Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

O jednej poslaneckej iniciatíve
17-03-2001 / Martin Hanus / Slobodný trh

Úvod pre začiatočníkov

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajinka. Nie hocaká krajinka, ba ani Šulíkova krajinka, ale krajinka so smerom. Ani ten smer nebol hocaký - bol to totiž SMER poslanca Fica. Nuž ani ten náš poslanec Fico nebol len hocaký poslanec, ale rovno nezávislý poslanec. Nie však hocaký nezávislý poslanec, ale veľmi plodný poslanec produkujúci jednu legislatívnu iniciatívu za druhou. Ani tie legislatívne iniciatívy neboli len hocaké legislatívne iniciatívy, ale priamo socialistické iniciatívy.

Socialista (v slovenskom newspeaku pragmatik) Robo Fico vo svojej legislatívnej smršti ani naďalej nepoľavuje a inšpirovaný svojim politologickým backgroundom v sukni – áno, reč je o našej skromnej budúcej prezidentke – obšťastňuje ochkajúce ženy a mamičky ďalším produktom svojej zákonoplodnej dielne. Návrh, aby matky s deťmi do 15 rokov mohli mať v mesiaci nárok na jeden deň voľna je ozaj skvostný produkt, hoden Ficovho mena a ducha. Po Migašovom promiskuitne nevtieravom „Be mine“ napĺňa Fico práve uplynuvší ženský sviatok náležitým obsahom. Nad čerstvým návrhom nejasajú len socialisti a odborári všetkých kútov a krajín, ale i podaktorí naši „pravičiari“ (viď anketa v NO z 12.3.) si nad ním povzdychli s patričným „sociálnym“ porozumením.

Hlúpa a škodlivá logika stále nových a nových regulácií spútavajúcich podnikanie do stále tesnejšej kazajky je už dlhé roky nemenná a preto sotvakoho prekvapí. Čo je i napriek známym danostiam slovenskej reality najfrustrujúcejšou okolnosťou, je zničujúci deficit zodpovedných a racionálne uvažujúcich politikov, schopných odolávať nenáročnému myšlienkovému mainstreamu našského prostredia. Kto by už len protestoval proti „kúzelníkom“ Ficovej kategórie, neustále vyťahujúcim zo svojich čarovných klobúkov tak vábivo znejúce sociálne práva. Práva, tak nehanebne obmedzujúce slobodné podnikanie, práva, tak bezostyšne narúšajúce základne princípy zmluvnej dobrovoľnosti. Priznanie takýchto falošných práv ničnetušiacim matkám sa pritom zákonite obracia proti nim. Na prvý pohľad vyzerá všetko spravodlivo a idylicky : Fico svojim návrhom posilňuje rodinu, zlepšuje postavenie pracujúcej matky, vytvára lepšie podmienky pre výchovu detí etc.. Toľko povrchné zdanie. Čo však hovorí komplikovaná, neraz drsná realita? Nič, čo by sme už nepoznali, či nevedeli vyjadriť – ekonómovia tomu hovoria Bastiatov efekt rozbitého okna. Platí totiž nasledovné : tie dni voľna s výnimkou prázdnin nijako dramaticky čas strávený s deťmi nezvýšia, už len z dôvodu, že deti do 15 rokov poväčšinou trávievajú svoje radostné chvíle v inštitúcii zvanej škola. Iba ak by náš tvorivý zákonodárca snaživo prihopkal s návrhom poskytnúť jeden deň voľna i pre ratolesti, aby si spoločné bytie s mamičkami mohli úspešne koordinovať. A čo tak do toho nezapojiť i prepracovaných oteckov? Ak k tomu Fico smeruje, je vskutku génius popularity – nijak inak nemožno nazvať takéto rozširovanie potenciálnych voličských skupín prostredníctvom cielene ľúbivej masáže mozgov. Zatiaľ mu však budú vďačné len zmanipulované mamičky - budúce voličky. V skutočnosti to žiaľ vypáli celkom inak : postavenie žien v spoločnosti sa v dôsledku ochranárskych opatrení ficovského typu len zhorší. Realizácia Ficovho zradného návrhu totiž pre zamestnávateľa spôsobí nové náklady a menej práce. Ak si uvedomíme celkové štátom uvalené podnikateľské náklady v podobe daňového a odvodového vyciciavania, ako aj ďalších ochranárskych reglementácii v zákonníku práce, ľahko si domyslíme, že pri vzniku povinného nároku na ďalšiu temer dvojtýždňovú „materskú“ dovolenku zamestnávateľ matku s deťmi do 15 rokov radšej nezamestná.

Jeden z mnoho príkladov pekných myšlienok a katastrofálnych dôsledkov ich realizácie: matka namiesto platených dvánastich dní voľna ich dostane 365. Neplatených. Nech žije solidárny socializmus! Nech žije Ficov SMER!

Martin Hanus

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk