Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Študentská esej a Akadémia klasickej ekonómie.
03-01-2007 / redakcia / Rôzne

Konzervativny institut M. R. Stefanika

v partnerstve

s Vysokou skolou manazmentu/City University

otvaraju v roku 2007 prvy rocnik cyklu seminarov o ekonomii

AKADEMIA KLASICKEJ EKONOMIE

AKE je cyklus raz mesacne sa opakujucich seminarov o ekonomii, na ktorych sa bude od januara 2007 otvorene diskutovat o principoch ekonomie, myslienkach predstavitelov klasickej ekonomie a ich prepojeniach na podmienky na Slovensku. Seminare bude viest koordinator projektu, ekonomicky analytik Konzervativneho institutu M. R. Stefanika a externy vysokoskolsky lektor Peter GONDA.

Cyklus seminarov je zamerany na prepojenie ekonomickej teorie a otazok, s ktorymi sa clovek stretava v zivote, ako napriklad ekonomicke rozhodovanie a snaha o maximalizaciu uzitku, ci napriklad zasahy vlady do zivota ludi.

Podrobne informacie o obsahu Akademie klasickej ekonomie a podmienkach ucasti na cykle seminarov najdete na adrese: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?122...


Konzervativny institut M. R. Stefanika

vyhlasuje prvy rocnik sutaze

STUDENTSKA ESEJ 2006

Tema: ODKAZ MILTONA FRIEDMANA PRE SLOVENSKO

PODMIENKY SUTAZE:

1. Sutaze "Studentska esej 2006" sa moze zucastnit student stredoskolskeho, vysokoskolskeho alebo doktorandskeho studia, ktory ma k 31. decembru 2006 menej ako 30 rokov.

2. Uchadzac doruci nepodpisanu esej e-mailom (ako dokument .doc pre Microsoft Word alebo ako dokument .rtf) na adresu esej@institute.sk najneskor 15. januara 2007. Uchadzac zaroven doruci zakladne udaje o sebe (meno a priezvisko, nazov skoly, ktoru navstevuje, adresu bydliska, e-mail a telefonicky kontakt). Zakladne udaje nesmu byt uvedene v tom istom dokumente .doc ako esej, ale osobitne.

3. Esej musi byt napisana v slovenskom alebo ceskom jazyku, musi sa tykat vyhlasenej temy a jej rozsah nesmie presiahnut 1 800 slov.

4. Uchadzaci, ktori odoslu prace na inu ako vyhlasenu temu, nedodrzia stanoveny rozsah eseje, odoslu nekompletne udaje alebo dorucia esej tak, ze porota ich nebude mat k dispozicii k stanovenemu terminu, nebudu zaradeni do hodnotenia.

5. Eseje bude porota hodnotit bez znalosti informacii o identite autora.

Zastupca Konzervativneho institutu M. R. Stefanika, ktory nie je clenom poroty, bude prijimat e-mailom eseje a nasledne kazdej eseji priradi identifikacne cislo.

6. Zlozenie poroty, ktora bude hodnotit eseje, je nasledovne:

. Peter GONDA, predseda poroty, ekonom Konzervativneho institutu M. R. Stefanika a externy vysokoskolsky lektor;

. Ondrej DOSTAL, zastupca vyhlasovatela, riaditel Konzervativneho institutu M. R. Stefanika;

. Tibor TAKAC, sponzor sutaze, konatel firmy GEOPLAN-Roznava, s.r.o.;

. Robert ZITNANSKY, zastupca medialneho partnera sutaze, zastupca sefredaktora tyzdennika .tyzden;

. prizvany expert k vyhlasenej teme sutaze.

7. Porota bude hodnotit obsahovu uroven eseje vo vztahu k vyhlasenej teme, inovativnost, originalitu, konzistentnost a jasne smerovanie textu k zaveru a schopnost uchadzacov prepojit poznatky z ekonomickej teorie a vlastne uvahy, smerovane do vyuzitia v podmienkach Slovenska. Porota bude zohladnovat aj zrozumitelnost textu, argumentacnu podlozenost, stylisticku stranku eseje a v pripade relevantnosti aj jednoznacne citovanie zdrojov, z ktorych sa v nej cerpa. Porota moze vyradit z hodnotenia pracu, ktora bude obsahovat prvky plagiatorstva.

8. Vyhlasovatel sutaze si vyhradzuje pravo neobsadit ocenene miesta v pripade, ze prihlasene prace nebudu dosahovat pozadovanu uroven a zhodne sa na tom porota.

9. Autori eseji, ktore sa umiestnia na prvych troch miestach, budu poziadani, aby predlozili porote doklad o studiu. Vsetci uchadzaci zaslanim eseji do sutaze zaroven vyslovuju suhlas s ich publikovanim a uvedenim ich mien ako autorov eseji.

CENY PRE SUTAZIACICH:

1. miesto: 7.000,- Sk, rocne predplatne tyzdennika .tyzden a moznost bezplatne sa zucastnit sa v roku 2007 cyklu seminarov Akademia klasickej ekonomie.

2. miesto: 3.000,- Sk a moznost bezplatne sa zucastnit v roku 2007 cyklu seminarov Akademia klasickej ekonomie

3. miesto: kniha Miltona Friedmana (podla vyberu z ponuky vyhlasovatela) a moznost bezplatne sa zucastnit v roku 2007 cyklu seminarov Akademia klasickej ekonomie

DONOR:

Sponzorom sutaze "Studentska esej 2006" je GEOPLAN-Roznava, s.r.o., Ing. Tibor TAKAC.

MEDIALNY PARTNER:

Medialnym partnerom projektu je tyzdennik .tyzden, ktory zverejni vitaznu esej. Na webstranke KI budu zverejnene eseje, ktore sa umiestnia na prvych troch miestach a v pripade rozhodnutia poroty aj dalsie vybrane eseje.

SLAVNOSTNE VYHLASENIE A MEDIALIZACIA:

Slavnostne vyhodnotenie sutaze a odovzdavanie cien sa uskutocni na prvom seminari Akademie klasickej ekonomie koncom januara 2007 v ucebni Vysokej skoly manazmentu v Bratislave.

UPOZORNENIE: Ceny z verejnych sutazi su predmetom dane z prijmov (Zakon c. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov).

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk