Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prejav prezidenta Spojených štátov amerických Georga W. Busha na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
01-03-2005 / George W. Bush / Ideológia

Ďakujem vám všetkým. „Dobrý deň.“ Pán prezident, pán premiér, pán predseda parlamentu, vďaka za vaše silné vedenie a za vaše priateľstvo. Pán starosta, vážení hostia, obyvatelia slobodného Slovenska, vďaka za vašu pohostinnosť. Laura a ja sme poctení, veľmi poctení, že smieme byť vo vašej krajine. Prinášame pozdravy a želania všetkého dobrého od amerického ľudu. Dnes je tu s nami skupina pozoruhodných mužov a žien zo strednej a východnej Európy, ktorí bojovali za slobodu vo svojich vlastiach a získali si tak rešpekt celého sveta. Vítame vás. Ďakujeme vám za váš príklad, za vašu odvahu a obetavosť.

Som hrdý, že môžem stáť na tomto námestí, ktoré bolo svedkom významných udalostí v histórii Slovenska a v histórii slobody. Pred takmer 17 rokmi sa tisícky Slovákov stretli na pokojnej demonštrácii pred týmto divadlom. Neprišli preto, aby privítali cudzokrajného prezidenta, ale preto, aby zažali sviečky, spievali piesne a modlili sa – za skončenie tyranie a za obnovenie náboženskej slobody. Z hotela po mojej ľavici komunistickí predstavitelia pozorovali tisícky sviečok svietiacich v tme – a vydali rozkaz na ich zahasenie. Úradnej moci sa podarilo umlčať protest. Ale obyvatelia Bratislavy s ich sviečkami a modlitbami v ten deň zapálili oheň slobody, ktorý sa rýchlo rozšíril po celej krajine. A v priebehu dvadsiatich mesiacov bol režim, ktorý vytlačil Slovákov z tohto námestia, sám zbavený moci. Tým, že ste si vymohli vlastnú slobodu, inšpirovali ste revolúciu, ktorá oslobodila váš národ a pomohla transformovať celý kontinent.

Od toho pokojného protestu urobili Slováci historický pokrok. Získali ste späť svoju suverenitu a nezávislosť. Vybudovali ste úspešnú demokraciu. Položili ste základy slobodnej ekonomiky. A minulý rok ste sa ako bývalý člen Varšavského paktu stali členom NATO a zaujali svoje právoplatné miesto v Európskej únii. Každý Slovák môže byť hrdý na tieto úspechy. A americký ľud je hrdý, že vás môže nazývať svojimi spojencami a priateľmi, a bratmi vo veci slobody.

Viem, že sloboda – cesta k slobode a prosperite – nebola vždy priama či jednoduchá. Ale Američania si vážia vašu trpezlivosť, vašu odvahu a vaše rozhodnutie zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre vaše deti. Dnes, keď sa usilujete vybudovať slobodné a demokratické Slovensko v srdci Európy, Amerika stojí pri vás.

Zakúsili ste hrôzy tyranie, takže sa usilujete priniesť nádej slobody ľuďom, ktorí ju nepoznajú. Poslali ste strážcov mieru do Kosova, volebných pozorovateľov do Kyjeva. Priviedli ste Iračanov do Bratislavy, aby na vlastné oči videli, ako vyzerá národ na ceste od diktatúry k demokracii. Váš príklad inšpiruje novooslobodených ľudí. Ukazujete, že malý národ, postavený na veľkej myšlienke, môže šíriť slobodu po celom svete. V tomto okamihu slovenskí vojaci statočne slúžia popri amerických a koaličných vojskách v Afganistane a v Iraku. Niektorí položili svoje životy vo veci slobody. Ctíme si ich pamiatku. Myslíme na nich v našich modlitbách. Slová nezmôžu viac, keď chcú vyjadriť smútok ich rodín a krajanov. Títo ľudia však svojou obetou pomohli miliónom získať slobodnú budúcnosť. Mnohí z vás si isto spomínajú na to nadšenie, keď smeli prvýkrát voliť po desaťročiach tyranie. A keď ste videli oslavujúcich Iračanov, ktorí minulý mesiac tancovali v uliciach s prstami zamazanými od atramentu, pripomenuli ste si zamatové dni. Pre Iračanov bol toto ich rok 1989 a budú si navždy pamätať, kto stál pri nich v boji za slobodu.

Nedávno sme boli svedkami zlomových udalostí v histórii slobody – ružová revolúcia v Gruzínsku, oranžová revolúcia na Ukrajine a teraz fialová (podľa farby atramentu, ktorým označovali v Iraku zúčastnených voličov - pozn. prekl.) revolúcia v Iraku. Vhodením a započítaním svojich hlasov sa teraz obyvatelia Iraku vydali na dôležitú a historickú cestu. Vytvoria novú vládu, pripravia demokratickú ústavu a budú vládnuť sami sebe ako slobodní ľudia. Zbavujú sa dní tyranie a teroru a budujú slobodnú a mierumilovnú spoločnosť v srdci Stredného východu. Slobodné národy sveta ich podporia v tomto zápase.

Teroristickí vzbúrenci vedia, čo je v stávke. Vedia, že v slobodnom Iraku nemajú budúcnosť. Zúfalo sa teda usilujú podkopať napredovanie Iraku a uvrhnúť krajinu do chaosu. Chcú sa vrátiť do dní, keď Iračanom vládla tajná polícia, informátori a strach. Nepodarí sa im to. Iracký ľud nedovolí menšine vrahov, aby určovala osud celého národa. Budeme bojovať, aby sme obránili túto slobodu, a zvíťazíme.

Víťazstvo v tomto zápase nebude ľahké ani rýchle, ale máme dôvod na nádej. Iračania preukázali svoju odvahu a rozhodnutie žiť v slobode a tým inšpirovali celý svet. Je to rovnaké rozhodnutie, aké sme videli v Kyjeve na Námestí nezávislosti, v Tbilisi na Námestí slobody a na tomto námestí pred takmer 17 rokmi.

Musíme byť takisto rozhodní a trpezliví. Napredovanie slobody vyžaduje sústredené úsilie celých generácií. Po zamatovej revolúcii trvalo takmer desaťročie, kým demokracia v tejto krajine naozaj zapustila korene. Demokratické revolúcie, ktoré preleteli týmto regiónom, teraz prichádzajú do Gruzínska a na Ukrajinu. O 10 dní bude mať Moldavsko príležitosť, aby sa zbavilo pochybností o svojej demokratickej príslušnosti, keď budú jeho obyvatelia pristupovať k volebným urnám. A ľud Bieloruska sa raz bude istotne takisto hrdo hlásiť k demokratickému spoločenstvu. Napokon, volanie slobody zaznieva v každej mysli a každom srdci. A jedného dňa sa bude prísľub slobody týkať každého človeka a každého národa.

Slovensko veľa riskovalo pre slobodu v Afganistane a Iraku. Osvedčili ste sa ako dôveryhodný priateľ a spoľahlivý spojenec. Preto som nedávno ohlásil iniciatívu novej solidarity s národmi ako Slovensko, ktoré stoja pri Amerike vo vojne proti teroru. Pomôžeme vám zlepšiť armádne sily, aby sme posilnili vašu zdatnosť v spoločnom úsilí o slobodu. Spolupracujeme s vašou vládou, aby bolo pre Slovákov jednoduchšie cestovať do Spojených štátov amerických. Stotisíce našich obyvateľov majú svoje korene vo vašej krajine. Slovenskí imigranti pomohli vybudovať Ameriku a formovali jej charakter. Chceme prehĺbiť putá priateľstva medzi našimi ľuďmi, putá založené na spoločných hodnotách, na láske k slobode a spoločnej viere v dôstojnosť a jedinečnú hodnotu každej ľudskej bytosti.

Generácia zamatovej revolúcie, ktorá bojovala za tieto hodnoty, starne. Mnohí mladí študenti a aktivisti, ktorí tu viedli zápas za slobodu, teraz bojujú, aby zabezpečili svoje rodiny a deti. Pre niektorých sú dni protestu a revolúcie už len vzdialenou spomienkou. Dnes prichádza nová generácia, ktorá nikdy nezažila útlak. Je dôležité, aby poznali ponaučenie z minulosti. Musia sa naučiť, že sloboda je vzácna a nemožno ju brať ako samozrejmosť. Musia sa naučiť, že zlo je skutočné a treba mu čeliť. Že dlhotrvajúca prosperita vyžaduje slobodu prejavu, slobodu náboženstva, slobodu združovania. A musia sa naučiť, že na to, aby sme posilnili slobodu doma, ju musíme brániť za hranicami.

Vaším úsilím v Afganistane, v Iraku a po celom svete dávate mladým Slovákov toto dôležité ponaučenie. A učíte tiež svet, že semienka slobody nerastú len tam, kde ich zasadia. Nesené mocným vetrom prekračujú hranice a oceány a kontinenty a zakoreňujú sa vo vzdialených krajinách.

Prišiel som sem, aby som vám poďakoval za váš prínos vo veci slobody. Prišiel som, aby som vám povedal, že americký ľud si cení vašu statočnosť a váži si vaše priateľstvo. V mene všetkých Američanov, „dakujem“ a nech vás Boh žehná.

24. február 2005 12:17, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava, Slovenská republika

Preložila Kristína Uhlíková


Dostupná je aj orginálna verzia prejavu prezidenta Spojených štátov amerických Georga W. Busha na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk