Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Ekonómia slobody
29-12-2005 / Michal Maťovčík / Slobodný trh

„Je možné, že základné premisy hlavného prúdu ekonomickej teórie sú založené na omyle? A ak áno, čo to znamená pre svet, ktorý z týchto mylných téz vychádza po celé generácie? Čo je to spravodlivá cena? V čom spočíva skutočné jadro neúspechu socializmu? Prečo štátne zásahy vždy znižujú blahobyt? Ako treba bojovať proti monopolom? Aká je úloha centrálnych bánk?“ Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď kniha Martina Štefunka Ekonómia slobody.

Jeho kniha nie je ani taká revolučná nejakými novými poznatkami, ktoré by prezentovala (napokon rakúska škola sama osebe je takýchto myšlienok plná, čiže nie je to ani nevyhnutné). Ale tým, že zrozumiteľným spôsobom predostiera čitateľovi základné princípy ekonomickej školy, ktorá je v našich končinách a najmä na akademickej pôde zaznávaná. Logickou argumentáciou a správnou dedukciou (vlastnou rakúskym národohospodárom) krok za krokom vyvracia jednotlivé predpoklady dnešného hlavného prúdu ekonómie - a to ekonómie neoklasickej.

Kniha je veľmi dobre štruktúrovaná a dáva prehľad o celej rakúskej škole, aj o jej predchodcoch (najmä scholastikoch). Tým, že autor nespomína iba výsledky ekonomického bádania týchto velikánov, ale na začiatku knihy opisuje aj ich rodinné pomery a miesta štúdia a akademického pôsobenia, dáva čitateľovi priestor pochopiť vzájomnú previazanosť medzi jej jednotlivými predstaviteľmi a dôvody hlavných odlišností medzi nimi.

Gro knihy spočíva vo vysvetľovaní základných ekonomických kategórií ako je cena (spravodlivá cena), inflácia, dane a ich vplyv na (ne)slobodu a s tým spojený blahobyt (hlavne jeho nesprávne pochopenie neoklasikmi), preferencie, užitočnosť, verejné statky, externality, štátne zásahy, atď. V podstate ako každá kniha ekonomickej teórie, len s tým rozdielom, že nedáva čitateľovi šancu nepochybovať o mylnosti mnohých téz súčasného hlavného prúdu ekonomického myslenia.

Martin Štefunko spravil veľmi dobre, že neostal v čisto teoretickej rovine vyvracania predpokladov a výsledkov istého smeru ekonomického myslenia, ale popretkával knihu reálnymi príkladmi zo života, čím len umocnil teoretické závery ľudí ako Hayek či Mises. A to všetko bez toho, aby sa uchýlil k emotívnym hodnoteniam a moralizovaniu, ktorá cesta je správnejšia.

Celou knihou dôkladne vykreslil nezmyselnosť štátnych zásahov každého druhu z dôvodu pomýlenosti etatistických teórií z hľadiska predpokladov, cieľov a nástrojov spôsobujúcich presný opak zamýšľaného.

Kniha je vrele odporúčaná každému, kto má seriózny záujem o ekonómiu a nemá čas študovať rozsiahle diela rakúskych národohospodárov. Publikácia dá na malom rozsahu prehľad, o čom je vlastne ekonómia a určite mnoho ľudí nadchne k ďalšiemu štúdiu tohto oboru. Nech jeho účelom už bude vyvrátenie alebo potvrdenie predkladaných argumentov.

Ekonómia slobody - kniha mladého slovenského ekonóma Martina Štefunka (28), spoluzakladateľa Inštitútu pre slobodnú spoločnosť a Visiting Fellow Centre for New Europe so sídlom v Bruseli. Vyštudoval a akademicky pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Johannes Kepler Universität v Rakúskom Linci a Mises Institute v USA.

Michal Maťovčík

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk