Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Priama linka k Bohu
06-08-2004 / Peter Frišo / Kultúrna vojna

Recenzia na nový album: Marek Novotný & hostia: Na krídlach chvály

„Tak vstávaj, dnes svojho Boha chváľ, nech celou zemou znie:

    Ježiš,

jediný pravý Kráľ, dnes ťa vyslobodil.“

Pred časom „zúrila“ v Trenčíne Pohoda. Veta dosť ďaleko od kontextu recenzie, ale aj v kontraste s ňou. Mohol som totiž rovnako byť na Pohode a predsa by som mal menší pôžitok, než aký mám pri počúvaní nového CD Mareka Novotného.

Dobrá partia

Kde sa zídu dvaja a viacerí v Ježišovom mene, tam je samotný Pán s nimi. Uistil nás o tom a pravidelne nám to potvrdzuje. Už to samotné je dostatočným dôvodom pre ocenenie dielka, ktoré je predovšetkým – ako nás upozorňuje aj názov – chválou.

Chvály tvoria u nás na Slovensku najdôležitejšiu časť gospelu, aj keď treba uznať, že hranica medzi koncertom a chválami nie je celkom jasná. Alebo inak, chvály zväčša môžu byť aj koncertom, kým nie všetky koncertové piesne sú vhodné ako chvály.

Chválové piesne majú iný charakter, sú predovšetkým modlitbou. Spočívajú zväčša v spievaní jednoduchých viet, či veršov na slávu Bohu – kto ich zažil, ako aj pocit Božieho dotyku, vie najlepšie o čom hovorím. Zväčša sa viackrát opakujú a srdce pri nich stúpa až do nebies, ďaleko tak presahujú koncertové piesne.

Marek Novotný patrí rozhodne ku gospelovej a hlavne chválovej špičke, evidentné to bolo už z albumu Liek pre tento svet, nový album Na krídlach chvály však už tak silno nastavenú latku posunul ešte oveľa vyššie. Je viac chválovejší a táto pozícia Marekovi, ako sám priznáva, sedí. Albumu nie je čo vyčítať ani čo sa týka kvality hudby, ktorá pri chválach nie je taká podstatná. Tu dokonca ďaleko predbieha i komerčné skupiny.

Na albume sa zišla jednoducho výborná partia.

Riša Čanakyho dnes určite pozná každý fanúšik gospelu, gospelovou ikonou jeho formátu je maximálne ešte Mária Podhradská. O Rišovi by sa toho dalo napísať mnohé (od pôsobenia v Kompromise, cez vedenie chvál v Bratislave, Kampaň pre Ježiša, Spoločenstvo pri dóme sv.Martina, až po Frekvenciu M na rozhlase), stačí však dodať, že desiatky jeho piesní poznajú a spievajú tisícky kresťanov na Slovensku. Medzi chválové jednotky patrí však aj ďalší z priateľov, ktorých si Marek prizval na svoj druhý album Braňo Letko. Album Lamačských chvál, v ktorých je Braňo lídrom, sa napríklad nedá opočúvať, ani nehoriac o Braňovom humore. Ten si Braňo “neodpustí” ani pri takých zásadných zlomoch, ako bolo narodenie jeho dieťaťa, ktoré si s manželkou vymodlili napriek tomu, že lekári tomu dávali malú šancu. Ani posledný zo štvorice spevákov, Marián Lipovský však nie je medzi fanúšikmi gospelu neznámy a jeho výrazný hlas dobre dopĺňa ostatných.

To isté platí aj pre tri dámy (Denisa Adamkovičová nahrala s Marekom prvý album, ďalej Soňa Jančíková a Mária Lačná), ktoré krásnej modlitbe chvál dodávajú to, čo mu chýba k dokonalosti, podobne ako inštrumentalisti, medzi nimi Adam Váry.

Kto spieva, dvakrát sa modlí

Obsah je predovšetkým charakteristický svojou otvorenosťou. Autorovi nejde o komerčný úspech, ale predovšetkým o oslavu Boha, Ježiša Krista, čo sa na rozdiel od niektorých „kresťanských“ skupín neusiluje nijako zakamuflovať. Práve naopak, nehanbí sa za svoju vieru, raduje sa z toho, že ju môže týmto spôsobom vyznať. Tak, ako spievajú Lamačské chvály: „Nakloň ucho Pane, mojim slovám, maj pochopenie mojej nepokojnej mysli. Vypočuj ma Pane, keď k Tebe volám, môj Kráľ sa modlím k Tebe“. Ide o najhlbšie vyznanie lásky živému Kristovi, ktorému nechýba potrebné srdce.

Nechýba vďaka „Jediný si počul, keď som volal len v Tebe som slobodný“, velebenie „Nech je oslávené meno nášho Pána, nech je vyvýšený Pán“, prosby „Pane, prosím živú vieru mi daj“, oslava Boha „Kto je ako Ty? Kto dokáže nasýtiť hladné zástupy? Nik nie je ako je Pán“, smútok nad vierou a stavom sveta „Tento svet vraví: Boha niet, topí sa v bahne hriechu a v mori prázdnych viet“, túžby „Tak ako jeleň dychtí za vodou, tak moja duša Pane, túži za Tebou“, či už spomínaných osobných vyznaní „Opäť môžem stáť pred Tebou, priniesť srdce, čo po Tebe horí... pred mocným Bohom, čo nové veci tvorí“.

CD sa nielen dobre počúva, ale je výbornou pomôckou k osobnej modlitbe, k osobnej chvále Boha. K chváleniu Boha netreba zvláštny talent, nestávate sa médiom ezoterických hier, naopak, sám Pán sa ku vám nakloní, ak chválite s úprimným milujúcim srdcom. Nakoniec vás dokonca vedie a už spieva viac vaša duša ako ústa, ani nemusíte presne sledovať texty piesní.

Na krídlach chvály

Na nich som aj pri písaní týchto riadkov. Môžem tak viesť dialóg s Pánom. Oslobodzujem sa tak od rozsiahleho a hlbokého mora chýb, možno inokedy priveľmi kategorických a tvrdých vyhlásení od svojej hriešnosti. Možno aj na to je tento album dobrý: ako ponuka zmeniť svoj život k lepšiemu.

Album je skutočnou priamou linkou k Bohu. V každom prípade, na slovenskom gospelovom nebi zažiarila opäť jasne jedna hviezda. Určite sa zaradí medzi to najlepšie, čo na poli chvál u nás vzniklo, vedľa takých výborných skupín ako Rieka života, Tretí deň, či Lamačské chvály.

Peter Frišo

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk