Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Život bez strachu - Veľkonočné evanjelium
12-04-2005 / Lucia Janotová / Kultúrna vojna

Slávime Veľkú Noc. Slávime víťazstvo Života nad Smrťou. Teda večného Života nad večnou Smrťou. Ján Pavol II. sa rozhodol predniesť svoju Veľkonočnú kázeň. Je to zvláštna kázeň bez jediného slova. Je na tému "žiť pred smrťou na úteku".

"Žiť pred smrťou na úteku" je krédom moderného "života". Ak sa to vôbec dá nazvať životom. Ľudia žijú v ustavičnom strachu pred smrťou a bolesťou. A keď sa smrť priblíži, nedokážu sa s tým vyrovnať a snažia sa to ukončiť. Nevládnych a umierajúcich odpratali do hospicov a nemocníc. Samo/vražde sa hovorí eutanázia. Smrti zlyhanie dôležitých orgánov. Život je utrpenie. Treba pred ním ujsť. Smrť je koniec. Treba pred ňou ujsť. Ale ako? Kam? Nikto nevie. Človek. Starý, nevládny, trpiaci. Umiera. Má si ešte v kľude užiť. Má svoje utrpenie ukončiť.

Človek. Služobník Pána. Život je služba. Smrť skúška. Nikam a pred ničím neuteká. Nebojí sa. Stojí vo svojej službe pevne až do konca. Nehovorí, ale žehná. Nedokáže sa hýbať, ale ukáže sa v okne. Keď stráca vedomie, davy sa hrnú ho podporiť. Svet zakrýva oči pred smrťou, ale dnes ju musí sledovať v priamom prenose.

Ján Pavol II. nepotrebuje hovoriť, on žije. Žije, žije za každých okolností, umiera a vstane z mŕtvych. Komunisti mu kázali mlčať. Žil, život bez strachu, život, ktorý hovoril za všetky slová. Pápež bol pre svet skamenelinou vo Vatikánskom múzeu. Skamenelina nežije, Ján Pavol áno. Podmanil si médiá a tam, kde iný ponúkali reči, on ukázal život. A jeho život je nákazlivý. Nakazil svojim životom všetko, čoho sa dotkol. Svoju farnosť, Poľsko, cirkev, svet. A ten uvidel život bez strachu zo smrti, umieranie bez strachu zo smrti. Svätosť a Zmŕtvychvstanie.

Slávime Veľkú Noc. Málokto vie, o čom je tento sviatok. Pre väčšinu je to iba šibačka a oblievačka na Veľký Pondelok. Informovanejší vedia, že je to o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Ale čo to znamená? Je to tradícia? Historická udalosť? Uistenie, že je niečo po smrti?

Odpoveď dáva Ján Pavol II. Nie ako pápež, ale ako starý slabý človek. Žiadne záhadné slová. Jeho život je svedectvom o Veľkonočnom tajomstve. Život, smrť, zmŕtvychvstanie. Život ako služba, smrť ako skúška. Zmŕtvychvstanie. Hľa, služobník Pána, poslušný až na smrť. Umieranie ako evanjelium, svedectvo o zmŕtvychvstaní.

Sobota, polnoc, práve začína Nedeľa. Ján Pavol II. slúži bohoslužbu. Na oltár nepoložil víno a chlieb, ale obetu zo všetkých najväčšiu, svoj život. Slúži ju priamo pred Tvárou Boha. Práve v noci medzi sobotou a nedeľou, týždeň po Veľkej Noci odhalil Tajomstvo smrti a večného života. Ľudia plačú. Tajomstvo života je pre nás stále tajomstvom. Cez slzy však vidno úsmev. Pápež sám vyzval k radosti. Svet stratil veľkého človeka, a zároveň dostal veľkého svätca.

Prosíme Ťa, Bože, na príhovor Jána Pavla II., daj nám odvahu žiť s radosťou, tak ako on. Nebojme sa života.

Lucia Janotová

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk