Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Bratislavský snem ODM
16-11-2002 / Michal Šula / Rôzne

Po tretí krát od vzniku bratislavského klubu ODM sa všetci jeho členovia mohli zísť na každoročnom sneme mestskej organizácie ODM v Bratislave. ODM Bratislava mala doposiaľ od svojho vzniku dva snemy. Tento rok to vyšlo na sobotu 9.11. Delegáti snemu mali znovu možnosť vyjadriť sa k smerovaniu činnosti ODM Bratislava a po prípade to premeniť v personálnej rovine. Tohto ročný snem sa uskutočnil v priestoroch Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika v Bratislave, čo bolo zmenou oproti predchádzajúcim dvom snemom.

Pätnásť minút pred začiatkom snemu prvý delegáti nervózne prešľapovali pred bránou KI. Nakoniec sa ich nazbierali dve desiatky, ku ktorým sa neskôr pridali aj niektorí pozvaní hostia. O pol tretej mohol snem začať.

Snem otvoril vtedajší predseda ODM-BA Michal Šula, ktorý privítal delegátov, zrhnul činnosť za posledný rok a uviedol niektoré výzvy pre nasledujúce vedenie. Ďalším krokom bolo zlúčenie organizácií ODM Bratislava a ODM- Pezinok. Pezinok zastúpený Pavlom Tóthom a Bratislava zastúpená Michalom Šulom dali zelenú zlúčeniu týchto dvoch klubov v jednu členskú základňu. Rozhodnutie bolo odobrené delegátmi snemu.

Michal Šula poďakoval všetkým svojím spolupracovníkom a oznámil, že nebude ďalej kandidovať na post lídra. Nasledovalo zvolenie volebnej komisie, ktorá dohliadala na legálnosť a spravodlivosť volieb nových orgánov snemu. Predsedníctvo sa zmenilo z počtu 4 na 3 a to zrušením jedného postu podpredsedu. Táto zmena bola ukotvená aj v stanovách. Nové predsedníctvo sa bude skladať z 1 predsedu a 2 podpredsedov. Koordinačná rada bude doplnená o šéfov odborných sekcií.

O post predsedu sa uchádzal dovtedajší podpredseda Ondrej Jombík, ktorý po voľbách, kde nemal protikandidáta, sa stal novým predsedom ODM-BA. Do boja o dve podpredsednícke miesta sa zapojili traja kandidáti. Martin Kamenský, Martin Pener a Andrej Mongiello. Novými podpredsedami sa stali Martin Pener a Martin Kamenský.

Po diskusii boli utvorené tri odborné sekcie. Sekcia pre vzdelanie na čele s Borisom Halásom, sekcia pre zahraničie, ktorej lídrom je Peter Gažík a sekcia pre vnútornú organizáciu, ktorú má na starosti Marek Mišečka. Do trojčlennej zmierovacej a kontrolnej komisie, ktorá nad všetkým dohliada boli zvolení Rastislav Červenka, Matej Krkoška a Martin Hanus.

Po obsadení všetkých postov sa viedla diskusia o budúcej činnosti. Pravidelne sa budú konať diskusné kluby, záujem bude aj o komunálnu politiku, pokračovať sa má vo vydávaní e-zinu Pravé Spektrum, podieľaní sa na činnosti ODM a iné aktivity.

Po sneme nasledovalo malé občerstvenie, pri ktorom mohli delegáti a sympatizanti neformálne diskutovať. Na občerstvení sa zúčastnil aj predseda ODM Miroslav Lopata. Občerstvenie bolo dôstojným ukončením celkom vydareného snemu Mestskej organizácie ODM Bratislava, ktorý mierne pokračoval v najbližšej kaviarni.

Michal Šula

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk