Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Eurofeministky na Slovensku
08-11-2006 / Peter Frišo / Kultúrna vojna

„Hovorí sa o emancipácii hospodárskej, aby žena, tiež bez vedomia a proti vôli mužovej mohla slobodne mať a obstarávať svoje súkromné záležitosti, nestarajúc sa ani o deti, ani o manžela, ani o rodinu, a o emancipácii sociálnej, aby sa žena nemusela starať o domácnosť, ani o deti, ani o rodinu, a aby opomínajúc ich, mohla hovieť svojim záľubám a venovať sa i verejnému životu. Ale toto nie je pravá emancipácia ženy, ani dôstojná sloboda, ktorá patrí kresťanskému a vznešenému poslaniu ženy a manželky, je to naopak porušenie ženského charakteru a materskej dôstojnosti a rozvrat celej rodiny, ktorým je zbavovaný muž ženy, deti matky, dom a celá rodina vždy bdelého strážcu. Táto falošná sloboda a neprirodzená rovnosť s mužom zahubí ženu samu. Lebo, ak zostúpi žena z toho kráľovského trónu, na ktorý bola vyvýšená Evanjeliom v rodine, upadne skoro v staré otroctvo (ak nie na oko, iste v skutočnosti) a stane sa, ako u pohanov, púhym nástrojom mužovým“.

Pius XI.: Casti conubii

Desiateho októbra 2006 navštívil Slovensko výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť pod vedením slovenskej kresťanskej demokratky Anny Záborskej. Výbor, ktorého jedinou zmysluplnou činnosťou môže byť jeho zánik, prezentoval tradičné protiskutočnostné snahy postaviť sa proti stvoriteľskému dielu Boha, a toto naprávať podľa šablón pomýlených feministických teórií.

Političky, ktoré svoju existenciu zasvätili riešeniu svojho komplexu, že sa narodili ako ženy, akosi neustále nedokážu pochopiť rozdielnosť medzi mužom a ženou. Na základe ich hlúpych, inertne antikresťanských teórií presadzujú svoje sociálne inžinierstvo, útočia na rodinu a spoločnosť, presadzujú ďalšie odľudšťovanie človeka a popierajú všetko, čo o postavení muža a ženy učí Sväté písmo a Cirkev, ako aj skutočnosť samotnú. Je to stále tá istá gnostická pýcha, pochádzajúca od diabla, ktorá im káže nahradiť nedokonalú skutočnosť ich „dokonalými“ konceptami, v ktorých nieto rozdielov medzi mužmi a ženami.

Kresťanstvo nepozná rovnosť medzi mužom a ženou, ale naopak muž i žena sú skutočne v dôstojnom postavení až v rámci Božieho plánu. Hádam by niekto popieral, že Panna Mária prevyšovala všetkých apoštolov? A pritom nedosahovala žiadnu feministkami žiadanú rovnosť s apoštolmi, ale naopak veľa trpela so svojím synom a jej sila bola práve v jej pokore a v onom: „staň sa vôľa tvoja“, ako sa vrúcne modlievame. To je dokonalý protiklad proti snahám o „rodovú rovnosť“, teda snahám o likvidáciu postavenia muža a ženy, ako ju ustanovil náš nebeský Otec.

Okrem mnohých pomýlených zásahov do spoločnosti zo strany feministiek, ktoré už nesú svoje zhnité ovocie, chystajú sa tiež zákonom vytvoriť nový orgán – rodový inštitút. Daňoví poplatníci tak budú zrejme platiť ďalší veľmi škodlivý inštitút, ktorého úlohou bude práca na ďalšej manipulácii myslenia slovenskej spoločnosti, akoby nestačili nechutnosti, ktoré po Slovensku šíria tri hlavné televízie a bulvár. Na svoje si určite prídu feministky z Aspektu a iných protikresťanských organizácií, ktoré šíria tú najhoršiu proticirkevnú a prosodomitskú propagandu, aká sa len dá predstaviť.

Falošnými slovami Edit Bauerovej z SMK, nejde o žiadne feministky ani surfražetky, ide im len o spravodlivejší svet. Keďže ich názory sú vo flagrantnom rozpore so skutočnosťou, ako ju stvoril všemohúci Boh, je zrejmé, že nejde o žiadny spravodlivejší svet, ale o utopický, a teda nielen nespravodlivý, ale aj nebezpečný pokus. Ukazuje sa tak, že pádom komunizmu sa snahy utopistov budovať „spravodlivejší“ svet na základe predstáv, ktoré popierajú samotné základy kresťanstva neskončili, ale pokračujú v najrôznejších formách. Na pôde Európskeho parlamentu je ich neúrekom. Rozhodne je však bez najmenších pochybností, že tieto pokusy samotné na seba zvolávajú trest a neuniknú mu.

Podivné pritom ostáva, že protiskutočnostný výbor vedie kresťanská demokratka.

Peter Frišo

Autor je šéfredaktor www.sacrumimperium.sk, zástupca šéfredaktora časopisu Don Quichotte a predseda Slovenského Kruhu Leva XIII.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk