ISSN 1335-8715

08-06-2005   Jozef Filko   Slobodný trh   verzia pre tlač

Poistenie v stredoveku

V dnešnej dobe je slovo sociálny v TOP 10 politického slovníka. Veľká časť obyvateľstva si jeho vznik iste spája so vznikom socialistických a im podobných myšlienok. Tradičnou oblasťou, kde sa toto slovíčko vyskytuje je poistenie...

Reakcia na príspevok

Opet mierne strihnute fakty
autor: PeterS
pridané: 10-06-2005 8:51


http://www.civil.gov.sk/SNARCHIV/fa_2000_4.ht...
Bratské pokladnice - sociálno podporné spolky baníkov

Ak baníci a hutníci už neboli schopní pracovať, ak prišli o svoju mzdu, boli vystavení biede a hladu, odkázaní sami na seba alebo na podporu príbuzných a na milo- srdenstvo dobrých ľudí. Ešte horší osud postihoval ich vdovy a siroty. A takéto prípady boli pri ťažkej a nebezpečnej práci a pracovných podmienkach veľmi časté. Boli to práve tieto okolnosti, ktoré nútili baníkov hľadať riešenie - postarať sa o svoje sociálne zabezpečenie.

Ako východisko pre založenie takejto organizácie veľmi dobre poslúžili už dávnejšie existujúce náboženské spolky, Bratstvá /fraternitas, Bruderschaft/. Tieto mali pôvodne prevažne len náboženskú náplň, ako udržiavanie kostolov, oltárov, organizovanie účasti na cirkevných pobožnostiach, na pohreboch členov bratstva a venovali sa aj určitej charitatívnej činnosti. Takéto bratstvá existovali v Bratislave roku 1349, v Levoči v roku 1402, atď. V stredoslovenských banských mestách to boli najmä Bratstvo Božieho tela a Bratstvo Panny Márie.

V roku 1457 sa už spomína Bratstvo Božieho Tela v Kremnici. V Banskej Bystrici vzniklo bratstvo pred rokom 1463. Banskoštiavnický komorský podgróf a ťažiar Siegfried Piesch venoval vo svojom testamente z roku 1513 Bratstvu Božieho Tela 25 fl.

Prvoradé poslanie aj týchto bratstiev bolo náboženské. Ich členmi boli nielen baníci, ale aj ťažiari a mešťania. Baníci odkladali menšiu časť rudy ako oferu a z peňazí, ktoré sa získali odpredaním rudy sa udržovali oltáre, kaplnky, podporoval sa klérus a pod. Bratstvá sa starali aj o slávnostnejší ráz bohoslužieb, náboženských obradov a procesií. Z peňazí bratstiev sa však podporovali aj chudobní a núdzni členovia. A práve táto charitatívna činnosť získala postupne prevahu. Nakoľko väčšina členov bratstva pozostávala z baníkov, snažili sa baníci získať aj rozhodovanie nad bratstvom a jeho finančnými prostriedkami.

Už začiatkom 16. storočia začínajú bratstvá strácať postupne svoj náboženský charakter a stávajú sa svojpomocnými organizáciami baníkov, hutníkov a ostatných robotníkov pracujúcich pre baníctvo. Dostávajú aj iný názov, začínajú sa menovať bratské pokladnice.

Známa je takáto premena náboženského združenia baníkov Bratstva Božieho Tela na bratskú pokladnicu v Banskej Bystrici v roku 1519, keď banícke vedenie Bratstva Božieho Tela obmedzilo jeho náboženský charakter na minimum. Príklad banskobystrických baníkov nasledovali baníci v Hodruši, kde sa laicizovalo Bratstvo Panny Márie v r.1519 - 1522 a v Banskej Štiavnici v r.1525 - 1526 v čase búrlivých udalostí, ktoré sa odohrali pred a počas baníckeho povstania.

Môžeme s určitou pravde-podobnosťou predpokladať, že všetky bratské pokladnice nielen v stre-doslovenských banských mestách, ale aj vo východoslovenskej banskej oblasti sa vyvinuli podobným spôsobom, tobôž keď už mali vzor v bratských pokladniciach, ktoré sme spomenuli.

Aj keď sa baníkom v Banskej Štiavnici podarilo premeniť bratstvo na svojpomocnú organizáciu, nepodarilo sa im získať nad ňou úplnú právomoc. Spravovanie peňazí bolo totiž zverené banskému majstrovi.

S takýmto riešením neboli baníci spokojní, najmä keď sa s ich peniazmi šafárilo tak, že sa míňali na všetko možné, len nie na to, na čo boli určené. Koncom 16. stor. sa množili ústne i písomné sťažnosti a protesty baníkov. Sťažovalo sa i samotné mesto. Nespokojnosť baníkov bola taká veľká, že hrozila vzbura. Túto napätú situáciu prišli riešiť v r. 1599 dvaja kráľovskí komisári /Krištof Rappach a Gašpar Tribel/. Baníci i mesto znova predložili svoje sťažnosti a požiadavky. Komisárom sa podarilo po dlhých vyjednávaniach dosiahnuť dohodu. Na základe starých, bližšie neznámych štatútov bratskej pokladnice zostavili nový poriadok. Kráľovskí komisári ho schválili a podpísali 18.1.1600.

atd.

PS. na blistoch si precitajte "zaujimavost", ako Bush odmietol Kjoto aj vdaka doporuceniu Exxonu! Exxonsky argument bol: "Bolo by to drasticke a predcasne".


 
Meno:
E-mail:
Web stránka:
Predmet:
Text správy:

Zadajte iniciály Pravého Spektra - PS:
(antispamová ochrana)
 
 

Upozornenie

Príspevky v diskusii k článku sú osobnými názormi jednotlivých čitateľov. Redakcia Pravého Spektra za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

Diskusné príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom budú odstránené.

O problematických príspevkoch nám môžete dať vedieť e-mailom na adresu redakcie.

Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group