ISSN 1335-8715

15-11-2006   Roman Joch   Ideológia   verzia pre tlač

Opä» 2 x Roman Joch

Roman Joch je konzervatívny gentleman, ktorý vo svojich článkoch dokazuje, ľe konzervativizmus je viac, neľ len politická ideológia. Je to ľivotný ątýl. Dokazuje to aj v dvoch nasledujúcich textoch. Drogy - západní jsou symbolem civilizace, východní symbolem barbarství, tvrdí Joch vo svojom prvom článku. V druhom, s názvom Casino Royale – aneb co očekávat od nové bondovky, rozoberá nového Jamesa Bonda.

Reakcia na príspevok

Vo vojne proti drogám treba vymeniť generálov
autor: BeBe
webstránka: http://adarena.blogspot.com
pridané: 17-11-2006 15:52


Jedným z častých prejavov alkoholizmu je domáce násilie namierené aj voči deťom. Roman Joch chváli alkohol a dáva za príklad otca, ktorý sa vyhráža vlastnému synovi takmer vraždou. Roman Joch je jednoducho jemný muž - gentleman.

Vojnu proti drogám prehrávame. V tom jedinom sa dá s pánom riaditeľom pražského občianskeho inštitútu súhlasiť. Tragickým omylom však je myslieť si, že totalitne represívna drogová politika zbavila Saudskú Arábiu drog. Nie je to pravda. Aj tam narastá počet užívateľov marihuany, kokaínu a heroínu.(1)(2)
Mimochodom John McCain má v názore na drogovú problematiku oveľa bližšie k dynastii Saudov ako k svojmu fanúšikovi Romanovi Jochovi.(3)

Som rád, že som sa vďaka tomuto článku mohol zoznámiť s názorom popredného konzervatívneho ideológa na drogy. Ako ukážem ďalej, je to názor nekompetentný, zmätený a postavený na chybných predpokladoch.

Na začiatok by to asi chcelo vyjasniť si pojmy. Čo nebude úplne jednoduché. Pomerne nejasný je už samotný pojem droga. Definícii typu: psychotrópne látky vyvolávajúce závislosť, pokojne vyhovuje aj čokoláda. (4) Pre potreby tohto textu si drogy zadefinujme taxatívne. Za drogy považujme psychotrópne látky najčastejšie užívané: Alkohol, Tabak, Kokaín, MDMA, Heroín, Marihuanu a iné halucinogény (LSD, psylocobín).

Rozdeliť ich môžeme podľa rôznych kritérií na legálne a nelegálne; prírodné a syntetické; halucinogény, stimulanty, narkotiká... ; opiáty, fenylamíny, barbituráty ...

Roman Joch si však zvolil vlastné delenie:drogy tradičné a netradičné, východné a západné, civilizované a barbarské. Toto delenie vychádza z konzervatívnej premisy, že čo je súčasťou západnej civilzačnej tradície je dobré. Je to nezmyselné a vnútorne rozporuplné delenie. (Už samotné príklady tzv. východných drog ukazujú, ako je autor v tejto problematike "doma". Marihuana a hašis sú v princípe to isté a ópium sa v súčasnosti užíva na západe asi v rovnakých množstvách, ako éter.)
Kam by sme podľa tohto rozdelenia zaradili syntetické drogy ako MDMA (Extáza) a LSD. Sú to na výsosť západné a teda civilizované drogy ? Nie, nie sú, mohol by namietnuť autor, pretože tu nie sú dostatočne dlho na to, aby sa mohli stať tradičnými. Nebudeme tu teraz rozoberať, ako to z tohoto pohľadu vyzerá s marihuanou, ktorú do Európy doniesli Skýti, viac ako 2000 rokov pnl. (5) Rozpornosť Jochovho delenia si ukážeme jasnejšie na porovnovaní tabaku aplikovaného formou cigariet a kokaínu. Ten síce autor priamo nespomína, ale iste by ho nezaradil medzi drogy tradičné, západné a civilizované.
Tabak bol pôvodne rituálnou drogou pôvodných obyvateľov Ameriky. Biely človek si ho privlastnil a svojou technologickou dômyselnosťou upravil tak, aby zosilnil jeho účinky. Cigarety boli pôvodne považované za liečivé a neškodné. Až vývoj lekárskej vedy ukázal na na fatálne dôsledky ich užívania a tak sa fajčiari postupne stávajú ostrakizovanou a na okraj spoločnosti vytláčanou skupinou. (6)
Kokové listy boli tradičnou drogou pôvodných obyvateľov Ameriky. Biely človek si ju privlastnil a svojou technologickou dômyselnosťou upravil tak, aby amplifikoval jej účinky. Kokaín bol pôvodne považovaný za liečivý a neškodný. Až vývoj lekárskej vedy ukázal na fatálne dôsledky jeho užívania a tak sa kokainisti postupne stali ostrakizovanou a na okraj spoločnosti vytláčanou skupinou.(7)
Fajčenie cigariet je súčasťou západnej kultúry rovnako dlho, ako užívanie kokaínu a má za sebou rovnakú históriu. Z pohľadu delenia, ktoré navrhol Roman Joch sú teda cigareta a lajna koksu rovnako tradičné, západné a civilizované drogy.

Ďalším chybným predpokladom sú vlastosti, ktoré Roman Joch priúisuje alkoholu na jednej a východným drogám na druhej strane. Alkohol je podľa neho drogou priateľstva, zábavy a mužnosti. (Čo len ukazuje, ako účinná je marketingová komunikácia alkoholových producentov. Niektorú z týchto vlastností nájdete ako kľučové posolstvo takmer v každej reklame na alkohol.) Prostredníctvo východných drog sa podľa Jocha spôsob ako sa frustrovaní jedinci vyrovnávajú so svojou úzkosťou. Opak je pravdou. Alkohol je pomerne účinné anxiolytikum (rozpúšťač úzkosti). Práve táto jeho vlastnosť robí z plachých introvertov levov parketov a zo slabochov agresívnych bojovníkov. Po odznení účinkov sa však pôvodná anxieta vracia v ešte silnejšej forme, čo vyvoláva nutkanie znova sa opiť roztočiť jeden z bludných kruhov závislosti. (8) Nie náhodou niektoré klasifikácie radia alkohol depressantom ako valium a xanax. (9) (10)
Marihuana a iné halucinogény úzkosti nezbavujú skôr ju môžu vyvolať. (9)(10)


Nepochybujem, že náboženský konzervatívec musí brániť alkoho už len kvôli tomu, že táto mimoriadne nebezbečná droga je dôležitou súčasťou katolíckej liturgie. Roman Joch ho však bráni veľmi neobratne. Myslím si, že vojnu proti drogám prehrávame práve kvôli tomu, že ju zatiaľ vedú generáli s podobne mylnými predstavami.

(1)http://www.unodc.org/egypt/en/country_profile_saudiarabia.html
(2)https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html
(3)
http://www.ontheissues.org/celeb/John_McCain_Drugs.ht...
(4)
http://www.chocolate.org/choclove/index.htm...
(5)
http://www.marijuanaaddiction.com/marijuana_timeline.htm...
(6)
http://www.tobacco.org/History/Tobacco_History.htm...
(7)
http://www.stopcocaineaddiction.com/history-of-cocaine.ht...
(8)
http://jnnp.bmj.com/cgi/content/full/75/suppl_3/iii1...
(9)
http://www.yic.gov/drugfree/drugeffects.htm...
(10)
http://www.bankhead.net/BoozeAndDrugs/classification.htm...

P.S. Všetkým ktorých zaujíma drogová problematika a pánovi Jochovi doporučujem tento dokument BBC:
http://video.google.ca/videoplay?docid=290862102307353115...


 
Meno:
E-mail:
Web stránka:
Predmet:
Text správy:

Zadajte iniciály Pravého Spektra - PS:
(antispamová ochrana)
 
 

Upozornenie

Príspevky v diskusii k článku sú osobnými názormi jednotlivých čitateµov. Redakcia Pravého Spektra za ich obsah nenesie ľiadnu zodpovednos».

Diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom budú odstránené.

O problematických príspevkoch nám môľete da» vedie» e-mailom na adresu redakcie.

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske zdruľenie
Stránka pouľíva redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group