Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Američtí skauti se ubránili homosexuálním fanatikům
11-01-2006 / Martin Fott / Kultúrna vojna

Česká média a homosexuální agitátoři mohli v závěru roku 2005 slavit dílčí vítězství, když Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila především hlasy levicových poslanců návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Nejen v České republice je ovšem v současnosti v módě ochraňovat hodné homosexuály a pečovat o jejich práva proti netolerantní většině spoutané nemoderními předsudky.

V americkém San Diegu tamní homosexuální aktivisté srovnali skautský oddíl s násilnickou rasistickou organizací Ku-Klux-Klan, která byla v historii známa terorem a vraždami příslušníků černošského obyvatelstva. Důvodem tohoto srovnání bylo, že si američtí skauti dovolili nepřijímat za své vedoucí osoby s homosexuální orientací.

Homosexuální aktivisté zorganizovali v San Diegu protestní pochod, jehož cílem bylo donutit tamní chlapeckou skautskou organizaci, aby za své vedoucí přijímala také homosexuály. Aktivisté, kteří své snažení zastřešili heslem „Skauting pro všechny“, vyjádřili stanovisko, že vedoucími v organizaci Boy Scouts of America by měl být kdokoliv bez ohledu na svoji víru, pohlaví či sexuální orientaci.

Asi nepřekvapí, že americké „celebrity“, které jsou vždy ochotné posloužit zájmům Demokratické strany a různých nátlakových menšin, se ke kampani utlačovaných homosexuálů nadšeně přidali. „Institucionalizovaná homofobie u skautů, v církvi a ve školách je ta nejkrutější ze všech,“ prohlásil herec Ian McKellan, který hrál postavu Gandolfa v trilogii Pán Prstenů.

Homosexuálové nalezli podporu i u Americké unie pro občanská práva (ACLU), což je velmi vlivná levicově-liberální organizace s téměř komunistickými rysy, která právními prostředky bojuje podle svých slov za lidská práva, ovšem ve skutečnosti brání zájmy výrobců pornografie a pedofilů a tvrdě vystupuje proti křesťanství a skautům.

ACLU skupina pohrozila žalobami proti veřejným organizacím a školám podporujícím skauty, a to právě na podkladě toho, že skauti při přijímání vedoucích diskriminují homosexuály, a tedy nemají mít nárok na jakékoliv využívání veřejných prostředků a zařízení. Skautská organizace se tak ocitla pod palbou žalob fanatických aktivistů, kteří se ve své podstatě snažili znemožnit další fungování skautů, kteří jsou již po desetiletí organizací vychovávající chlapce v duchu morálky a vlastenectví ve slušné a vzorné občany.

Normální člověk zřejmě nespatří nic závadného na tom, že skauti za smysl svého fungování považují výchovu chlapců v silné, zdravé a morální občany (ostatně není náhodou, že Československu komunistická moc skautskou organizaci zakázala a nahradila ji „pokrokovými“ pionýry). Pokud se skauti domnívají, homosexuálové k naplnění skautských nepřispívají, mají na to svaté právo. Do jisté míry chápu obavy rodičů, kteří posílají své děti na skautské tábory proto, aby z nich udělaly tvrdé a solidní chlapy, a nikoliv účastníky pedofilních sexuálních hrátek homosexuálních instruktorů.

Ačkoliv homosexuální hnutí ve Spojených státech a v České republice se jistě v mnohém liší, určité paralely nalézt lze. Homosexuální aktivisté jdou za svým cílem tvrdě; jakýmsi zvláštním hnutím svých myslí dospěli k závěru, že jejich životní problémy způsobuje většinová heterosexuální společnost. Proti této údajné diskriminaci pak bojují všemi prostředky.

Některé rozdíly však přeci jenom existují. Zatímco česká levicová Poslanecká sněmovna tlaku homosexuálů a médií podlehla a schválila homosexuálům privilegium v podobě registrovaného partnerství (které není umožněno osobám rozdílného pohlaví!), ve Spojených státech se naopak zákonodárci snaží společnosti proti homosexuálním aktivistům bránit.

A tak skupina kongresmanů obou hlavních stran, především však republikánů, navrhla zákon na „podporu našich skautů“, který zajišťuje, že skautům nebude bráněno v přístupu k vládním budovám (např. školám), účasti na vládních programech apod. Tento zákon byl reakcí na předchozí žaloby ACLU, které měly za cíl skauty od přístupu ke státním zařízením, budovám a programům „odstřihnout“ pod záminkou jejich údajných diskriminačních praktik.

Zákon byl nakonec přijat v prosinci 2005. Vůdce senátní většiny Bill Frist zákon obhajoval a konstatoval, že jeho účelem je zabránit nesmyslným žalobám, které vyčerpávají skautskou organizaci a rozptylují ji od její veřejné služby. Vyjádřil přesvědčení, že skautská organizace bude pokračovat ve svém vznešeném úsilí a bude formovat srdce i duše i příští generace Američanů.

Můžeme si jen přát, aby se i český Parlament dokázal nátlakovým organizacím homosexuálů postavit čelem a přestal s poskytováním privilegií na základě odlišné sexuální orientace.

Martin Fott

http://www.euportal.cz...

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk