Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Spoločenstvo Ladislava Hanusa
11-08-2006 / redakcia / Kultúrna vojna

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

otvára v Bratislave už po deviaty krát

úspešný semestrálny 12 týždňový (Október - December)

študijno-formačný program

Z čoho program pozostáva?

Moderované diskusné stretnutia na základe štúdia diel kresťanských mysliteľov rozvrhnutých do 3 blokov:

Kresťanstvo a politická kultúra

Rodina a politický poriadok v kresťanskom myslení

Prirodzené právo, etika a verejná politika

víkendový seminár za účasti zaujímavých hostí

duchovná obnova

Program je určený študentom a absolventom VŠ, ktorí hľadajú spôsob ako kresťanské presvedčenie pretaviť a uplatniť vo svojej profesii, v štúdiu a v práci.

Cieľom programu je vytvoriť spoločenstvo mladých, motivovaných kresťanov – odborníkov aktívne spolupôsobiacich vo svojom okolí v súlade s kresťanskými hodnotami.

Program ponúka možnosť zlepšenia argumentačných, vyjadrovacích a interpersonálnych schopností, spoznanie mladých ľudí podobného zmýšľania a významných kresťanských osobností. Vytvára vynikajúce príležitostí pre ďalší osobný a duchovný rast

Bližšie informácie o programe a prihlášku nájdete na web-stránke:

www.hanusfellowship.org

V prípade otázok kontaktujte: hanusfellowship@hanusfellowship.org

!!!Uzávierka prihlášok 4.september 2006!!!

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk