Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Keď VALENTÍN, tak LÁSKA
12-02-2005 / Matúš Demko / Kultúrna vojna

Dočítal som sa, že existujú tri druhy lásky – „láska ak“, „láska pretože“ a „milujem ťa a bodka!“.

„Lásku ak“ môžeme prijímať a dávať, ak sú splnené určité podmienky. Musíme niečo urobiť, aby sme si takú lásku zaslúžili. Či už sa to týka lásky v rámci rodiny, priateľstiev alebo v partnerskom vzťahu. „Ak mi požičiaš prachy...“, „Ak ma nebonzneš našim...“, „Ak sa budeš dobre učiť v škole...“, „Ak uspokojíš moje očakávania...“, „Ak budeš vyhovovať mojim predstavám...“, „Ak sa so mnou vyspíš...“, „Ak budeš robiť všetko, ako ti poviem...“ Takáto láska funguje ako výmenný obchod. Po nejakom čase jeden z partnerov nemá šancu stíhať plniť požiadavky toho druhého. Manželstvá založené na tomto type lásky často rýchlo stroskotajú.

„Láskou pretože“ je človek milovaný pre to, čím je, aký je, čo má alebo čo robí. Táto láska vzniká na základe určitých predností a hodnôt partnera. „Milujem ťa, pretože si bohatý.“ „Milujem ťa, pretože si krásna.“ „Milujem ťa, pretože mi dávaš všetko, čo potrebujem.“ Na chvíľu by sa zdalo, že táto láska je v poriadku a nie je na nej nič zlé. Však možno chceme byť milovaní práve pre naše konkrétne kvality. A je to pohodlnejšie než „láska ak“, ktorú si musíme zaslúžiť. Ale čo s konkurenciou, keď sa po čase objaví? Keď naokolo prejde niekto, kto je krajší, bohatší, kto môže poskytnúť ešte viac... Čo keď je partner, ktorého milujeme, pretože je taký úžasný, vo svojom vnútri úplne iný a zďaleka nie tak ideálny a dokonalý než naša predstava o ňom, do ktorej sme sa zamilovali? Zrazu cítime neistotu, pochybnosti o tom, ako dlho naša láska vydrží. Tento druh lásky pravdepodobne nevytvára pevné a spoľahlivé základy pre vzťah, ktorý vytrvá v dobrom i zlom.

Existuje ešte jeden typ lásky. Je to láska bez podmienok. Je to láska „milujem ťa a bodka“. Takáto láska hovorí: „Milujem ťa, bez ohľadu na to, aký si a budem ťa milovať, nech sa stane čokoľvek. Nech urobíš hocičo, moju lásku k tebe to nezmení, ani neohrozí, ani nezničí.“ Táto láska rastie poznaním milovanej bytosti, takže nie je slepá, ale pozná „objekt svojej lásky“ veľmi dobre, so všetkými pozitívnymi i slabými stránkami, kvalitami aj nedostatkami. Táto láska miluje bez požiadaviek, nie je od ničoho závislá a nie je možné si ju zaslúžiť. Jednoducho tu je a dokáže milovať aj tú zdanlivo najbezvýznamnejšiu osobu ako keby mala nekonečnú hodnotu. Tejto lásky sú schopní len vyzretí ľudia, ktorí nepotrebujú zo vzťahov stále len niečo čerpať, brať, aby zapĺňali prázdno vo svojom vnútri. Zrelá osobnosť dokáže dávať a chce dávať bez toho, že by niečo požadovala. Ak človek miluje láskou „milujem ťa a bodka“, dobrovoľne dáva seba samého. V takomto vzťahu niet miesta pre neistotu, tlak, obavy, závisť alebo žiarlivosť.

Láska v Biblii a v Koráne

Alah miluje ľudí, ak Ho poslúchajú a ak robia dobro. Alah nemá rád hriešnikov, nevercov, rúhajúcich sa, pyšných, skúpych, skorumpovaných, márnotratných a zradcov. Korán prezentuje Alahovu lásku ako podmienečnú – ak konáš dobro, mám ťa rád. Ak nie, vylučujem ťa z okruhu tých, ktorých milujem.

Biblia hovorí o Božej láske ako o láske nepodmienečnej. Boh v celej Biblii je Bohom lásky. V Prvom Jánovom liste sa píše:

„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“

V Starom zákone sa používa na vyjadrenie lásky slovo ahaba, v Novom zákone sa častejšie spomína výraz agape. Agape je láska, ktorá miluje nielen priateľov, ale aj nehodných a nepriateľov. Evanjelista Matúš píše:

„Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Obsah kresťanskej lásky vystihol Pavol v trinástej kapitole Listu Korinťanom, ktorá je nazvaná ako Hymnus na lásku:

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“

„Láska“ začiatkom roka 2004

Na Valentína v roku 2004 chceli Filipínčania v Manile prekonať svetový rekord v masovom bozkávaní. Médiá nás informovali aj o tom, že herečka Nicole Kidman stále hľadá lásku: ,,Starí Gréci, básnici, filozofi a spisovatelia sa stále zamýšľajú nad touto otázkou a nikto nevie, čo láska vlastne je. No určite je to niečo, čo sa oplatí hľadať po celý život.“

Vo februári 2004 sa lesbická študentka britskej univerzity v Bristole rozhodla predať svoje panenstvo cez aukciu na internete. Osemnásťročná študentka sociálnych vied Rosie Reidová z Dulwichu sa pre tento krok rozhodla, lebo nechcela po doštudovaní univerzity vstúpiť do života s vysokými dlhmi za vysokoškolské štipendiá. Víťazka aukcie ponúkla 8 400 libier za Reidovej panenskosť. Matka Reidovej to komentovala slovami, že „je predsa dospelá“, hovorca bristolskej univerzity považuje túto vec za čisto súkromnú záležitosť slečny Reidovej, Študentská rada univerzity však konštatovala, že „študentka môže byť zlým príkladom pre ostatných študentov.“

V marci 2004 sa jedno štvorročné francúzske dievčatko rozhodlo ísť o šiestej ráno za svojím snúbencom – šesťročným chlapcom zo spoločnej školy. Dievčatko utieklo z domu za láskou....

Je tu Valentín

Valentín je dňom zamilovaných. Niekomu prídu ľúbostné pohľadnice, pozdravy, e-maily alebo zamilované smsky. To budú tí šťastnejší. No môže sa stať, že si prečítate správu typu „Prepáč, rozmýšľala som nad všetkým a rozhodla som sa, nechcem sa už stretávať, nechcem ísť ďalej...". V takomto prípade je dobré zaspievať si pesničku od kapely Credo s refrénom: „Na svete je veľa iných radostí / keď človeka láska nazlostí / môžem predsa lúštiť krížovky / alebo hrať s inou piškvorky“ .

14.február tradične skrášľujú samé srdiečka. Hovorí sa, že srdce je sídlom lásky. Našli sme ju tam? Ak áno, prejavme svoju náklonnosť ľuďom, ku ktorým ju cítime. Naše „mám ťa rád“ si zaslúžia naši rodičia, priatelia a všetci naši milovaní.

A čo hovoria slávni o láske? Matka Tereza: „Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní.“ R. Thákur: „V láske miznú všetky protivenstvá života.“ Eros Ramazzotti: „Niet nič krajšieho, nič krajšieho ako si ty. Si jedinečná...“ Khalil Gibran: „Láska nevlastní a nechce byť vlastnená, pretože láske stačí láska sama.“ A nakoniec P. Eluard: „Bol som smutný a prišla si ty. A v tom okamihu som svetu povedal áno.“

Matúš Demko

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk