Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Otvorený list švédskemu kráľovskému veličenstvu
20-07-2004 / Kolektív autorov / Kultúrna vojna

Bratislava 15. júla 2004

Vaše kráľovské veličenstvo,

cítime morálnu povinnosť obrátiť sa na Vás, aby sme vyjadrili naše hlboké znepokojenie nad prípadom švédskeho pastora Ake Greena. Pán Green počas svojej kázne v roku 2003 označil homosexualitu za „abnormálnu, za strašný rakovinový nádor na tele spoločnosti“ a bol nedávno odsúdený na mesiac väzenia.

Chceme s veľkým dôrazom prehlásiť, že takáto reakcia na vyjadrenia pastora je prejavom netolerantného myslenia, porušením náboženskej slobody, slobody slova a diskrimináciou kresťanskej identity.

Milióny kresťanov už storočia podľa svojej viery prísne rozlišujú medzi človekom a jeho skutkami a hoci otvorene označujú mnohé typy ľudského konania za nemorálne, dotyčnú osobu ako človeka bezpodmienečne milujú. Mimochodom, nikomu – ani homosexuálom – svoj názor na život nevnucujú.

Kresťania na celom svete považujú za svoju najdrahšiu identitu a najväčšiu povinnosť zachovávať vernosť tejto svojej viere a očakávajú, že spoločnosti, v ktorých žijú, im vytvoria podmienky na jej slobodné praktizovanie, vrátane rozprávania o nej. Preto Vás žiadame, aby ste sa z pozície Vašej autority pričinili o okamžité prepustenie a odškodnenie p. Ake Greena a zabránenie opakovania sa takéhoto prípadu v budúcnosti. Po trpkej skúsenosti z rokov komunizmu, keď kresťania aj nekresťania boli u nás prenasledovaní pre svoje názory, si nesmierne vážime občiansku slobodu a uvedomujeme jej hodnotu.

Tolerovať znamená strpieť iné názory, nie súhlasiť s nimi. Uväznenie kresťana za púhu vernosť svojej viere povedie nie k budovaniu tolerancie, ale môže spôsobiť poľutovaniahodné prejavy vzájomného nepriateľstva medzi kresťanmi a homosexuálmi. A to nie je v záujme pokoja ani rozvoja ľudskej spoločnosti.

Naša výzva spolu s nespočetnými hlasmi ľudí, kresťanov aj nekresťanov, z celého sveta je vyjadrením pevného presvedčenia, že Európa má byť miestom plurality, slobody a otvoreného dialógu, kde majú svoje isté a nezastupiteľné miesto aj cirkvi a náboženstvá. Nikto, kto má čisté svedomie sa nemusí báť opačného názoru, aj keď je vyslovený expresívne a s veľkým dôrazom.

S úctou

Michal Svetský
(za všetkých podporovateľov)

Príloha: zoznam podporovateľov

Zoznam ľudí, občanov Slovenska, ktorí podporujú tento list:

Michal Svetský, lingvista, Bratislava
Juraj Kušnierik, kníhkupec a publicista, Bratislava
Marián Gavenda, katolícky kňaz, Bratislava
Dušan Jaura, pedagóg, Bratislava
Jaroslav Daniška, poradca ministra vnútra, Púchov
Martin Hanus, žurnalista, Bratislava
Vladislav Gális, novinár, Banská Bystrica
Marína Gálisová, novinárka, Banská Bystrica
Luboš Kubín, politológ, Bratislava
Terézia Kolková, žurnalistka, Bratislava
Jozef Majchrák, politológ, Bratislava
Dominik Okenica, poradca ministra vnútra pre legislatívu, Bratislava
Monika Kuhajdová, poradkyňa ministra vnútra, Bratislava
Peter Martinovič, podpredseda Mladých konzervatívcov, Bratislava
Patrik Daniška, študent, Púchov
Juraj Lauko, doktorand na Trnavskej univerzite, Bratislava
Daniela Bezáková, študentka, Partizánske
Dáša Klcovská, študent, Kálnica
Peter Frišo, študent, Trnava
Veronika Kolková, študent, Bratislava
Anton Vydra, doktorand na Trnavskej univerzite, Svidník
Katarína Záremská, zamestnankyňa štátnej správy, Banská Bystrica
Ján Baňas, študent, Dolný Kubín
Andrej Popovec, právnik, Bratislava
Pavol Kubík, filozof, Bratislava
Magda Kurucová, pracovníčka MVO, Bratislava
Andrej Lettrich, zálohovací technik, Bratislava
Anna Palková, učiteľka, Bratislava
Mária Kolková, zamestnankyňa štátnej správy, Bratislava
Martin Luterán, zamestnanec štátnej správy, Košice
Eva Kyselicová, administratívna pracovníčka, Bratislava
Juraj Šúst, doktorand na Trnavskej univerzite, Trnava

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk