Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

ABSURDISTAN III.
03-11-2001 / Martin Hanus / Rôzne

O ďalšom slovenskom primáte, vykorisťovaní študujúcej inteligencie, liberálnom ľudomilovi a kvótach na pohlavie

- Dzurindova širokorozchodne reformná vláda vo svojom nevyčerpateľnom reformnom úsilí nepoľavuje. Po verejnej správe jej bystré oko zasiahlo ďalšiu oblasť, nám mladým tak blízku. Návrh vysokoškolského zákona prináša istotne nemálo pozitív a bolo by zlomyseľné tvrdiť, že len pre rektorov. V duchu hesla „ani ryba, ani rak“ vláda schválila spoplatnenie externého štúdia. Tomu sa hovorí rovnosť podmienok ako vyšitá. K čomu to bude viesť je na dlani: Pomer platiacich diaľkárov voči neplatiacim denným bude rásť či klesať v závislosti od finančného stavu našich verejných škôl. Hádajte, aká tendencia v najbližších rokoch preváži...

Ďalší svetový „vysokoškolský“ primát sa teda črtá na obzore: po najvyššom počte univerzít na milión obyvateľov, nám pripadne aj najväčší pomer externistov na 100 obyvateľov. Na Slovensku čoskoro dozreje vskutku zaujímavá generácia – generácia externistov magistrov.

- Ešteže máme našich sociálne cítiacich Migašovcov. Ich nos na sociálne krivdy a neprávosti, pestovaný štyridsaťročným štúdiom Marxa na Ústave Marxleninizmu a desaťročným v špajzi, zavetril ďalšiu formu vykorisťovania, tentokrát vykorisťovanie študujúcej inteligencie a budúceho pracujúceho ľudu. Naša ľavicová omladina to vyjavila ústami svojho guruho Andrassyho jasne a nedvojzmyselne: „Je to (myslí sa spoplatnenie externého štúdia-pozn. M.H.) hazardovanie s budúcnosťou Slovenska, ktorá musí byť spätá s vysokoškolským vzdelávaním mladých ľudí a ich kvalifikáciou.“ Čo by to bola za SDĽ, keby niečo také ako hazardovanie s budúcnosťou dopustila? Samozrejme, že nedopustí. Jej poslanci budú hlasovať proti akémukoľvek spoplatneniu akéhokoľvek štúdia. Od Weissa až po Andrassyho. Akí sme takí sme, v jednom sme si svoji: Sme ľavičiari.

- V exaltovanom stave sociálneho súcitenia sa neocitli len Migašovci. Obdobné citové vzruchy na svojej „somatike“ v ostatnej dobe pozoruje aj známy liberálny ekonóm z anglosaského sveta Jeffrey Sachs. Dobrák Sachs navrhuje, aby sme z nášho sveta vybudovali miesto prosperity. Také, ktoré bude zbavené tej najkrikľavejšej biedy, ústiacej, podľa Sachsa, do teroristických aktov, ako bol ten posledný z 11.9. Odôvodňuje to aj „ľudskoprávne“, na základe Roosveltovej „slobody od biedy“. Ako to dosiahnuť? Jednoducho: Naším vcítením sa do osudov miliónov zbedačených ľudí, zrieknutím sa skúposti, hlavne tej americkej, a napumpovaním ďalších peňazí zodpovedajúcich jednej desatine percenta národného dôchodku do chudobou postihnutých krajín. Sachs uzatvára: „Pokiaľ sa tieto kroky nepodarí uskutočniť, zostane svet nebezpečným a rozpolteným miestom, kde budú zbytočne trpieť a umierať ľudia a kde bude naďalej vládnuť nestabilita a politické prevraty“.

Pokúšam sa predstaviť si, s akou vďakou prijíma panovník takého Sudánu prepchatý mešec západných peňazí, aby ho spravodlivo rozdelil medzi všetkých bedákov – vlastných obyvateľov. Tých, ktorých po iné dni zotročuje, ponižuje, vraždí a vyhladzuje. Ponaučenie: prv než vyslovíme sebaľudomilnejší nápad, zodpovedzme si základnú otázku – a čo na to realita?

- Realita nie je zrovna zaujímavá ani pre naše eSDéKáÚcke političky. Prečo by aj – hlavná vec, že si našli tému. A to hneď riadne sexistickú. Volá sa to „o rovnosti mužov a žien“, čo je téma ako stvorená do diskusného fóra pre vášnivé feministky a posadnutých mizogýnov. My ostatní, teda normálni, sa ďalej pokojne milujme a množme pri neustálom, vzrušujúcom uvedomovaní si našich prirodzených medzipohlavných rozdielov. Tie žiadne kvóty našťastie nepotrebujú.

Martin Hanus (citáty prebraté z denníka SME)

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk