Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Letná univerzita European Democrat Students (EDS)
04-08-2001 / Miroslav Lopata / Rôzne

V dňoch 15. až 22. júla sa v Cyperskom Limassole a Nicossii konala jubilejná, v poradí už 25. letná univerzita European Democrat Students (EDS). EDS je mládežnícka organizácia Európskej ľudovej strany, European Peoples Party, ktorá bola založená v roku 1945 a dnes združuje štyridsaťjeden pravicových mládežníckych organizácií zo štyridsiatich krajín Európy a spolu reprezentuje viac ako 300 000 mladých ľudí. Slovensko od roku 1997 v EDS zastupuje Občiansko-demokratická mládež.

Letná univerzita je tradičným podujatím EDS, na ktorom sa schádza politická špička pravicových mládežníckych organizácií z celej Európy. Počas jedného týždňa majú mladí lídri možnosť diskutovať o najzávažnejších medzinárodnopolitických otázkach a prezentovať na spoločných rokovaniach postoje svojich krajín a partnerských seniorských strán.

Tento rok bola letná univerzita EDS v znamení ostrého volebného boja o kreslo predsedu a generálneho tajomníka tejto prestížnej organizácie. Výročné zasadnutie EDS nakoniec zvolilo za svojho predsedu Jacoba-Lund Nielsena z Dánska (v máji absolvovala ODM študijný pobyt v Kodani, kde ich hostila práve Conservativ Ungdom). Jeho generálnym tajomníkom sa stal Marc-Michael Blumm z Nemecka. Obaja noví lídri pochádzajú z organizácií, ktoré sú tradičnými partnermi ODM.

Občiansko-demokratická mládež si počas tohto ročnej Letnej univerzite EDS opäť posilnila svoje postavenie v tejto organizácií, hlavne pri presadzovaní kandidátov do najvyšších štruktúr EDS a úspešne prezentovala nielen Slovensko, ale aj Demokratickú stranu medzi mladými lídrami z celej Európy.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk