Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

LIVE 8 a súkromné školy v Afrike
02-07-2005 / Lukáš Krivošík / Slobodný trh

Celosvetová sieť koncertov, ktorá má údajne „pomôcť pri odstraňovaní chudoby v Afrike“ pod názvom LIVE 8 v posledných dňoch okupuje médiá. Pri celej tej veci sa človeku zastavuje rozum. Ak má byť cieľom pomoc čiernemu kontinentu, ide v skutočnosti o úžasne pomýlenú akciu.

Nesprávna otázka, nesprávna odpoveď

Afrika je bez debaty najchudobnejšou časťou sveta. Na čiernom kontinente existujú rozsiahle oblasti, kde nie je ani základná infraštruktúra. Ľudia tam prežívajú v neuveritelnej biede. Mnohí nevedia čítať a písať, a ako preukázalo celosvetové porovnanie priemernej výšky inteligenčných kvocientov, africké národy boli na chvoste.

Pri úvahách nad príčinami biedy v treťom svete sa zabúda na dôležité súvislosti. Chudoba, negramotnosť, nedostatok a hlad sú prirodzeným stavom. Bohatstvo, vybudovaná infraštruktúra, vzdelaná sýta populácia a materiálny blahobyt ľudí, sú výsledkom tvorivého ľudského konania. Že sú občania niektorých krajín bohatí je stav, v dejinách ľudstva veľmi zriedkavý a nevýdaný.

A tu tkvie aj základný omyl ľavice. Sociálni demokrati a iní zlepšovatelia zemegule si jednoducho kladú tú nesprávnu otázku. Ľavica si už z princípu kladie otázku, prečo sú niektoré krajiny chudobné? Ale chudoba je z hľadiska dejín ľudstva normálna, preto by sme sa mali skôr pýtať, prečo sú naopak niektoré krajiny a ľudia bohatí?

Pri prvej otázke človek dôjde k pochybným záverom. Za chudobu tretieho sveta môžu vraj vykorisťujúce bohaté krajiny, ktoré drancujú zdroje Afriky, najmä však Amerika. Bremeno bieleho muža a koloniálna minulosť sú vraj príčinou zaostávania, aj keď africké krajiny sú nezávislé už štyridsať rokov... Za chudobu Afriky môže skrátka vždy niekto iný, len nie samotní Afričania. Túto odpoveď dostávame v rôznych obmenách takmer neustále.

Problém je, že usporiadatelia koncertného turné chcú (vlastnými slovami) „upozorniť západných politikov, aby urobili niečo s biedou v Afrike“. Prečo sa však majú západní politici zaujímať o blaho občanov iných krajín, ktorí ich navyše vôbec nevolili? Nemajú vari v Afrike politikov? Ak nie, tak potom ide o veľmi šťastný kontinent.

Súkromné školy pod paľbou

Priama pomoc Afrike, hoci dobre mienená, môže narobiť viac škôd, ako sa na prvý pohľad zdá. Príkladom je školstvo a otázka vzdelania. Je jasné, že ide o problém, ktorý je pre budúcnosť a ďalší rozvoj Afriky kľúčový. V Sunday Times bol nedávno zverejnený článok, ktorý informuje o zaujímavom fenoméne.

V niektorých afrických krajinách vznikol prekvitajúci trh so súkromným vzdelaním. Školy dobre fungujú, aj keď apologéti socializmu neustále opakujú, že slobodný trh kvôli pozitívnym externalitám nie je schopný zabezpečiť vzdelanie. Na mieste je otázka, ktorú si svojho času položil Murray N. Rothbard: „Kedy mainstreamoví ekonomickí teoretici opravia svoje chybné teórie, ktoré prax jednoznačne vyvracia? Alebo radšej prispôsobíme prax chybnej teórii?“

Stále viac afrických detí navštevuje súkromné školy, aj keď ich chudobní rodičia musia platiť školné. Pritom štátne školy sú bezplatné a propagujú ich aj západní „rozvojoví pracovníci“. Skutočnosť, že rodičia si radšej zaplatia súkromnú školu svedčí o tom, že ich považujú za lepšie ako tie štátne a bezplatné. Súkromné školy sú nielen centrom vzdelania na čiernom kontinente, ale aj ohniskom kultúrnych aktivít. Impulz pre obrodenie týchto národov môže v budúcnosti prísť práve z týchto centier.

Afrikou by sa mohol inšpirovať aj minister školstva Martin Fronc. Elementárny problém nášho školstva totiž spočíva v tom, že štát všetkým typom škôl predpisuje, čo učiť a ako učiť, namiesto aby dal priestor konkurencii v osnovách i metodike.

„Useful idiots“ z Európy zasahujú

Bohužiaľ, sľubne sa rozvíjajúci africký trh so súkromným vzdelaním môže byť „rozvojovou pomocou“ zadusený už v zárodku. Západní, najmä však európski „rozvojoví poradcovia“ totiž požadujú „právo“ na bezplatné vzdelanie a štátne školy pre všetkých bez rozdielu. Za štátne školstvo v afrických krajinách sú aj Bob Geldof a Bono Vox, usporiadatelia koncertov LIVE 8.

Rozvojoví poradcovia a africké vlády považujú súkromné školy za tŕň v oku preto, lebo ich nemôžu kontrolovať. Súkromné školy sú vytvárané v komunitách zdola a sú neregistrované, učia si teda, čo sa im zapáči. Znamená to však, že sú súkromné školy nekvalitné, ako tvrdia vlády afrických krajín?

Vôbec nie. Testovanie viac ako 3000 žiakov ukázalo, že študenti súkromných škôl dosiahli o 14% lepšie výsledky v matematike a o 20% lepšie výsledky v angličtine, než žiaci verejných škôl. Pritom napríklad súkromná škola v Kibere, najbiednejšom slume Kene, umožnila sirotám a najchudobnejším navštevovať jej múry zadarmo!

Profesor univerzity v Newcastli a expert na vzdelávaciu politiku James Tooley sa pýtal ľudí v slumoch, prečo svoje deti posielajú na súkromné, neregistrované školy, za ktoré musia platiť, keď im vláda ponúka verejné školy zadarmo. Jeden z rodičov to vyjadril takto: „Keď idete na trhovisko a niekto vám ponúka zeleninu a ovocie zadarmo, znamená to, že je zhnité. Ak chcete čerstvé ovocie a zeleninu, musíte za ne zaplatiť“.

Zdá sa, že rozdiely v IQ medzi Afričanmi a Európanmi nie sú až také vážne. Keď mladí slovenskí komsomoľci protestovali v Bratislave proti zavedeniu školného Martinom Froncom, z ampliónu sa ozývalo heslo „Za bezplatné a kvalitné vysoké školstvo“. Očividne má hociktorý pobehaj z ghetta viac zdravého sedliackeho rozumu, než naši samozvaní študentskí vodcovia.

Cesta k privátnemu školstvu

Potom ako „zlepšovatelia sveta“ nastolili vzdelávací socializmus v Európe, snažia sa o to isté aj v Afrike.

Je zaujímavé, že sa napĺňa predpoveď, ktorú vyslovili autori publikácie Towards a Liberal Utopia. Kniha, ktorá je v PDF formáte voľne stiahnuteľná z internetu, opisuje ako by v 21. storočí mohol byť pozvoľne nastolený anarchokapitalistiký poriadok.

V kapitole o oddelení vzdelávania od štátu sa hovorí, že Friedmanove kupóny nie sú cestou. Trend súkromného vzdelávania príde z krajín tretieho sveta, kde rodičia svojpomocne začnú so vzdelávaním svojich ratolestí. Autori sa mýlili jedine v tom, že za možný budúci zdroj tohto trendu označili Indiu...

Vyzerá to tak, že aj od Afriky sa môžeme podučiť.

Lukáš Krivošík

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk