Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Kolín SDM – z pohľadu dobrovoľníka
19-08-2005 / Richard Mátéffy / Kultúrna vojna

V Kolíne sa začali Svetové Dni Mládeže – mesto hýri ľuďmi, národnosťami, vlajkami a kultúrou z celého sveta. A to bol Kolín, aj bez SDM, vždy veľmi multikulturálnym mestom. Ale tá multikulturalita predtým bola iná, ako je tá teraz. Teraz má tento prienik kultúr niečo, čo ho spája, a tým dáva slovu “multikulturalita” aj obsah.

Obsah rozmanitosti v skutočnej jednote. Je úžasné spoznávať, že Slovák, Filipínec, Ír či Mexičan, každý svojím jedinečným spôsobom vyznávajú toho istého Boha, veria v Ježiša Krista, klaňajú sa Panne Márii a všetci sa neskutočne tešia na Nemca – Svätého Otca Benedikta XVI.

Atmosféra v meste je nezameniteľná. Ulicami sa šíri hudba, spev, tanec, všade je veľa radosti, všetci sú si k sebe blízki. Kdekoľvek môže človek natrafiť na spontánne výkriky “Benedetto”! Za jeden deň sa spoznáte s ľuďmi z celého sveta, ktorí si vymieňajú emailové aj poštové adresy, telefónne čísla a všade prevláda pocit, že sú tu len samí úžasní ľudia.

V meste sa odhaduje 800 tisíc pútnikov. To je však taký logistický nápor na mesto, že samo by to nezvládlo. Na pomoc je tu preto armáda 25 tisíc dobrovoľníkov.

Ja sa nachádzam v tíme s 18 ľuďmi. Sme tu siedmi Slováci a okrem Nemcov máme Filipínčanov, Polky, Španiela, Hongkongčana. Všetko úžasní ľudia. Našou úlohou je pripraviť a rozdať jedlo pútnikom. Prácu začíname o 8.00 ráno. Na určenom mieste sa stretneme s nákladným vozom cateringovej firmy. Náklad vyložíme, postavíme stan a začneme baliť 1500 balíčkov s večerou pre pútnikov. Popritom kuchár varí balíčky s teplým jedlom.

Od jednej do tretej rozdávame balíčky, čo je najzábavnejšia časť dňa, lebo pri tom môžeme žartovať s hladnými pútnikmi. Oni nám zas zaspievajú, zatancujú, a tak si skracujú čakanie v rade. Keď rozdáme jedlo a naložíme auto, tak už aj my máme voľno a môžeme sa zapojiť do bohatého duchovného programu, či sa len tak túlať po meste.

Ako dobrovoľníci sme na celej akcii prítomní trochu inak než pútnici. Na jednej strane musíme pracovať a nemáme čas na všetok program pripravený pre pútnikov. Ale máme určité výhody, žijeme v medzinárodných tímoch a to všetko korunuje aj pocit, že sme niečím prispeli k dobrej veci. Nakoľko všetky podstatné akcie (otváracia omša, privítanie svätého Otca, vigília) sa konajú podvečer, náš tím sa ich môže zúčastniť a na veľkej slávnostnej nedeľnej omši budú úplne všetci.

Dnes sme boli po robote privítať svätého Otca, ktorý práve dorazil do Kolína. Pápež sa po pristátí plavil po Rýne a žehnal mestu a my sme mu mávali z brehu. Pozreli sme si jeho príhovor spred domu na veľkoplošnej obrazovke a potom sa išli motať po meste. Zajtra nás čaká ďalší pracovný deň.

Kolín nad Rýnom, štvrtok, 18.7.2005

Richard Mátéffy

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk