Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Návrat leninizmu (v podaní Michala Havrana ml.)
23-10-2006 / Marián Šarkőzy / Kultúrna vojna

Priznám sa, že som už dlho na Slovensku hľadal typ, ktorý Paul Johnson označuje pojmom „intelektuál“, či „nepriateľ spoločnosti“. Človeka veľmi inteligentného a zároveň infantilne mocibažného v tej miere, že vníma vlastnú inteligenciu ako prekážku svojho pocitu moci až tak, že má potrebu správať sa k logike a vlastnej inteligencii ako vandal k lavičke v parku.

Dôsledkom takého konfliktu potom je, že všetko, čo napíše a povie, má zvláštne čaro. Čaro spojenia sofistikovanej úvahy a akejsi satanskej živočíšnosti, ktorá tak fascinuje vysokoškolsky vzdelanú mládež. Čaro socialistického proroka.

Moja národná hrdosť predsa len nakoniec zaplesala. Aj Slovensko má svojho „Lenina v Zurichu“. Teda momentálne v Štrasburgu. Našiel som ho svojho času Pod lampou. Pre fajnšmekrov, ktorí si to čaro vedia vychutnať, je tu ďalší príspevok ( www.e-politika.eu/editorial/navrat-humanizmu0 ), na ktorý ma upozornil jeden e-kamarát, tiež gurmán. Je to akýsi manifest portálu e-politika s príznačnou doménou „.eu“. Článoček krátky, no bohato prepletený skutočnými pojmovými perlami (po rusky popermi, podľa vzoru chozrasčot alebo sovnarkom) ako napíklad:

- "konzervatívne zložky neogardistického kapitalizmu a veľkopriemyselnej ľavice"

- "charitatívny konzervatizmus"

- "magický klerikalizmus"

Ozaj, viete čo by podľa Michala Havrana ml. vyriešilo povolebnú dilemu Roberta Fica? Vstup neexistujúcej liberálnej platformy do vlády. Ak som to dobre pochopil, vznik tejto platformy je cieľom nového portálu. Škoda, že tak neskoro. Ktovie, či sa Ficova „dilema“ bude ešte niekedy opakovať.

Intelektuáli sú už raz takí – krajne nepraktickí a zároveň na svoju nepraktickosť hrdí. Hlavná vec, že vedia, čo bude konečne „po 60 rokoch“ nasledovať:

- „…návrat politického humanizmu do verejného života, ktorý, živený epickými predstavami o vlastnom poslaní, je nebezpečne ovplyvňovaný namyslenými útokmi proti iným, vo všetkej pýche vlastnej tradicionalistom.“

Tomu hovorím vízia. Len škoda, že jej nerozumiem. Ale zato rozumiem vete, ktorú sme sa učili na občianskej náuke: „Život je najvyššou formou organizácie bielkovín.“ Znamená to, že telá živočíchov a rastlín pozostávajú z chemicky špecifického slizu, ktorý chemici nazvali bielkovinami. Ale takto to už neznie tak úchvatne a idealisticky.

Nedá mi, aby som neocenil a neuchoval si vo večnej pamäti nasledujúcu vetu, skutočný skvost slovenskej štylistiky (naozaj len pre fajnšmekrov), v ktorej M.H. píše, že vysnívaná strana neexistuje nielen preto, lebo sa žiadni politici na jej vzniku nedohodli:

- „Chýbajúca liberálna strana však nie je iba výsledkom personifikácie nepochopenia medzi jej aktérmi.“

Nakoniec k hlavnej myšlienke, ktorá je zakódovaná v tomto štýlovo signifikantnom spletenci slov. Autor sa snaží vyvrátiť podľa mňa celkom múdru myšlienku, že ekonomický model anglosaského sveta je garantom slobôd. Akými argumentami ju vyvracia? Žiadnymi. Proste len šikovne pridá jedno slovíčko:

- „Tento myšlienkový únos mal dôsledky presahujúce hranice industrializovaného západu. V zahraničnej politike viedol k šialenej predstave, že ekonomický model anglosaského sveta je jediným garantom slobôd.“

Prapríčinou „myšlienkového únosu“ podľa Michala Havrana ml. je, že - „Ekonomickí ideológovia nepostrehli, že anglickí autori z minulých storočí iba vytvárali priestor na transformáciu aristokracie na buržoáziu, ktorá potrebovala nový koncept slôbod.“

Skúsme to preložiť do slovenčiny (je to ťažké a za vernosť prekladu neručím, ale kto by aj ručiť mohol?) - Ekonomická sloboda negarantuje napríklad slobodu slova a prejavu, len vytvára priestor pre buržoáziu, aby táto presadila slobody. – Vtip je v tom, že argument M.H. je svojským a popleteným spôsobom iba ďalším argumentom v prospech presného opaku toho, čo chce dokázať. Jedine, že by sa to prekladalo inak Ale to je už nad sily obyčajného smrteľníka.

Marián Šarkőzy

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk