Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Šľachetné myšlienky a pomýlená cesta
13-06-2005 / Martin Pener / EUtópia

Do Bruselu pred pár dňami zavítal netradičný hosť. Nebol to nik iný ako Bono Vox – líder skupiny U2. So šéfom Európskej komisie zotrval v dlhšom srdečnom rozhovore. Bono Vox loboval za výrazné zvýšenie (rozvojovej) pomoci Európskej únie Afrike. Chalanisko to nepochybne myslí úprimne.

Stačí pár sekúnd televízneho šotu z ľubovolnej africkej krajiny, aby človeku nebehal mráz po chrbte a zároveň aby ním nelomcovala zlosť. Prvý pocit pri pohľade na zúbožené ľudské trosky, hladujúce a klátené epidémiami. Druhý pocit vidiac na obrazovke vypasených generálov a pohlavárov z týchže štátov. Mimochodom, urobte si niekedy víkendovú prechádzku po hradnom kopci a potúlajte sa medzi ambasádami rozvojových krajín. Stopy biedy v materských krajinách na životnej úrovni ich diplomatov nijako nevidno.

Pomoc zbedačeným obyvateľom rozvojových krajín je bez debaty potrebná. Podmienky, v ktorých žijú ľudia na africkom kontinente sú pre nás iba ťažko predstavitelné. Áno, môžeme do nich nazrieť prostredníctvom televízie. Na pár sekúnd, odvážlivci až niekoľko desiatok sekúnd. Potom prepneme kanál a zamierime do chladničky. Hádam nikto z nás si nevie živo predstaviť – precítiť, že takto vyzerá tamojšia každodenná realita.

I preto sa musím (cez slzy) smiať nad úvahami, kam s nadbytočným obilím. Či ho povedzme nespáliť v elektrárni... Avšak samotná potravinová pomoc Afrike je asi ako západná medicína. Lieči len symptómy choroby, nie jej príčiny. Časom všetká pomoc vyjde naprázno, pokiaľ v štáte zotrváva darebácky režim. Mimochodom podobná otázka sa vynára v prípade Severnej Kórey: máme živiť hladujúcich, keď ich politici a generalita sa sústreďujú na budovanie jadrového arzenálu? Podporovať štát, ktorý sa odvďačí vyhrážaním a vydieraním?!

V súčasnosti dominujúci živočíšny druh – človek pseudohumanistický sa bude samozrejme červenať pobúrením nad imperialistami vrhajúcimi sa na surovinové zdroje rozvojových krajín, nad americkými agresormi, ktorí v mene doláru všade vo svete útočia. Nemôžem súhlasiť, aby západ len naivne platil (resp. poskytoval potraviny a lieky), a nevytváral tlak na viac či menej diktárorské režimy, ktoré biedu spôsobujú. Som roztrpčený myšlienkou, že mojich pár korún zaslaných na konto humanitárnych organizácií iba oddiali niečiu predčasnú smrť - smrť na následky občianskych vojen a genocíd.

(Žial nech sa na vec pozerám z ktorejkoľvek strany, znovu a znovu zisťujem, že pád kolonializmu priniesol pre Afričanov viac negatív než pozitív.)

Späť ešte k Bonovi. Šéfpilot ú-dvojky vyslovil rečnícku otázku, či by súčasná generácia nemohla byť tou, ktorá povie „nie“ „hlúpej chudobe, extrémnej chudobe, zomieraniu detí len preto, že majú prázdne žalúdky v 21. storočí". Joj Bono, Bono. Nespočítaš zástupy rojkov a demagógov, ktorí sľubovali takú či onakú spravodlivosť, koniec hladu a chudoby. Len málokto vedel škrtiť životnú úroveň ako oni po príchode k moci. Na Bonovu otázku odpovedám: nie. Súčasná ani žiadna budúca generácia určite nebude tou, ktorá povie nie chudobe a smrti hladom. Dokedy bude na tejto planéte ľudstvo, dovtedy tu bude hlad a bieda. Ľudia nikdy neprestanú poškodzovať jeden druhého.

Avšak pozor! Európska únia typická prebytkom červených krviniek môže veľmi rada načúvať utopistickým víziám. Odtiaľ je len krôčik k normám a direktívam! Preto opakujem, áno pomáhajme ľuďom, ktorí nemali to štígro narodiť sa v tak relatívne bohatom štáte, ako je Slovensko. Nehľadajte v tom iróniu. Porovnávame sa s priemerom EÚ a výsledky veru nie sú neradostné. Planéta Zem však nie je len EÚ, severná Amerika či Japonsko. V porovnaní s viac ako dvomi tretinami sveta sme bohatí. Je dobré pamätať na to.

Pomáhajme hladujúcim, ale neprizerajme sa vojnám a etnickým čistkám medzi africkými kmeňmi. Slovo kmeň nie je myslené hanlivo. Nie každý národ môže automaticky prebrať západnú politickú organizáciu. Organizáciu, ktorá okrem iného stáročiami dospela k metódam dosiahnutia prebytku potravín.

Martin Pener

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk