Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Začať treba od seba
15-10-2001 / Martin Hanus / EUtópia

V uplynulom týždni médiami prebleskla správa, že Európsky parlament, zjavne inšpirovaný ideologickou výbavou europolitikov socialistického razenia sa chystá prijať zákon, podľa ktorého by zamestnanci ktoréhokoľvek podniku mali právo vetovať rozhodnutie vedenia firmy, ktoré s nimi nebolo vopred konzultované.

Občiansko-demokratická mládež a jej členovia už neraz na širokej verejnosti, ako i na stránkach Pravého Spektra upozorňovali na pracovnoprávne ochranárske opatrenia prijímané na úkor zamestnávateľov. Poukazovali sme na kontraproduktívnosť navrhovaných, v horšom prípade schválených noriem, ktoré nadmiernymi regulatívnymi zásahmi do podnikania spútavajú činnosť firiem, znižujú ich zisk a tým v konečnom dôsledku prospech samotných zamestnancov. To sa napokon prejavuje v zhoršovaní mnohých rukolapných makroekonomicky meraných ukazovateľov ako miera nezamestnanosti, ktorej rast je podmienený aj takými opatreniami ako nedávno schválené zvýšenie minimálnej mzdy. Interpretácia, podľa ktorej i tie najkrajšími úmyslami dláždené rozhodnutia môžu mať a spravidla majú svoje nezamýšľané účinky však etatistom nepasuje„do krámu“.

Ekonómovia sa rozdeľujú na dobrých a zlých na základe schopnosti domyslieť dôsledky svojich rozhodnutí. Tým dobrým by mali múdri politici načúvať. Dobrí ekonómovia a zodpovední politici nie sú tí, ktorí vidia len to, čo je vidieť na povrchu, ale tí, ktorí sú schopní dovidieť i za roh, do sféry kauzálnych, no menej viditeľných následkov svojich rozhodnutí.

Ako vidieť, zápas s nezodpovednosťou, nerozvážnosťou a falošnou sociálnosťou sa bude naďalej zvádzať nielen medzi nami v našej krajine, ale bude k nám v čoraz väčšej miere prenášaný i zo samotnej Európskej únie.

Je preto načase si prestať Európsku úniu idealizovať ako akýsi nadčasový, neutrálny a nezvratný projekt európskej integrácie a začať sa vážne zamýšľať nielen nad jej viditeľnými prejavmi (pozitívnymi, ako i negatívnymi), ale i jej inherentnou podstatou. Začať však musíme od seba. Nikto iný to za nás neurobí.

Martin Hanus

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk