Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Kto neskáče, je pro-choice
24-03-2005 / Matúš Demko / Kultúrna vojna

24.februára 2005 mal na Hviezdoslavovom námestí prejav americký prezident George W. Bush. Je to človek, ktorý vyhlásil nedeľu 20.januára 2002 za Národný deň posvätnosti života. V reči pri tejto príležitosti povedal: „Tento národ bol založený na viere, že každý človek bol našim Stvoriteľom obdarovaný určitými neodcudziteľnými právami. Najdôležitejším z nich je samotné právo na život.“

Bush zároveň hlasoval proti zákonu, ktorý umožňoval tzv. partial-birth abortion. Je to postup, pri ktorom je dieťatko čiastočne privedené na svet. Akonáhle sa mu ukáže hlavička, lekár na nej spraví rez a vysaje mozog. Takúto brutálnu metódu schvaľoval Bushov náprotivok John Kerry. Súčasný prezident USA je zároveň proti registrovaným partnerstvám a stavia sa proti výskumom na embryách.

Na Hviezdoslavovom námestí demonštranti kričali: „Kto neskáče, má rád Busha.“ Keby ste v Amerike zakričali „Kto neskáče, ten je pro-choice!“, tak by začalo skákať 47% pro-liferov a stáť by ostalo 43% ľudí. Áno, USA sa stávajú krajinou, kde právo na život víťazí v pomere 47:43 nad právom ženy na potrat.

Deň počatého dieťaťa

Nezávisle na Bushovej návšteve približne mesiac po nej pripravuje občianske združenie Fórum života podujatie 25.marec – Deň počatého dieťaťa. Rozličnými akciami (stánky v Bratislave, Trenčíne, Žiline, rozdávanie letákov, plagáty v MHD) sa budú snažiť spropagovať ochranu ľudského života od počatia. V období okolo 25.marca nosenie bielej stužky na odeve symbolizuje úctu ku každému počatému životu a súčasne je to vec osobnej odvahy vysvetľovať svojmu okoliu postoj k ochrane nenarodených. Heslom tohtoročnej kampane je slogan „Nechať žiť je správna voľba.“ Naozaj?

Podľa Fóra života je správna voľba nechať žiť počaté dieťa, lebo

Deň bez obetí

Deň počatého dieťaťa je aj dňom bez obetí abortov. Obete potratu sú totiž dve – dieťa a matka. Dieťa je usmrtené, život matky po potrate sprevádzajú fyzické a psychické problémy.

Umelé ukončenie tehotenstva je operatívnym zákrokom, po ktorom sa môžu vyskytnúť okamžité komplikácie (strata krvi, poškodenie hrdla maternice, poranenie tela maternice, poranenie močového mechúra a šok). Nasledujú skoré komplikácie, pri ktorých môže dôjsť k infikovaniu maternice a pošvy.

Najčastejšie sa vyskytujú neskoré komplikácie, ktorých príznaky sa môžu prejaviť aj niekoľko rokov po potrate a ktoré ovplyvňujú najmä schopnosť ženy mať neskôr dieťa. Patria sem najmä chronické zápaly vnútorných rodidiel s možnosťou zrastov. Tieto podľa miesta výskytu bránia oplodnenému vajíčku uhniezdiť sa v maternici alebo uvoľnenému vajíčku prejsť cez vajcovod do maternice, čo spôsobuje následnú neplodnosť ženy. V zriedkavom prípade sa oveľa menšej vytrvalej spermii podarí prejsť labyrintom zrastov až k vajíčku a oplodniť ho. Oplodnené vajíčko má problém dostať sa do dutiny maternice a môže tak vzniknúť mimomaternicové tehotenstvo.

Násilné roztiahnutie krčka a hrdla maternice pri umelom ukončení tehotenstva môže viesť k poškodeniu schopnosti krčka udržať nový plod v maternici. To sa prejaví rizikovým tehotenstvom s dlhodobou práceneschopnosťou a pripútaním matky na lôžko s rizikom predčasného pôrodu, v horšom prípade nechceným samovoľným potratom.

Je známy prípad ženy, ktorá neskôr túžila po dieťati, ale v dôsledku predchádzajúceho umelého ukončenia tehotenstva spontánne osem ráz potratila...

Umelé ukončenie tehotenstva zvyšuje riziko zhubných nádorov prsníka. Toto nebezpečie je najvyššie u žien, ktoré nechali ukončiť svoje prvé tehotenstvo.

Následky potratu majú nielen fyziologický, ale i psychický charakter. Postaborčný – popotratový syndróm sa v rôznych formách a čase prejavuje až u 80% žien po umelom potrate.

Skorý postaborčný syndróm nastupuje bezprostredne po zákroku. Vyznačuje sa pocitom telesného a duševného vyprázdnenia, smútkom, beznádejou a ľútosťou nad tým, čo sa stalo. Časté sú pocity viny, depresívne stavy, nespavosť a agresivita, ktorá je namierená voči vlastnej osobe, voči otcovi dieťaťa, lekárovi, ktorý zákrok vykonal, ako i voči okoliu, ktoré nedokázalo alebo nechcelo ženu podporiť v rozhodnutí nechať si dieťa.

Neskorý postaborčný syndróm sa môže prejaviť až niekoľko mesiacov i rokov po umelom ukončení tehotenstva. Často ho vyvolá krízová situácia v živote ženy: choroba, smrť alebo strata blízkeho človeka, opustenie partnerom, prechod. Paradoxne to však môže byť i ďalšie tehotenstvo, pôrod dieťaťa alebo narodenie vnúčaťa. Prejavuje sa zatrpknutosťou, nedostatkom sebaovládania, depresiou. Dominuje tu strata úcty ženy voči sebe samej, ale i voči ostatným ľuďom. Pocit vlastnej menejcennosti sa môže prejaviť v správaní, ktoré je rizikové a deštruktívne voči vlastnej osobe. Žena, ktorá si neváži svoj život, má zvýšený sklon k samovražde.

Je tu však i ďalšie riziko, ktoré sa však dnes len zriedkavo dáva do súvislosti s potratom - je ním násilie páchané na žene jej partnerom alebo manželom. Žena s narušenou sebaúctou nedokáže násilníkovi určiť jasné hranice rešpektu voči svojej osobe a má tendenciu falošne si pripisovať vinu za zlý vzťah. Tak sa zamotáva do začarovaného kruhu násilia a ponižovania.

Deň bez smrti

Veľká fínska štúdia sledovala príčiny úmrtia žien v priebehu jedného roka od začiatku tehotenstva.

Zistila, že ženy po umelom ukončení tehotenstva zomreli 7-krát častejšie v dôsledku samovraždy ako ženy, ktoré dieťa porodili. Smrť v dôsledku nehody a zranení bola 4-krát častejšia u žien po umelom ukončení tehotenstva ako u tých, čo porodili. Ženy po potrate boli oveľa častejšie obeťami násilia – zabitia alebo vraždy, ako ženy, čo porodili dieťa, i v porovnaní s celkovou populáciou.

Deň na Slovensku

Kto má podľa Slovákov rozhodovať o umelom ukončení tehotenstva? Vraj výlučne žena. Uviedlo to 64 percent opýtaných. 21 percent je proti interrupciám s výnimkou vážnych dôvodov a 11 percent je zásadne proti nim. Štyri percentá respondentov sa nevedelo k tejto otázke vyjadriť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý od 26. februára do 9. marca 2001 uskutočnil Ústav pre výskum verejnej mienky na vzorke 1028 občanov.

Občianske združenie Možnosť voľby informuje, že 15% žien používa antikoncepciu a vraj je to stále málo oproti Česku či Maďarsku, ktoré dosahujú krásnych 40%. Klesajúce číslo umelých potratov dáva Možnosť voľby do súvisu práve so stúpajúcim počtom žien, ktoré sa „chránia“ antikoncepciou.

Možnosť voľby zvýrazňuje, že na Slovensku badáme oproti obdobiu 1988-1993 pokles počtu abortov o 60%. Nevedno, či sa združenie tomuto číslo teší alebo nie... Podľa štatistiky bolo v roku 2000 vykonaných 18 468 potratov. V tom istom roku bol počet živonarodených detí 55 151. Ak budeme pracovať s týmito dvoma údajmi, môžeme uvažovať, že bolo počatých celkovo 73 619 detí. Potom vyplýva, že 25% tehotenstiev je umelo ukončených. Každé štvrté dieťa je zavraždené. Každá štvrtá matka je zneužívaná. Žiaľ.

Matúš Demko

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk