Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

ODM Bratislava k 28. októbru
28-10-2003 / Peter Martiš / Rôzne

ODM Bratislava si 28. októbra 2003 pripomenula 85. výročie vzniku Československej republiky. Považujeme túto udalosť za jednu z najvýznamnejších v novodobých slovenských dejinách. Nový Československý štát znamenal uchovanie samotnej genetickej podstaty slovenského národa. Zároveň dostali naši predkovia prvýkrát reálnu možnosť prejsť od emancipácie k transformácii v moderný politický národ. Bez 28. októbra by cesta k 1. januáru trvala dlhšie, ak by vôbec bola možná.

ODM Bratislava preto nechápe macošský prístup väčšiny slovenských politických inštitúcií k 28. októbru. Dôsledkom je nevedomosť či nezáujem verejnosti, chápajúcej sviatok ako výlučne český.

Po desiatich rokoch a opadnutí emócii, ODM Bratislava požaduje opätovné zaradenie 28. októbra na zoznam štátnych sviatkov Slovenskej republiky.

Prihlásme sa konečne k vlastným dejinám.

Schválené v Bratislave, dňa 28. októbra 2003

koordinačná rada ODM Bratislava

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk