Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Prečo odmietnuť európsku ústavu
17-10-2004 / Lukáš Krivošík / EUtópia

V pondelok, 11. októbra 2004 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnila konferencia na tému „prečo treba odmietnuť euroústavu“. Konferenciu organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a české Centrum pro ekonomiku a politiku.

Prvý panel moderoval Štefan Hríb a diskutujúcimi boli minister vnútra Vladimír Palko, český europoslanec za ODS Ivo Strejček a prezident Konzervatívneho inštitútu Peter Zajac. Diskutovali o politických aspektoch ústavnej zmluvy.

Vladimír Palko zopakoval výhrady KDH k dokumentu. To znamená neochotu EÚ priznať si v preambule kresťanské korene európskej civilizácie, nesplniteľné právne nároky v charte základných práv a oslabovanie suverenity národných štátov v prospech bruselského centra.

Poslanec EP, Ivo Strejček zabával (či skôr strašil) historkami o absurdnostiach, ktoré sa v europarlamente dejú. Najviac ho šokovalo, keď zistil, že pri hlasovaní sa často nedodržiava ani len formálny legislatívny proces. Návrhy sa nezriedka vyhlásia za schválené, ak sa na nich dohodnú najsilnejšie frakcie. V týchto zákulisných dohodách ide nakoniec vždy len o to, koľko sekretárok, kancelárii a kopírok kto dostane.

Peter Zajac zhrnul najčastejšie výhrady politikov a publicistov voči konaniu ľudového hlasovania o euroústave a postavil proti ním jasné argumenty. Za zmienku stojí napr. tvrdenie, že európsky politici vyriešia naše problémy za nás a naším vlastným politikom klepnú po prstoch. Pritom politici v EÚ sa len ťažko dajú označovať za „výkvet čestnosti“. Peter Zajac spomenul dobovú debatu spred sto rokov, v ktorej Lajčiak pred Škultétym obhajoval potrebu aktívneho utvárania si svojho osudu zo strany národa. Naše problémy za nás nikto nevyrieši a je prejavom nezrelosti, takto sa na druhých spoliehať.

Druhý panel moderoval Martin Hanus a jeho témou boli právne aspekty euroústavy. Diskutujúcimi boli poradca V. Klausa a analytik CEP-u Marek Loužek, ďalej spoluautor Manifestu českého eurorealizmu Miloslav Bednář a za neprítomného predsedu SKOI Juraja Hrabka prečítal jeho príspevok Ondrej Dostál. Miloslav Bednář najskôr spomenul totalitné korene dnešnej európskej integrácie, presne v duchu knihy Znečistený prameň, Johna Laughlanda.

Vznikla zaujímavá polemika medzi ním a Marekom Loužkom o tom, či sa ústavnou zmluvou mení EÚ na štát alebo ešte nie. Martin Hanus poukázal na situáciu, kedy ani právnici nevedia s určitosťou povedať, či je v texte 41 alebo 46 klauzúl flexibility, teda možností previesť kompetencie s národného štátu na Brusel. Miloslav Bednář považuje za asi najoptimálnejší pojem „kvázisuperštát“.

Tretí panel, moderovaný Róbertom Žitňanským, bol venovaný ekonomike. Hosťami boli Dalibor Roháč z Inštitútu pre slobodnú spoločnosť, poradca V. Klausa Petr Mach a Peter Gonda za Konzervatívny inštitút.

Diskutujúci sa zhodli, že účinok ústavnej zmluvy na ekonomiku bude deštruktívny. Najmä charta zakladá nárok na absolútne nerealizovateľné socialistické nadpráva, ktoré len ďalej zaťažia ekonomiky európskych krajín. Príkladom môže byť klauzula, ktorá odborom priznáva právo podieľať sa na riadení podniku. Petr Mach poukázal nato, že už teraz majú podnikatelia čo robiť, aby sa vysporiadali s často absurdným zákonodarstvom acquis communitaire. Euroústava však daný stav nezjednodušuje, ale ešte viac zahmlieva.

Počas konferencie padalo množstvo čísel a paragrafov. Hovorilo sa o možných dopadoch konkrétnych článkov ústavného dokumentu na život bežných ľudí. Verdikt je neúprosný: radikálne oklieštenie slobody jednotlivca a kladenie prekážok tvorbe bohatstva. A to všetko v mene novej ilúzie, ktorá ale nemôže skončiť inak, ako sklamaním tých, čo v ňu uveria.

Lukáš Krivošík

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk