Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prednáška: „5 rokov – ako sa zmenil svet po 11. septembri a čo očakáva“
25-09-2006 / Mária Nemcová / Rôzne

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska – Bratislavský kraj a Zahraničná komisia KDMS sa rozhodli zorganizovať cyklus prednášok pod názvom RES PUBLICA.

Názov projektu „RES PUBLICA“ je názvom, za ktorým sa skrýva snaha podnietiť záujem členov KDMS a širokej verejnosti o „res publicu“ – čiže vec verejnú a participáciu na nej, resp. o veci verejné, aby sa jednotlivci a spoločenské skupiny nezatvárali do „svojich životov“.

Cez jednotlivé čiastkové diskusie s odborníkmi, ktoré by mali podobu fóra 2x mesačne, by sme chceli priblížiť nielen jednotlivú problematiku, ale aj priblížiť prácu politikov, ľudí činných vo verejnom a občianskom živote a tým poukázať na dôležitosť tejto sféry v úlohe jednotlivca a spoločnosti. Dôležitými časťami tohto cyklu je aj prednáška k 5. výročiu 11. septembra ako aj pripravovaná prednáška k 17. novembru.

Tento projekt bol podporený Konrad-Adenauer-Stiftung.

Prvá prednáška má názov „5 rokov – ako sa zmenil svet po 11. septembri a čo očakáva“.

Termín: 27. september, 19.00 hodina,

miesto: Hudobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9 v Bratislave.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME! O ďalších prednáškach vás budeme priebežne informovať.

Mária Nemcová
(podpredsedníčka KDMS pre zahraničie)

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk