Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Blízko k Bohu
05-05-2005 / Peter Frišo / Kultúrna vojna

„Ľúbim Ťa, Ježiš môj, môj si Ty, Tvoja som.
Láskou ma premieňaj, viac Ťa chcem“.

Keď chváli Tretí deň

Na ďalšie modlitby chvál od skupiny okolo charizmatického Mira Tótha sme si teraz museli poriadne dlho počkať, no oplatilo sa! Skupinku Tretí deň netreba priaznivcom gospelovej hudby nijak zvlášť predstavovať. Veď ich piesne, ktoré sú vždy oveľa viac modlitbami, ku ktorým – povedané slovami žalmistu – Pán nakláňa svoje ucho, sú často všeobecne známe, znejú v chrámoch, na gospelových festivaloch (ako CampFest, či Lumen), získavajú skalpy v gospelparáde na rádiu Lumen, či v televíznom Poltóne. Album s výstižným názvom K Tebe blízko (live worship) je pokračovaním v rade nádherných chválových piesní s hlbokým posolstvom Radostnej zvesti, ktorú Tretí deň už niekoľko rokov na Slovensku vo svojej hudbe šíri. Dokazuje starú poučku, že kto spieva dvakrát sa modlí.

Napokon je dosť ťažké hudbu Tretieho dňa len tak počúvať, človek väčšinou ihneď prepukne v chválu a približuje sa svojmu Stvoriteľovi. Samozrejme účinky tejto osobnej chvály sú predstaviteľné len pre tých, ktorá skutočne veria. Pre tých sa úprimne spievané piesne chvál stávajú často až zdrojom transcendentnej skúsenosti. Radostné aleluja potom už prichádza na pery samo od seba, spolu s obrovským pocitom šťastia. To vtedy, keď chvála prerastá do stretnutia s živým milujúcim Bohom, Ježišom Kristom.

14 piesní chvál

Hoci má album 14 piesní (z toho 2 bonusy) a trvá cez hodinu ide v podstate o jednu kontinuálnu, nepretržitú chválu. Ide o zaznamenané chvály hrané na živo. Ako je tomu pri chválach vždy, témou je LÁSKA medzi Bohom a človekom, oslava Ježiša Krista a vďaka za jeho vykupiteľské dielo, ktoré dáva ľudskému životu jediný možný zmysel. Začína sa vyjadrením túžby človeka po Bohu, po Kristovi, vyjadrením prosby: Pane, daj sa mi napiť! A zrejmým presvedčením, že kto pije z tejto vody je naplnený radosťou. Ďalšia pieseň je o samotnej chvále, o chvále do ktorej sa chce človek úprimne a celý vložiť a vie, že bude Bohom odmenený. Tretia pieseň hovorí o Kristovi ako svetle sveta. On je cesta, pravda a život, mimo neho je len zatratenie.

Na to nadväzuje pieseň Keď vstúpi Boh, (vzývaný je aj v piesni Pane, príď) pieseň o tom, že keď Boh vstúpi do ľudského života a keď ho doň človek skutočne vpustí, všetko sa zmení k lepšiemu a nie je nič, čo by človeka mohlo zlomiť. Podobné motívy nájdeme aj v piesni S Tebou sa dá preskočiť múr. Bohu nie je nič nemožné. On je totiž neprekonateľným zdrojom síl ako sa ďalej spieva. Výborná je aj láskou preplnená chvála Ľúbim Ťa, Ježiš môj, ktorá v refréne prichádza k hlavnému motívu albumu K Tebe blízko. Veľké vyznanie lásky však neprestáva a pokračuje v piesni Ľúbiť Ťa chcem, kde chvály pri slovách „Ľúbiť Ťa chcem, veriť Ti viac, veď patrím Ti – som Tvoj! Už nie som sám, aj v súžení, vždy v Tebe oporu mám, si môj Boh“ chvály gradujú. Už v tejto piesni sa rockové tempo spomalý a pieseň Chcem z tvojej živej vody piť je už úplne pomalá a tématicky nadväzuje na úvodnú pieseň vyjadrujúcu neskonalú túžbu človeka po svojom Spasiteľovi.

Na albume je aj jedna česká skladba, Hledám tvoji Tvář o nasledovaní Krista v každodennom živote. A potom už len poďakovanie. Uvedomenie si svojej malosti a priznanie si, že Len Bohu a nie nám patrí chvála. Okrem toho sú na albume ešte dva pekné bonusy. Netreba ani nachvíľu zapochybovať o tom, či sa oplatí mať tento album (a vlastne aj všetky predchádzajúce kúsky Tretieho dňa, ktoré dnes počuť na mnohých mládežkách) doma. Určite sa vyplatí. Tak hor sa do chválenia nášho nebeského Otca! Čas strávený v takejto modlitbe nebude nikdy časom strateným. Dúfam, že toto ani zďaleka nie je posledný hudobný počin skupiny Tretí deň a čoskoro pribudnú ďalšie dobré chvály. Tie na tomto CD si určite ešte mnohokrát vypočujem a rovnako sa teším aj na dobré gospelové festivaly, kde bude skupina Tretí deň vystupovať.

Viac informácií na www.tretiden.sk

Peter Frišo

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk