhý žiadal peniaze. Predavač však tasil svoju legálne držanú zbraň a vystrelil. Lupiči sa zľakli a ušli. Predavač následne zalarmoval okolie. Jedného z páchateľov zadržal robotník z neďalekej stavby (!). Predavač, ale aj robotník si zaslúžia našu poklonu!

Kto si neželá zbrane?

Samozrejme na prvom mieste sú útočníci, nasledovaní odporcami zbraní. Každý extrém je zlom. Úplné odzbrojenie občanov iba nahrá kriminálnym živlom, ktoré stratia posledné zábrany, posledný strach z toho, že obeť sa bude účinne brániť. Celkom voľný predaj je samozrejme tiež „trochu šialený prístup“, zbrane si kúpia nielen občania ktorí sa cítia byť ohrození, ale aj budúci vrahovia a osoby nespôsobilé na vlastníctvo zbrane.

Častý argument proti strelným zbraniam je, že ak k nim nebudú mať páchatelia prístup, nebudú nimi ohrozovať a vraždiť. Je to na smiech, v tomto prípade smiech cez slzy. Kriminálnici, zlodeji, vrahovia, vydierači... tí všetci si zbrane zaobstarajú kedykoľvek ich budú potrebovať. Aj keby nebolo obchodov so zbraňami.

Podľa tejto logiky však zakážme aj všetky nože (vrátane kuchynských), pracovné náradie ako kladivá, lopaty, časť športových potrieb (bejzbalové a kriketové pálky), taktiež motorové vozidlá a pod. Za článkom uvádzam množstvo skutočných prípadov, kedy nevinný človek bol zabitý aj inak než zastrelením.

A čo v prípade že útočník použije holé ruky, nemá obeť šancu proti fyzicky silnejšiemu a bitkami vytrénovanému násilníkovi, nehovoriac o napadnutí dvojicou, či celou skupinou páchateľov?

Aktívnym odporcom zbraní akoby nezáležalo na zabitých, zbitých, okradnutých, znásilnených. Do popredia sa dostáva iba ventilovanie vlastného odporu k zbraniam. Majú naň síce nepopierateľné právo, no svojím lobbyngom sami zvyšujú ohrozenie potencionálnych obetí.

Jeden môj kamarát mi raz spomínal, že pri prvých streľbách počas vojenskej základnej služby, sa niektorí báli stlačiť spúšť. Ja som zas zažil dievča, ktoré sa pozeralo na zbraň s odstupom a obavami, ako keby stála zoči voči kobre. Pozor, tieto riadky nie sú v žiadnom prípade posmievaním sa!

Kto má k zbraniam averziu, nech nie je nútený brať ich do ruky. (Pravda okrem prípadu ak štátu hrozí klasické vojenské napadnutie a profesionálna armáda na nepriateľa nestačí. V súčasnej Európe je to však len hypotetická situácia.) Kto je však bezúhonný a spôsobilý vlastniť zbraň a cíti sa byť ohrozený, nech nie povinný byť živým terčom pre vrahov a násilníkov.

Časy policajného radu Vacátka

Pre zaujímavosť: za prvej Československej republiky mohol dospelý občan voľne kúpiť zbraň dlhšiu ako 18cm. (Tento zákon Československo prebralo z habsburskej monarchie, platil od cca. polovice 19.storočia až do nemeckej okupácie). Približne toľko merajú dnešné tzv. kompaktné pištole.

Teda napr. aj policajné pištole a vôbec zbrane ktoré sa ešte dajú nosiť skryto pod sakom, bundou, vestou. Avšak v prípade medzivojnového odevu a puzdier, to išlo iba obtiažne. Boli to teda zbrane „na doma“. Väčšina „vreckových“ pištolí a revolverov bola tak pre občanov prakticky nedostupná, zbrojný preukaz bolo totiž vtedy veľmi ťažké získať.

...a ako dnes – u nás i u susedov?

Ako sme na tom na Slovensku dnes? Občan musí: - preukázať potrebu držať či nosiť zbraň - dosiahnuť vek 21 rokov - byť spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a spoľahlivý - byť zdravotne spôsobilý (teda napr. bez afektívnych porúch osobnosti, bez sklonom k agresivite, ale tiež nemôže trpieť napr. na niektoré formy cukrovky...) - a konečne zvládnuť odbornú skúšku (teoretickú i praktickú)

Niektoré štáty, napr. juhoamerické ale tiež nám blízke Taliansko, neumožňujú občanovi vlastniť zbraň v ráži, akú používajú ozbrojené zložky (a samozrejme silnejšie).

Nakoľko je to účinné a prospešné možno polemizovať, zrejme závisí od skúsenosti a historickej tradície patričného štátu. (Treba priznať, že neskúsený strelec vlastniaci zbraň „mamutieho“ kalibru, môže byť pri nutnej obrane svojmu okoliu nebezpečný.

Švajčiarsko je známe tým, že (vďaka miličnému systému armády) každý dospelý muž má doma armádnu, tzv. útočnú pušku. Vlamači a zlodeji to samozrejme vedia a tak sa v Švajčiarsku nestane to čo v r.2005 v Česku, kedy zlodeji zastrelili muža v jeho vlastnom dome.

A skutočne som nepočul o prípade, že by opití Švajčiari po sebe strieľali, či vybavovali si rodiné a majtkové spory streľbou. V Rusku legislatíva občanom vlastniť zbrane prakticky zakazuje. Stupeň kriminality tamže však netreba veľmi rozvádzať.

Clintonova administratíva v 90.rokoch obmedzovala kapacitu zásobníkov pištolí na 10 nábojov. Inde zas žiadatelia absolvujú čakaciu dobu. Mechanizmy na rozhodovanie kto a za akých podmienok môže vlastniť zbraň sú oblasť, ktorú treba starostlivo sledovať. Spoliehať sa iba na zákaz či neúnosne a zbytočne prísne obmedzenie vlastníctva zbraní, je nebezpečným experimentom na občanoch.

Nie na každú zbraň treba zbrojný preukaz

Na Slovensku sú voľne predajné plynové zbrane (s možnosťou streľby svetlíc) a air-softové napodobeniny zbraní, výzorom na nerozoznanie od „pravých – ostrých“. Nie len podľa zákona je však i plynová zbraň zbraňou – ona ňou je i prakticky. Aj plynovkou totiž možno vážne ublížiť.

Nosenie plynovky či airsoftu, či dokonca odstrašovanie útočníka nimi je však hazard najvyššieho stupňa, útočník totiž môže mať „ostrú“ zbraň a len ho vyprovokujeme. Napokon plynovky nie vždy boli a nie všade sú voľne predajné nad 18 rokov...

Ale platí to i naopak. Každý kto hľadí do hlavne má prirodzené právo brániť sa a až potom zisťovať čo bolo v komore. Overovanie či útočník má plynovku, alebo ostrú zbraň, ak ostrú či je nabitá – to všetko je iba svojrázny spôsob samovraždy. Overenie je totiž možné až po rozobratí, minimálne po prečítaní drobného textu napr. na závere zbrane.

Voľne predajné sú tiež niektré tzv. flobertky, revolvery na veľmi slabé náboje. Sú to zbrane vhodné na „rekreačnú“ streľbu, odstrel hlodavcov, príp. obranu proti besným psom. Možno nimi však ublížiť i človeku, na účinnú sebaobranu však s nimi počítať nemožno.

Nutná obrana strelnou zbraňou a jej závažné obmedzenia:

Pochopiteľne strielať sa nedá vždy a všade. Niekedy dokonca ani v prípadoch, kedy veľmi prosto povedané legislatíva vystreliť (v nutnej obrane) teoreticky oprávňuje. Obmedzenia možno roztriediť nasledovne:

a) Morálno-etické

Zopakujem jednu z predošlých viet, keď poviem, že nie všetky situácie, hoc je naša bezpečnosť ohrozená, možno riešiť tasením zbrane a streľbou. Útočník musí byť fyzicky silnejší, musia byť v presile, sami musia mať dáku zbraň (stačí však aj chladnú, príp. bejzbalku a pod.).

Hoci situácia môže byť vážna, obeť vie že útok je na spadnutie, musí sa najprv v rukách útočníka napr. objaviť nôž, slovné napádanie musí prerásť do napadnutia fyzického. Pravda, len aby mal človek potom ešte šancu zbraň použiť...

b) Taktické

Čo keď na vás páchateľ zaútočí keď nesiete v každej ruke nákupnú tašku? Napadnú vás dvaja, každý z inej strany? V momente keď sa obzeráte na prechode či sa neblíži auto? Alebo v zime s poľadovicou, kým hľadíte pozorne pod nohy? Čo keď ste v električke plnej ľudí, kedy nemožno ani poriadne tasiť zbraň z pod odevu, nie to ešte vystreliť, keď všade naokolo sú ľudia? To všetko sú taktické obmedzenia...

c) Obmedzenia vyplývajúce z dostupnosti zbrane

Veľmi často musí zbraň putovať z opasku do trezoru, aj keď je riziko že v kritickom okamihu bude chýbať. Napríklad je zakázané ponechať zbraň zamknutú v aute. Pochopiteľne – ak vám ukradnú auto, ukradnú i zbraň a zločinci majú kradnuté zbrane veľmi radi.

Lenže predstavme či človeka, ktorý ide na plaváreň. Auto odparkuje, zbraň berie zo sebou. Má nechať zbrať v nie vždy dôveryhodnej skrinke v šatni? To už radšej nechať zbraň doma v trezore, len aby potom „niekoho“ nestretol...

Alebo čo ak má v úmysle navštíviť banku, kam je vstup s zbraňou zakázany? Kde ju medzi tým odloží, ak nemá možnosť ísť z domu a hneď sa tam vrátiť, resp. nemá v práci trezor?

Potrebujete zbraň – ako začať?

Ešte chvíľu počkajme a nechoďme na políciu podať žiadosť o zbrojný preukaz. Kardinálnymi otázkami každého kto uvažuje nad zbrojným preukazom zbraňou je: 1) skutočne potrebujem zbraň? 2) dokážem ju vlastniť – zvládnem tú veľkú zodpovednosť? 3) som ochotný pravidelne trénovať? 4) som pripravený znášať všetky obmedzenia z vlastníctva zbrane vyplývajúce?

Dobre, povedzme že prvú otázku zodpovieme kladne. Osobne som presvedčený, že človek musí najprv niekoľko krát vyskúšať streľbu na strelnici pod dozorom inštruktora a až potom si sám zodpovedať ďalšie uvedené otázky.

Opakovaná skúsenosť na strelnici je nutná aj pri výbere zbrane. Rozdelením na pištole, revolvery a deringery celá problematika nekončí. Ďalšie rozdiely spočívajú v rozmeroch a hmotnosti, v ráži, v spúšťových mechanizmoch a teda i ovládaní zbrane, samozrejme v cene, kvalite a tým i spoľahlivosti. Než človek vstúpi s nákupným povolením do puškárstva, mal by mať jasno čo potrebuje.

Mimochodom, na bežnú civilnú sebaobranu bohato stačí zbraň s kapacitou päť-šesť nábojov. Toľko majú malé bubienky krátkych revolverov či zásobníky najmenších pištolí. Situácie nutnej civilnej obrany (keď napr. nemaríte plány teristickej bunky, či nejdete páchať dobro vidiac prepadnutie banky) treba vyriešiť prvým, druhým, nanajvýš tretím výstrelom. To nie je môj výmysel, ale konštatácie odborníkov i skúsenosti vyplývajúce z policajných záznamov.

Strelecká komunita a nároky na jej člena

Stretol som veľa slušných a bezúhonných držiteľov zbraní. Každý z nich vám potvrdí, že zbraň má preto, aby ju nikdy nemusel použiť. Iný citát obdobne hovorí, že lepšie je mať zbraň a nepoužiť ju, ako v nemať a stať sa obeťou. Zakúpením zbrane povinnosti a starosti len začínajú. Vlastníctvo (držanie alebo nosenie) zbrane prináša mnohé obmedzenia (nemýliť si s už uvedeným obmedzeniami použitia). Pozrime sa na ne:

1) Money – money - money

Kamarát ktorý „v rámci výkonu povolia“ niekoľko krát zbraň vytiahol z puzdra (či si aj vystrelil neprezradil) raz riekol: treba mať jednu zbraň ktorej dôveruješ a až potom hračky.

Lenže za kvalitu sa platí. Najlacnejšia komisná zbraň (teda používaná z druhej ruky) sa dá zohnať do 2000 korún. Sú to však typy slabých ráží a kusy neraz staré aj 20-30 rokov.

Ako „záložná“ zbraň, či zbraň na držanie („na doma“) to môže stačiť. Komisné ceny kvalitnejších typov, takých ktoré pri eventuálnom použití nebudú viac nebezpečné pre majiteľa ako pre útočníka, sa pohybujú približne v rozmedzí 6.000 až 15.000 Sk. Ceny nových zbraní začínajú na asi 9000 korunách, skôr však treba počítať s investíciou až 15.-20.000 Sk.

Samozrejme existujú typy aj za 30., 40., 50. tisíc. Je to rovnaké ako s autami, ako keď v najnižšej triede možno do 300.000 kúpiť Fábiu, Thaliu, či kórejské vozidlo, ale tiež vnútorným priestorom rovnaký Smart ci Mini Coper za vyše pol milióna a viac...

Lenže potom je tu ešte strelivo. Najlacnejšie - malorážové (.22LR), začína na približne 1,70 Sk za náboj. Ubrániť sa s ním však vyžaduje intenzívnejší tréning. Nasledujú náboje 9mm Luger (od ca. 5Sk / kus), potom však už ceny ostatných kalibrov stúpajú kolmo hore, aj na 15-20Sk na náboj.

Na jeden tréning treba počítať s niekoľkými desiatkami výstrelov. Poplatok za použitie strelnice sa pohybuje za ca. 100 až 150 Sk.

A to nehovoríme o nákupe dvoch trezorov (zvlášť na zbrane i strelivo), puzdier, olejov na čistenie, a pod. Takže vlastníctvo zbrane je pomerne nákladná záležitosť, o činnosti športového strelca nehovoriac.

2) Čo vaši doma?

Rodičia, partnerka/partner, spolubývajúci a najmä deti (či už malé alebo tínejdžeri) môžu byť prekážkou vlastníctva či bezpečného uloženia zbrane. Prekážka môže mať podobu v ich averzii či obavám zo zbraní. Ďalej sú to spolužiaci a kamaráti potomstva či partnera/partnerky byt/dom navštevujúci.

S tým súvisí i spoľahlivosť tých, s ktorými byt/dom zdieľate. Nemajú problémy s alkoholom, drogami, nie sú nervovo labilní, pomstychtiví...? Zbraň síce musí byť v trezore, no ten nemusí byť pre vám blízke osoby neprekonateľná prekážka... Pre strelca nie je nič horšie, ako keď sa jeho zbrane zmocní nepovolaná osoba!

3) Miláčik čo si mám dať na seba?

Veru muži po nadobudnutí zbrane začnú sa podobať na svoje partnerky – častým postávaním pred zrkadlom a dumaním do akého odevu sa odieť. Čo si zobrať na seba, aby zbraň ostala skrytá? Skutočne bola by do neba volajúca imbecilita, nosiť zbraň viditeľne na opasku. Aj keď aj to som už videl... (jeden juhoslovenský podnikateľ a jeden „hrubokrký“).

Lenže mať sako, mikinu, vestu, sveter – to nie je všetko. Treba predvídať kam všade pôjdete, aké časti odevu si v interiéri budete odkladať, ako tam bude teplo, či odev bude v danej situácii spoločensky prijateľný... je to hotová veda. (Napr. také kino kde si aj v zimnom období dáte dole nie len kabát, ale tiež sveter, jazda s dodávkou z ktorej budete vykladať materiál do skladov či kancelárií a zapotíte sa pri tom...).

4) Ty piješ kofolu?!

Pamätám si na čitateľa českého časopisu Střelecká revue, ktorý navrhoval že by mohlo byť „kóšer“ dať si jedno pivo a potom idúc domov (ak treba) použiť v nutnej obrane zbraň.

Lenže aj jeden a ten istý druh napr. piva, dokáže na totožný organizmus vplývať rozdielne – v závislosti od únavy, miery naplnenia žalúdka, dennej hodiny a pod. A vôbec ostaneme len pri jednom?

S rastúcou mierou alkoholu v krvi klesajú zábrany, schopnosť úsudku, zhoršujú sa pamäť, pozornosť či schopnosť reakcie. Jednoducho ak je zbraň na opasku, na alkohol treba zabudnúť ako na smrť. Samozrejme zbraň nepatrí do ruky človeku, ktorý alkoholu nevie odolať. V trezore ju treba nechať aj pri užívaní niektorých liekov. A že nepatrí do ruky užívateľovi iných omamných látok ani netreba zdôrazňovať.

Ozbrojený človek musí mať celý repertoár hodnoverných výhovoriek, prezradiť že „dnes nepijem lebo mám pri sebe zbraň“ je do neba volajúci hazard.

5) Učiť sa, učiť sa učiť sa

Zabudnime na akčné filmy! Sú síce plné streľby, ale tvorcovia si použitie zbraní predstavujú doslova ako „Hurvínek válku“. Dobrá rada pre čerstvého vlastníka zbrane či záujemcu o ňu – nesnažiť si z filmov nič zapamätať či nedaj bože osvojiť si.

Vlastník zbrane musí pravidelne trénovať na strelnici. Najmä začiatočník. Ak počas prvej návštevy strelnice už s vlastnou zbraňou triafate mimo, netreba byť zúfalý. Dopúšťam sa veľmi prízemného prirovnania, no nemôžem inak. Iba chválenkár vás bude presviedčať, že si v posteli od počiatku rozumie s babou, ktorú zbalil (resp. ktorá ho zbalila) niekde na diskotéke.

Streľba zo zbrane je – už vzhľadom na vyššie uvedené – tiež tak trocha intímna záležitosť. Minimálne v tom že sa ňou len tak hocikomu nechválite. Tak ako partnerke v posteli, aj zbrani možno porozumieť až po niekoľkých návštevach strelnice a niekoľkých desiatkach či stovkách vystrelených nábojov.

6) Mlčať je zlato

Čím menej ľudí vie o vašom vlastníctve zbrane tým lepšie. Zbytočne rozširovať okruh zasvätených je veľmi nezodpovedné. Napriek ubezpečeniu že „je to len medzi nami“, bude sa informácia zaručene šíriť ďalej ako infekcia.

Potencionálny útočník tak môže prispôsobiť spôsob útoku na vás (napadnutia), dostanete sa do zorného poľa zlodejov zbraní, nehľadiac na to že vás budú otravovať pacifisti so svojimi pravdami. Zvyšuje sa tiež riziko zneužitia vašej zbrane.

Chvála slušným ozbrojeným občanom!

Zhrnuté a podčiarknuté, zbrane v rukách bezúhonných občanov: - sú nástroj prevencie kriminality, - posilujú bezpečnosť nie len jednotlivca – majiteľa zbrane, ale i spoločnosti ako celku, - sú naplnenie prirodzeného ľudského práva brániť zdravie, život a majetok seba i svojich blízkych, - umožňujú včasné a účinné zneškodnenie útočníkov, pretože sú tam kde ich treba – na mieste útoku (tam kam by polícia, ktorá nemôže byť na každom rohu nestihla prísť včas), - pomáhajú a zachraňujú nie len pri útoku človeka, ale i zvieraťa, pri ničivých prírodných udalostiach a iných stavoch krajnej núdze.

Martin P. Pener ________________________________________________________________

Príloha k článku.

Kto má záujem, môže sa oboznámiť s výberom prípadov z posledných ca. 16 mesiacov (až na výnimky), kedy došlo k vážnym útokom, k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku nevinných ľudí. Všetky uvedené prípady sa skutočne stali.

Sú dôkazom, že existuje veľa dôvodov aby bezúhonní občania, ktorí sa cítia byť ohrození a sú pripravení niesť zodpovednosť vyplývajúcu z držania alebo nosenia zbrane, mali možnosť legálne ju získať. Okrem slovenských, uvádzam i prípady z Česka.

Pri výbere prípadov som sa zameral na situácie, kedy napadnutí nevykonávalí rizikové povolanie (ako napr. v júli 2006 ubodaný príslušník SBS – košický opravár bankomatov), očividne sa nestýkali s podsvetím, nezaplietli sa do rizikových a nelegálnych obchodov atď.

Teda kedy jedinou chybou obete bolo, že sa v nesprávny čas nachádzala na nesprávnom mieste. Vyberal som typické prípady, kedy by bola na mieste „bežná civilná sebaobrana“ za pomoci (strelnej) zbrane.

Prehľad preto nezahŕňa: - prepady bánk, stávkových kancelárií, čerpacích staníc – či iné „klasické“ lúpežné prepadnutia, - útoky či pokusy o útok na policajtov (až na jednu výnimku) – vrátane použitia zbraní či strelných zbraní, - útoky na podnikateľov – napr. v dôsledku vybavovania si účtov, - a tiež (na škodu veci) mnohé extrémistické trestné činy. Nebolo samozrejme v mojich silách zaznamenať všetky prípady, ktoré by v tomto prehľade mohli byť. Niektoré (napr. streľba v Petržalke – Ovsišti v októbri 2006) som naopak vynechal, pretože okrem faktu streľby neboli zverejnené žiadne podstatné informácie.

Čo je dôležité - nebolo mojím zámerom epicky opísať každý prípad. Ide len o stručnú dokumentáciu útokov. Uvedené sú iba prípady, o ktorých za približne posledné dva roky informovali slovenské a tiež české médiá. Nakoľko ide o informácie prevzaté z tlače, televízie, rozhlasu a internetu, často chýbajú upresnenia či bol neznámy páchateľ vypátraný, ako sa zo zranení zotavili obete a pod.

A) Útoky so strelnou zbraňou

2005

Júl

V Českom Miroslavove sa neznámi páchatelia vlámali do rodinného domčeka. Majiteľ mal smolu že bol práve doma – bol totiž na mieste zastrelený.

2006

Január

U Třemošné (ČR – Plzeňsko) postrelil pasažier taxikára (do hrdla ) a tiež náhodného chodca (do ruky). Strelec neskôr spáchal samovraždu. Podľa polície dôvodom streľby bola hádka s družkou, pričom páchateľ si na taxikárovi chcel vyliať zlosť. Február

Vo Vrútkach upozornil muž skupinku mladých ľudí, aby si pripli svoje voľne pobehujúce psy na reťaze. Nestalo sa tak – psy údajne nikoho nenapádali ani nič zlé nerobili. Keď ich po hodine stretol opäť, došlo k potyčke. Muž sa vzdialil, vrátil so zbraňou a začal strieľať – najprv zastrelil psa, potom nasledoval zasiahol troch mladých chlapcov zo skupinky. Vo Vsetíne (ČR) ohrozoval 30-ročný muž skupinu detí nabitou plynovou pištoľou, údajne (podľa neho) robili neporiadok. Marec

V Českom Krumlove chcel 19-ročný mladík zabiť svojho spolužiaka brokovnicou (zbraň zobral bratovi, na miesto činu do školy ju priniesol v rozloženom stave).

Na výjazde z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy „podráždilo“ posádku Seatu, že ich predbehol iný vodič. Za to na neho mierili zbraňou. Podľa policajnej hovorkyne sa podobný prípad stal i rok pred tým – vtedy muž vo vozidle Mercedes namieril na človeka v okolo idúcom aute. Polícia vodiča Mercedesu síce neskôr vypátrala, ten však toto konanie poprel...

Ako povedal ohrozený muž (Sme, 23.3. 2006): „Môžem síce podať trestné oznámenie, ale nič tým nedosiahnem, jedine ak to, že sa dotyčný dozvie moje meno a adresu a zájde ešte na kus reči".

Muž ozbrojený plynovou pištoľou vyhrážal sa zastrelením lekárom a zdravotníkom nemocnice na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Údajne si tak chcel vymôcť lepšiu opateru pre svoju priateľku. Odpor kládol i polícii.

Apríl

Nad ránom, po skončení diskotéky v Budatínskej Lehote (Kysuce) došlo k potyčke medzi mladými ľuďmi. Prípad je neprehľadný, každá strana má svoju verziu: príčinou každopádne bolo, že vodič Audi A8 zachytil blatníkom chodca. Podľa zraneného a jeho brata, z vozidla zároveň vystúpil spolujazdec a na zraneného fyzicky zaútočil.

Podľa posádky vozidla brat zraneného vnikol do Audi, bil posádku, potom sa vzdialil po zbraň a spustil streľbu. Že sa strieľalo je isté, postrelené totiž boli štyri osoby – vrátane náhodného chodca!!

Máj

Syn bývalého policajného prezidenta (sám policajt) a dvaja policajní študenti postrelili troch ľudí. Všetci boli mimo služby, strieľali z okien resp. balkóna paneláku: najprv po mladých okoloidúcich ľuďoch hodili z balkóna plechovku a keď im ju títo hodili späť, nasledovala streľba.

Psychicky chorý obyvateľ obce Golianovce (okres Nitra) si podomácky vyrobil vyše 20 strelných zbraní. Získavaním zbrojného preukazu sa nezaťažoval. Pri „neodbornej manipulácii“ (a v opitosti) s jednou z nich, zasiahol 14-ročné dievča, čakajúce na autobus.

V Prahe sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy neznámy útočník bezdôvodne strieľal po električkách a v nich sa vezúcich pasažieroch. Možno ten istý človek si zobral na mušku obyvateľov domu v Spojovacej ulici (jedna žena a jeden pes postrelení).

V Banskej Bystrici niesol policajt predvolanie do bytu na sídlisku Fončorda. Jeden z navštívených, 38-ročný Róbert na neho začal strielať. Nasledoval zásah kukláčov, ktorí našli ďalšiu obyvateľku bytu 34-ročnú Máriu mŕtvu. Postrelený policajt sa zo zranení zotavil. Útočník bol zadržaný.

Jún

V Brne prepadol 40-ročný páchateľ (viacerých trestných činov) so zbraňou taxikára. Taxikár po útoku zalarmoval políciu a špeciálna policajná jednotka následne obkľúčila električku, v ktorej sa páchateľ viezol z miesta činu. Útočník sa sám zastrelil.

Neznámy útočník strielal vzduchovkou na volebnú miestnosť v Banskej Bystrici.

Júl

V lesíku za bratislavským sídliskom Dlhé Diely psychicky nevyrovnaný človek zastrelil psa pred očami jeho majiteľa, bez toho že by ho pes akokoľvek ohrozoval. Použil zrejme malorážovú pušku.

Vo Frýdku-Místku (ČR) neznámy deviant znásilňoval ženy pod hrozbou použitia pištole (a drôtu).

Periodikum Týždeň na Pohroní (č. 30/2006) prinieslo správu, že najvyšší súd po druhý raz zrušil rozsudok v kauze „strieľajúca učiteľka“: Hoci samotný prípad je z r.2000, uvádzam ho pre jeho zaujímavosť: na sídlisku Klokočina (Nitra?) vznikol konflikt medzi susedmi z panelákov. Počet účastníkov potyčky rástol, až žena, povolaním učiteľka, údajne v obave o manželov život vytiahla zbraň.

Jedného prítomného mladíka skutočne zasiahla jedna strela, ďalej sa však prípad ľudovo povedané veľmi zamotáva a preto sa mu ani viac venovať nebudeme.

August

V bistre na železničnej stanici v Trenčíne ohrozoval opitý 42-ročný muž 28-ročného Trenčana (mieril na neho revolverom a vyhrážal sa mu zabitím). Útočníka síce spacifikovala hliadka železničnej polície, podľa hovorcu železničnej polície sa tak stalo iba náhodou. (Železniční policajti sprevádzali vo vlaku futbalových fanúšikov a do bistra sa išli iba občerstviť...)

Október

Neznámy „ostreľovač“ streľbou zranil 18-ročného mladíka na košickom sídlisku Luník IX.

November

V Chvojnici sa 27-ročný Tibor L. pohádal s cudzím mužom. Následne postrelil jeho brata. Stalo sa tak v krčme, do ktorej vzápätí vstúpil policajt a Tibora vyzval odhodiť zbraň. Ten naopak vystrelil i po ňom (netrafil) a ušiel. Pištoľník chcel vycestovať do Paríža, bol však zadržaný na Autobusovej stanici Mlynské nivy v Bratislave

2007

Január

V Přerově (ČR) vystrelil návštevník plynovou pištoľou baru po inom hosťovi. Nasledovala potyčka, padli ďalšie výstrely, páchateľ však bol na mieste zadržaný. Marec

30-ročný muž neoprávnene nevnikol do rodinného domu v Košiciach. Použil pri tom nelegálne držanú pištoľ. Ňou sa tiež vyhrážal majiteľovi domu. Pri rozbíjaní plastových dverí mu však zbraň vypadla a následne sa dal na útek. Polícia ho zadržala.

Apríl

V Bratislave - Ružinove sa 21-ročný vodič „nezhodol“ s iným vodičom. Následne ho ohrozoval zbraňou. Podľa agentúry SITA (30.4.07) bol stíhaný na slobode.

Máj

25-ročný Bratislavčan sa so zbraňou pokúsil ukradnúť Mercedes s nemeckou ŠPZ. Po jeho zadržaní sa ukázala, že už je na neho vydaný zatykač.

V Tomášove strieľal neznámy páchateľ (v noci) na obecný úrad.

B) Útoky s inou než strelnou zbraňou (resp. s nástrojmi, ktoré primárne zbraňami nie sú).

2006

Január

Na východnom Slovensku (obec Chminianske Jakuboviany) chceli mladí Rómovia z dvora obyvateľa obce ukradnúť psa. Keď muž svojho psa bránil, Rómovia ho zavraždili.

Február

V Bratislave sa v priebehu dvoch dňoch stali dva surové útoky neonacistov – v presile napádali mladých ľudí, udierali ich boxermi, kopali do ležiacich obetí. Polícia páchateľov zadržala... a prepustila (!).

Jún

V Jarovniciach pri Sabinove došlo k hromadnej bitke 150 Rómov za použitia lopát a krompáčov.

Júl

Dvaja 19-roční mladíci fyzicky napadli v banskobystrickom paneláku bezdomovca. Ten ich útok neprežil. Následne prešli do vedľajšieho vchodu a tam napadli a ťažko zranili ďalšieho muža... (poznámka).

V Bratislave skupina približne siedmich maskovaných útočníkov napadla dvojicu mladých mužov po tom, ako vystúpili z nočného autobusu. Najprv jeden útočník napadol prvého mladíka, ked sa mu však darilo ubrániť, zasiahla celá skupina.

Ešte raz Bratislava - pred diskotétkou v Mlynskej doline pobodal páchateľ dvoch mužov.

V českej obci Kraslice na Sokolovsku napadol bezdomovec (s nožom) tamojších úradníkov. Podľa hovorkyne radnice nešlo o prvú potyčku, bezdomovec už v minulosti bezdôvodne ničil vybavenie kancelárií a napádal úradníkov z rôznych pracovísk.

V Bojniciach donútili dvaja páchatelia nastúpiť muža do auta, pričom po ňom žiadali peniaze a fyzicky na neho útočili.

V Košiciach hádzali Rómske deti (ca. 100 členná skupina!) kamene na hasičov, ktorí hasili požiar pivnice na ich sídlisku.

V Bačkove tiež na východe Slovenska zas Rómovia napadli stavbárov, „príčinou“ boli spory okolo stavby bytovky. August

V Lučanoch nad Nisou (ČR) zaútočil opitý muž motorovou pílou na svoju ženu, deti a následne i policajnú hliadku. Jeden policajt bol zranený. V Prahe zas na železnično-autobusovej stanici na smrť ubodali mladého Slováka. On sám pred tým zaútočil sečnou zbraňou na vodiča autobusu.

V Čadci trojica mladých mužov na smrť dobila bezdomovca. V Nitre si zas tínejdžeri vytypovávali a útočili na spiacich bezdomovcov. V Bratislave štvorica mladíkov (17 až 24 rokov), nie len že ďalšieho bezdomovca zabila, ale jeho mŕtvolu sa pokúsili i natočiť na kameru.

V Sládkovičove 18-roční útočníci zbili svojho známeho za to, že hovoril po maďarsky. (Zo správy denníka SME (30.08.) nevyplývalo, že by išlo o inšpiráciu Hedvigou Malinovou.)

September

V Bratislave na nám. SNP napadla dvojica útočníkov nočného chodca, ktorý na následky útoku zomrel. Jedného z útočníkov policajti chytili.

V Humennom zaútočili fľašou resp. sklom neonacisti na 20-ročného mladíka, ten skončil v nemocnici.

V Olomouci sa tri mladistvé dievčatá (z výchovného ústavu s liečebným režimom drogový závislostí) pokúsili počas lúpeže zabiť predavačku drogérie. Obeť udierali kameňom až kým neupadla do bezvedomia. Český krajský súd im udelil výnimočný trest.

Štyria Košičania lúpili a prepadávali v záhradkárskej osade vo svojom meste. Do cesty im nešťastne prišiel bezdomovec, ktorého brutálne zbili, bezdomovec zraneniam podľahol.

Periodikum Noviny Juhozápadu ktoré informovalo o nasledonom prípade žial neprezradilo miesto, kde sa útok odohral: trojica mužov kuklách vnikla do rodinného domu, kde bejzbalovými palicami napadli jeho obyvateľov. Hoci prezradená nebola ani etnicita obetí, z kontextu vyplýva že išlo o Rómov.

November

Polícia vylúčila, že smrť Daniela Tupého spôsobilo podsvetie. Daniel Tupý a jeho priatelia sa v lete 2005 stali obeťou brutálneho útoku neonacistov. (Správu uvádzam pretože smrť D. Tupého je veľmi závažný prípad brutálneho útoku na nevinného človeka. Nemám však k dispozícii podklady pochádzajúce priamo z obdobia spáchania vraždy.)

2007

Január

Štvorica útočníkov napadla na diskotéke v Tovarnom (Vranovský obvod) 26-ročného muža. Vytiahli ho pred budovu a dokopali.

TV JOJ informovala, že v Bratislave neznámi útočníci bezdôvodne napádajú chodcov. Za dva dni boli surovo zbití dvaja muži, jeden z nich zomrel.

Február

V Ostrave (ČR) sa snažili záchranári pomôcť starej žene, ktorá na oslave narodením požila nadmerné množstvo alkoholu. Keď jej lekár chcel vyhrnúť rukáv aby zmeral tlak, bezdôvodne na neho zaútočil jej syn. Následne sa strhla bitka, pričom útočníci použili na záchranárov aj stôl! Keď sa „pacientka“ prebrala – začala záchranárov biť aj ona!!! Záchranári našťastie unikli a zavolali políciu (pod jej ochranou sa do bytu vrátili po svoje vybavenie), skončili však v pracovnej neschopnosti.

Podobný prípad sa v tom istom mesiaci stal i v Plzni (tiež ČR). Počas rutinného zásahu, nacúvalo na sanitku auto a poškodilo blatník. Potom sa vodič snažil zraziť záchranára.

Marec

V Třinici (ČR) boli počas zásahu napadnutí aj hasiči – prišli hasiť horiaci byt a pretože jeho majiteľ neotváral, otvorili dvere násilne. Majiteľ sa vzápätí ukázal – s kladivom a zaútočil na hasiča držiaceho hadicu.

V Švošove pri Ružomberku 16-ročný mladíka jeho komplic prepadli dôchodcu v jeho vlastnom byte. Pri tom dôchodcu surovo zbili.

V Tvrdošíne zbehol do predajne potravín cudzinec ozbrojený lopatou a mäsiarskym sekáčikom. Nimi aj ohrozoval dve predavačky. Podľa polície bol mimoriadne agresívny. Cudzinec následne zaútočil aj na privolaného policajta, ktorý musel použiť služobnú zbraň.

Apríl

V Kežmarku opitý útočník bezdôvodne pobodal nožom 16-ročného študenta. Obeť páchateľa nepoznala, pričom páchateľ ohrozoval i ďalších na ulici prítomných tíndejdžerov.

C) Útoky zvierat (najmä poštvaných domácich zvierat), príp. situácie krajnej núdze spôsobené zvieratmi

Zbraň je možné použiť aj proti zvieratám – pokiaľ sú poštvané majiteľom. Ale tiež aj proti zvieratám bez majiteľov či dozoru majiteľa - voľne žijúcim, ak dojde k situácii krajnej núdze.

Máj 2003 - zúrivé psy neďaleko Kežmarku roztrhali nevinného človeka.

Október 2004 - 8 ročný chlapec podľahol zraneniam po dohryzení psom v Zborove.

2006

Marec

V bratislavských Krasňanoch utiekli dva bojové psy z garáže a napadli náhodného chodca. Chodca dohrýzli, napokon ho však zachránila policajná hliadka a psov zastrelila.

V Humennom z otvorenej brány rodinného domu vybehol na ulicu pes a zaútočil na okoloidúceho chodca. Napadnutý upadol do bezvedomia a s vážnymi zraneniami bol prevezený do nemocnice.

Majiteľ psa má síce inú verziu, obyvatelia ulice však (pre noviny Korzár, vydanie z 13.3.2007) potvrdili že zviera býva nebezpečné aj ďalším ľudom.

Máj

Ešte raz Bratislava - dôchodcu ktorý venčil svojho psa napadli dva pitbuly. Majiteľ psov sa neukázal a opäť ich musela zastreliť privolaná policajná hliadka. Dôchodca skončil v nemocnici.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk