Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Relativizmus náš každodenný
20-11-2003 / Martin Kamenský / Rôzne

Je mi smutno, že som si musel na prednej strane denníka prečítať titulok ako z dôb minulých. Je tomu už štrnásť rokov, čo sa naša spoločnosť snaží spolu s budovaním novej kultúry na pevných hodnotách, vyrovnať so svojou minulosťou. Veľa sa hovorí o komunistickom režime, poukazujeme naň a snažíme sa ho akosi z každej strany kritizovať. Samozrejme, že s tým súhlasím, ak je takáto kritika vedecky a historicky podložená. Nedarí sa nám to veľmi dobre. Je tu veľa pseudo-odborníkov. Vďaka aspoň za tú časť skvelých historikov.

Je mi však smutno z toho, že sa snažíme vyrovnať s jednou diktatúrou, ktorá nám vládla v dobe nie tak minulej, a pritom máme stále nevyrovnané účty s ideológiou, ktorá tu bola predtým.

A súčasnosť mi to iba tvrdo potvrdzuje. V politickej inštitúcii, ktorá má chrániť ústavné zriadenie nášho štátu, vznikajú fašizoidné správy, v ktorých sú ľudia hodnotení podľa etnickej a náboženskej odlišnosti. Ako si môže táto inštitúcia myslieť, že ľudia uveria „blábolom” o účelovosti takýchto informácií, keď jej činnosť vedie osoba známa svojimi názormi na medzivojnový Slovenský štát?

Celkom tragikomicky preto vyznievajú hlasy tých, ktorí sa snažia dokonca obhajovať a relativizovať túto správu. Ale relativizmus je vlastný strane, ktorá tohto človeka do jeho funcie dosadila. Dôležité sú kariérne postupy, dobrá reklama a prointegračný imidž. Etické hodnoty ostávajú stále v podzemí. Žiadna sebareflexia, či pokus vdýchnuť straníckej mašinérii ducha morálky. Fantastickí slovní ekvilibristi relativizmu sa domnievajú, že ľudia aj tak opäť zabudnú a stačí im podsúvať úbohé výhovorky.

Je mi smutno, že má takýto morálny relativizmus živnú pôdu v slovenskej politickej kultúre. Vráťme sa späť k správnym morálnym hodnotám, poučme sa z dejín a odmietnime etický relativizmus určitých politických špičiek, ktoré sa usilujú farizejsky brániť antisemitizmus. Iba tak sa môžeme vyrovnať so svojou minulosťou a vedieť včas odhaliť prípadné ohniská nedemokratických praktík v našej spoločnosti. V minulosti sa nám to často (hoci nie vždy úplne našim pričinením) nedarilo.

Martin Kamenský
člen ODM
vysokoškolský študent

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk