Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prednáška CEQLS: Vlastnícke práva vs. "verejný záujem"
06-12-2006 / redakcia / Slobodný trh

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizuje ďalšiu z cyklu prednášok v rámci

Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS),

tentoraz na tému:

Vlastnícke práva vs. "verejný záujem"

Kde? Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Kedy? 13. december 2006, od 10.30 hod.

Prednášať bude Josef Šíma, ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu, Praha.

Prednášku uvedie a diskusiu bude moderovať Peter Gonda, ekonomický analytik KI.


Ak máte záujem zúčastniť sa prednášky, prihláste sa, prosím, e-mailom na conservative@institute.sk alebo telefonicky na 02 546 300 61 do 12. decembra 2006 do 16.00 hod.
Josef Šíma je ekonómom a vedeckým pracovníkom Liberálního institu v Prahe, je vedúcim katedry hospodářské politiky na Fakulte národohospodářské Vysoké skoly ekonomické v Prahe a vyučujúcim na University of New York v Prahe.

Vo výzkume sa zaoberá najmä ekonómiou a právom, ekonómiou regulácií a rakúskou ekonomickou školou. Pôsobí tiež externe ako vedecký pracovník v The Ludwig von Mises Institute v Auburne, USA.

Je spoluzakladateľom a spoluvydavateľom mesačníka Terra Libera, ktorý vychádza v Prahe, je šéfredaktorom multidisciplinárneho žurnálu New Perspectives on Political Economy a členom redakčnej rady štvrťročníka The Journal of Libertarian Studies, ktorý vychádza v USA. Je prekladateľom z angličtiny, editorom odborných publikácií a autorom knihy Trh v čase a prostoru.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk