Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Čo s Usámovými hodinkami?
03-01-2005 / Lukáš Krivošík, Matúš Demko / Kultúrna vojna

Komentované články:

http://www.sme.sk/clanok-1870738.htm...
http://www.sme.sk/clanok-1871719.htm...


Brave New World

Dva dni po sebe denník SME uverejnil komentáre (M. Kusý: Pozor na politiku ideológie!; P. Javůrek: Usámove hodinky) s podobným leitmotívom. Obaja autori sú ohlasovateľmi nádherného nového sveta, bez ideologických sporov a „nového človeka“, ktorý otvorene a bez predsudkov prijíma všetko nové. Pre tento utopický svet je už nebezpečný každý, kto sa hlási k nejakému presvedčeniu, názoru, či hodnotám, nech sú akékoľvek. A tak sa v jednom nesúrodom vreci ocitne KDH s komunistami a nacistami a náš e-zin s Usámom a Chmelárom.

„Socializmus skrachoval, pretože ho prevalcovala realita...“ To sú prvé slová z kréda Pravého spektra, z ktorého citoval aj pán Javůrek. A realita prevalcovala aj mnohých ľavicových idealistov, ktorí Marxovi upísali život. Najneskôr na prelome 80tych a 90tych rokov zistili, že ich ideológia zlyhala v ekonomike aj politike. Aby ospravedlnili svoju dlhoročnú kolaboráciu s diablom, vypustili do sveta dymovú clonu o tom, že zlyhal nielen socializmus, ale hneď všetky ideológie. Téza, ktorú prebrali aj mnohí mladí publicisti.

No socializmus nepadol len tak. Studená vojna nebola len mocenským sporom. Bol to spor hodnotový a ideový. A nad socializmom v ňom zvíťazila voľná, intelektuálno-politická aliancia kresťanských konzervatívcov a klasických liberálov. Naše hodnoty nezlyhali, pán Kusý! M. Thatcher raz povedala: „To, čo je morálne správne sa nakoniec ukáže byť aj politicky prospešné.“ Podľa merítok oboch autorov boli Reagan a Thatcher zaslepenými fanatikmi. Netreba to popierať, vďaka ich radikálnosti sme dnes slobodní.

Kusý v sebe nezaprie marxistickú minulosť. Podobne ako Marx vo svojom diele už dopredu poukázal na „triedne pohnútky“ prípadných kritikov, tak aj on hovorí o tých, ktorí budú jeho koncept „dobrej a ideologicky neutrálnej správy vecí verejných“ považovať za vyprázdnený. Ide o chiméru. Tam, vo verejnej správe, kde ide o „ideologicky neutrálne“ otázky, rozhodujú kariérni úradníci. Na politické problémy je však väčšinou viac ako len jedna správna odpoveď. Z akých iných pozícií majú teda politici rozhodovať o problémoch ako z hodnotových? Politický program by predsa mal vychádzať z nejakého vnútorne konzistentného systému hodnôt, inak sa politika mení na rad za sebou nasledujúcich ad hoc opatrení. Aké je „ideologicky neutrálne“ riešenie napr. problému interrupcií?

No Kusý má maslo na hlave aj v inom smere. Niekoľko rokov bol poradcom premiéra Dzurindu. Ak mu po celý čas rozprával, že politika je „len zápasom o moc a jej udržanie“, potom sa netreba čudovať všetkým tým skupinkám, vláčikom a tajomným darcom. Dnešná arogancia moci, skutočnosť, že slušný človek už pomaly nevidí rozdiel medzi HZDS, SDKÚ, ANO a Smerom je priamym následkom morálneho zlyhania slovenských ľavicovo-liberálnych elít na čele s Miroslavom Kusým...

Keby pán Javůrek čítal nielen naše krédo, ale aj články a diskusie pod nimi, zistil by, aké rôznorodé názory tam zaznievajú. Som pyšný, že na rozdiel od iných internetových fór, sú vyjadrené veľmi kultivovane. A nielen tie pravicové. Kolektivizmus a uniformita sú nám bytostne cudzie. Až tam, kde končí spor hodnôt a myšlienok začína „kolektív, konformita, snaha zapadnúť...“ Práve oslavovaná prázdnota a zrelativizovanie všetkého, degraduje človeka na ono „sociálne zviera“.

Lukáš Krivošík


Čo s Usámovými hodinkami?

Nestal som sa redaktorom Pravého Spektra preto, aby som si uspokojil pud sociálneho zvieraťa, ktoré je podľa pána Petra Javůrka človekom. Nestal som sa redaktorom preto, aby som sa pridružil k mládencom v konzervatívnych rovnošatách a aby som si našiel miesto v stáde konzervatívcov. Uisťujem všetkých, že konzervatívci žiadne rovnošaty nenosia (doslova i v prenesenom význame slova), nie sú vôbec suchopárni a sú silnou skupinou, aj keď to liberáli potierajú.

Nie som žiadny pravicový revolucionár. Nikto z redakcie Pravého Spektra nesníva o nejakej pravicovej revolúcii. A – ako je istotne známe – konzervatívci sú vo všeobecnosti veľmi citliví a vnímaví na inžinierov, ktorí majú predstavu o tom, ako na svoj obraz zmeniť spoločnosť jednoducho, rýchlo a hneď.

Čo sa týka chiliazmu, podľa slovníka cudzích slov je to náboženská viera s koreňmi v stredoveku, podľa ktorej Kristus príde druhýkrát na svet a tisíc rokov tu bude ešte vládnuť. Je to myšlienka odporujúca kresťanskému učeniu podobne, ako ľavicový liberalizmus, antisemitizmus, antiamerikanizmus a pod. odporujú židovsko-kresťanskému chápaniu západnej civilizácie.

Nakoniec sa pokúsim ešte odpovedať na dve otázky nastolené v článku. Načo potrebuje diabol vedieť presný čas? Raz nastane jeho koniec. Raz príde tá chvíľa, v ktorej bude Zlo definitívne porazené. Dosť možné, že diabol má hodinky na to, aby vedel, koľko času mu ešte do jeho zániku ostáva. A práve preto sa svoje posledné chvíle snaží využívať na robenie čoraz väčšieho a väčšieho zla.

Čo s Usámovými hodinkami? Ktovie, prečo ich bin Ladín vôbec nosí? Snáď aby poznal presný čas, keď ho budú zatýkať. Možno pre imidž. Možno mu zastali – určite niekde v časoch, kde sa násilie považovalo za prirodzený nástroj dosiahnutia cieľa. Ale – ako sme sa presvedčili – účel nesvätí prostriedky. Čisto teoreticky Usámove hodinky môžu byť symbolom toho, že chce ešte niekde zaútočiť – nedá sa vylúčiť, že má na nich americký alebo európsky čas a počíta hodiny do ďalšieho útoku.

Čo s Usámovými hodinkami? Keď mu na ne siahneme, budeme držať aj jeho ruku. A potom nie je nič jednoduchšie, ako mu nasadiť putá.

Matúš Demko

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk