Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Mužatky proti Záborskej
02-08-2004 / Lukáš Krivošík / Kultúrna vojna

V šedom priestore medzi mužským a ženským pohlavím existuje zvláštne medzipohlavie. Nosí to vyťahané svetre, často aj krátke vlasy, rastú mu fúzy, fajčí to jednu cigaretu za druhou a má to vagínu – áno, ide o militantné feministky.

Zo zjavného protikladu medzi ženským pohlavím a privysokým obsahom mužského hormónu pramení viacero komplexov menejcennosti. Tie nezriedka vedú až k silným poškodeniam mozgu, ktoré u feministiek badať za každým, keď otvoria ústa.

Nie, nie, milé dámy, tento text nie je zameraný proti ženám. Obdivujem M. Thatcherovú, ale sympatická mi je aj ľavicová izraelská premiérka Golda Maierová. Mám však niečo proti feministkám a tzv. ženám z povolania. A ak píšem o feministkách nemám na mysli ženy, ktoré chcú byť nezávislé a túžia po kariére, ale fanatické ľavicové intelektuálky, ktoré broja proti „tyranii penisu“ a nespravodlivosť patriarchátu chcú nahradiť opätovným zavedením nadvlády Amazoniek, prípadne nastolením spoločnosti, ktorá používa spermobanky namiesto mužov.

Ak zase píšem o „ženách z povolania“ mám na mysli dotyčné indivíduá, ktoré si z príslušnosti k nežnému pohlaviu urobili treťosektorovú živnosť.

Často absurdný obsah činnosti týchto organizácii vynikajúco parodizuje seriál Ženatý se závazky. Al Bunda a jeho združenie NO MAAM (National Organisation of Men Against Amazonian Masterhood) aspoň neberie svoje poslanie tak vážne.

V posledných dňoch sa mužatky a ženy z povolania na pôde Európskeho parlamentu spojili, aby prekazili zvolenie Anny Záborskej za KDH do čela Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. Už samotný názov výboru silne zaváňa Georgeom Orwellom.

Nerátajú sa ženy medzi ľudské bytosti, keď popri „ľudských právach“ ešte existuje aj zvláštne kategória „ženských práv“? Sú nejaké ľudské práva, ktoré sú vlastné len mužom, alebo len ženám?

A k tej rovnosti pohlaví: čo to dočerta je? Pred zákonom sú si predsa všetci rovní. Je pravda, že v životných situáciách sa často stretneme s nerovnakým zaobchádzaním. Ženy platia vyššie poistné, pretože žijú dlhšie ako muži, chodia na materskú dovolenku, lebo muži rodiť (zatiaľ!) nevedia a môžu sa uliať z vojny.

A týmto sa odlišnosti nekončia. My muži sme napríklad lenivejší a neporiadnejší. Už Maggie Thatcherová celkom pravdivo povedala: „Ak chcete slová, obráťte sa na muža, ak chcete činy, obráťte sa na ženu!“ Ženy sú zase falošnejšie a manipulatívnejšie. Aj to je dané historicky. Kvôli mužskej nadvláde bolo jedinou šancou ako mohla žena ovplyvniť muža manipulácia pomocou svojho kuchárskeho umenia, prípadne nejakého sexy prádielka...

Muži a ženy sú jednoducho odlišní a tak čo iné môže byť oná rovnosť pohlaví, ako štátom organizované, násilné prerozdeľovanie práv, povinností a peňazí? Ak sa ale názov výboru podobá na antiutópiu „1984“, jeho činnosť už pripomína niečo medzi zletom bosoriek a psychiatrickým oddelením ženskej väznice.

Výbor totiž už dvadsať rokov presadzuje najmä krajne ľavicovú feministicko-lesbickú agendu. Doteraz nebol predseda výboru z EPP-ED. Socialistky, zelené a ľavicové liberálky by si tiež mohli pomaly zvyknúť na to, že je D-E-M-O-K-R-A-C-I-A. Ľudovci sú jednoducho najsilnejšou frakciou v EP. Navyše by ľavica mohla konečne začať s uplatňovaním tolerancie, ktorou sa tak oháňajú aj voči kresťanom. Alebo je výbor pre práva žien a rovnosť príležitostí vyárendovaný len pre nositeľov titulu RSDr.?

Samozrejme, problémy medzi pohlaviami naozaj existujú. Obávam sa ale, že feministické reči skôr riešenie odďaľujú a komplikujú. Hlavným problémom je, že muži prestávajú byť mužmi a ženy ženami. Teda nie „rodové stereotypy“, ale ich rozklad. Muži sa jednoducho menia na slabochov. Mužnosť sa vždy chápala, ako istá kombinácia tvrdosti a nežnosti. Chlap bol tvrdý a nepoddajný voči výzvam života a nežný práve k svojím deťom a žene. Násilie voči ženám môže byť príznakom tohto moderného vývoja. Týranie žien môže byť okrem iného snahou dnešných mužov zakryť, že sa vlastne stali slabochmi.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk