Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Odklad na (ne)určito
19-11-2003 / Peter Filin / Komentáre

Novela zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva, ktorú vo štvrtok schválil parlament a ktorá nezavádza finančnú spoluúčasť študentov, je ďalšou zlou správou pre tých, ktorí dúfali, že proreformný kurz prevládajúci od posledných parlamentných volieb sa rozšíri nielen do rezortov zdravotníctva, vnútra alebo sociálnych vecí, ale aj na ministerstvo Martina Fronca.

Argumenty hovoria jednoznačne prinajmenšom za spoluúčasť študentov na financovaní svojho štúdia, keď už nie za úplné spoplatnenie vysokoškolského štúdia. Preto je naozaj nepochopiteľné správanie ministerstva, ktoré akoby nemohlo nájsť odvahu prísť s naozaj reformným návrhom novely. Ako je známe, prvá verzia, ktorá ešte obsahovala v texte finančnú spoluúčasť vysokoškolákov, neprešla cez ministerstvo financií, hlavne pre príliš chybnú sociálnu filozofiu. Preto minister Fronc prišiel s druhým návrhom novely, v ktorej namiesto toho, aby sprísnil pasáže o sociálnych štipendiách, spoplatnenie štúdia úplne vypustil. Určite aj to napomohlo ľahšiu priechodnosť zákona v parlamente, ale problém sa tým nerieši.

Ministerstvo školstva už oznámilo, že návrh na spoplatnenie do parlamentu ešte raz predloží, ale za štúdium by sa malo platiť až od septembra 2004, čo znamená dva roky po parlamentných voľbách, v ktorých prevzala moc súčasná koalícia. Od pána Fronca, ktorý štyri roky pôsobil ako štátny tajomník ministrov Ftáčnika a neskôr Ponického, zodpovedajúci za vysoké školstvo, sa očakávalo, že jeho hlavnou prioritou bude práve táto problematika - t.j. vysoké školstvo. A keďže ako predstaviteľ pravicovej strany, ktorá je súčasťou pravicovej vlády, avizoval, že k spomínanému spoplatneniu aj dôjde, predpokladalo sa, že jedným z prvých krokov ministerstva školstva bude novela zákona o vysokých školách zavádzajúca poplatky.

Pri súčasnom vývoji nielen v parlamente, ale hlavne v koalícii existuje reálna možnosť, že táto štvorkoalícia sa ďalšej novelizácie zákona o vysokých školách „nedožije“. Už odsúvanie spoplatnenia - tohto nevyhnutného kroku - pôsobí veľmi nepriaznivo, nehovoriac o absolútne nezodpovednom premrhaní skvelej šance zaviesť finančnú spoluúčasť študentov na štúdiu pri súčasnej priaznivej konštelácii v parlamente.

Peter Filin
(Autor je členom Občiansko-demokratickej mládeže a vysokoškolským študentom)

Článok autora vyšiel dňa 11. novembra 2003 v denníku SME.
Jeho uverejnením chceme rozprúdiť diskusiu o školskom systéme na Slovensku.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk