ISSN 1335-8715

12-12-2007   Marek Hrubčo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Drobné poznámky k evolučnej stratégií kresťanstva

Bohabojnosť je počiatok múdrosti, píše žalmista (Ž 111,10). To by bola prvá reakcia na článok Lukáša Krivošíka (Kresťanstvo ako evolučná stratégia a uctievači naivného rozumu). K nej prikladám moje poznámky, ktoré nechcú vyvracať ani útočiť na základné tézy článku (napokon, v mnohom, najmä v základnej línii kritiky racionalistických konštruktov mu dávajú zapravdu). Chcú iba doplniť a znovu usporiadať niektoré referencie na pojem náboženstva, špecificky kresťanstva.

Reakcia na príspevok

RE: Od dynosaura po Adama
autor: Anton Ziolkovský
webstránka: http://ziolkovsky.blog.sme.sk
pridané: 19-12-2007 16:21


Už sv. Tomáš Akvinský sa pýtal, či je teológia vedou. Podľa anjelskeho doktora existujú dva typy vied. Najskôr sú tie, ktoré zo známych princípov pokračujú priamo k ľudskému intelektu, ako napríklad aritmetika. Druhú skupinu tvoria disciplíny, ktoré berú princípy z im nadriadených vied. Tak podľa Tomáša hudba funguje na matematickom princípe. Do tejto skupiny radí aj teológiu, ktorá vychádza z princípov vyššej vedy. On ju nazýva „vedou Boha a blažených“.

Teológia sa zrodila spolu s kresťanstvom. Už v časoch apoštolskej cirkvi bolo nevyhnutné nielen podľa viery žiť, ale aj reflektovať jej tajomstvá. Príkladom sú novozákonné spisy. Aj keď boli písané s pastoračným či katechetickým cieľom, nemožno im uprieť snahu vnímať pravdy viery v kontexte, hľadať medzi nimi súvis a pokus o ich systematizáciu. Ak hovoríme o systematickej reflexii a o usporadúvaní poznatkov, sme v počiatkoch teológie ako vedy. Každá veda má predmet záujmu a používa vlastnú metódu. Predmetom záujmu teológa je z jednej strany základná udalosť ukrižovania a zmŕtvychvstania Božieho Syna, Ježiša Krista v kontexte dejín spásy a na opačnej strane úplná a bezdpomienečná odpoveď človeka ako prirodzená reakcia na úplné Božie darovanie sa. Teológia má vlastnú metódu.

Myslím, že tvrdenie, že dogma je popretím vedy, neobstojí. Pokúsim sa vysvetliť. V každej vede sa vychádza z určitých predpokladov. Každý vedec skúma svoj predmet vo vedomí, že raz sa ho intelektuálne zmocní, čiže pochopí, na základe akých zákonistostí funguje. Úlohou každého vedca je teda čo najlepšie porozumieť vlastnému predmetu. Výnimkou nie je ani teológia. Všetci vedci veria, že je možné sa k poznaniu vecí priblížiť stále viac. Dogma je síce záväzným vyjadrením pravdy viery, určite však nemusí byť najdokonalejším a už vôbec ju nemožno stotožniť s Božím slovom. Druhý vatikánsky koncil, keď hovorí o Magistériu Cirkvi, tak pripomína dve základné veci: Magistérium síce ako jediné má právo na autentickú interpretáciu Božieho slova, zároveň však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži.

Dogma je z tohto pohľadu vždy len ľudským vyjadrením dôležitej pravdy viery, aj keď s najvyšším stupňom záväznosti. Na rozdiel od iných vieroučných vyjadrení sa však odvoláva priamo na Božie zjavenie. Je pravdou, že pre teológiu je hlavným prameňom poznania Božie zjavenie, čiže v tomto zmysle sa zjavne líši od empirických vied. Avšak úlohou teológie ja toto Zjavenie interpretovať a prehlbovať. Takto vzniká veľmi dynamický priestor na individuálnu vedeckú prácu, kde dogma nie je prekážkou, práve naopak, silným vnútorným impulzom. Treba však podotknúť, že teológia bez viery nie je možná. Ak by sme odmysleli vieru, akákoľvek dogma by bola nepochopiteľnou a nezrozumiteľnou.

Ešte jedna poznámka ako (nedokonalé) porovnanie s empirickými vedami. Aj tam sú vedci presvedčení, že sa môžu dopátrať pravdy. Tá pravda v podobe istých mechanizmov alebo zákonitostí je ukrytá vo veciach samých podobne ako pravdy viery sú ukryté v Zjavení. Vedci dospejú do istého štádia, kedy nejakú skutočnosť začnú rešpektovať ako holý fakt a od tej chvíle o nej nikto nepochybuje (vzorce, fyzikálne zákony atd) To však vôbec neznamená, že by nebolo možné o tom ďalej hovoriť alebo v kontexte ďalších poznatkov hľadať novú interpretáciu. Chcem tým len povedať, že aj empirické vedy narábajú s tvrdeniami, ktoré môžu mať v komunite štatút tézy s legitímne najvyšším stupňom záväznosti.


 
Meno:
E-mail:
Web stránka:
Predmet:
Text správy:

Zadajte iniciály Pravého Spektra - PS:
(antispamová ochrana)
 
 

Upozornenie

Príspevky v diskusii k článku sú osobnými názormi jednotlivých čitateľov. Redakcia Pravého Spektra za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

Diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom budú odstránené.

O problematických príspevkoch nám môžete dať vedieť e-mailom na adresu redakcie.

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group